Alles over Alblasserdam...
Afbeelding bij agendaitem: 'PCOB bijeenkomst - Voltooid leven'
04apr

PCOB bijeenkomst - Voltooid leven

Dinsdag 4 april 2017 vanaf 14:30 uur.

Op de ledenmiddag van de PCOB (Prot. Chr. OuderenBond), afd. Alblasserdam zal het onderwerp “Voltooid leven” centraal staan. Een wel
bijzonder actueel thema. Mensen die hun leven voltooid vinden, zouden geholpen moeten kunnen worden bij hun sterven, terwijl degene die de hulp verleent, niet meer strafbaar zal zijn. Het gaat dus niet om mensen die lichamelijk dan wel geestelijk iets mankeren, maar gezond zijn en om uiteenlopende redenen hun leven voltooid vinden.

Bij dit initiatief kunnen vanuit de Bijbel grote vraagtekens worden gezet, zeker wanneer je gelooft dat ons leven door God is gegeven, mogen wij dan het tijdstip bepalen dat we het leven teruggeven? Het staat natuurlijk een ieder vrij daar een eigen mening over te hebben, maar met elkaar willen we bouwstenen aanreiken om tot een mening te komen dan wel onze reeds gevormde mening verder te onderbouwen. Een wellicht lastig onderwerp, maar goed om over dit thema als christenen met elkaar van gedachten te wisselen.

Mr. Arie Slob uit Hoornaar zal met ons dit onderwerp behandelen en het bestuur nodigt u van harte uit deze bijeenkomst bij te wonen in de Alblashof, zaal De Waard Inn. De koffie/thee staat klaar vanaf 14.00 uur en om 14.30 uur beginnen we.

Contactinformatie:
Locatie: in de Alblashof (1), zaal De Waard Inn.
Organisator: PCOB Alblasserdam
Email:boer1201@zonnet.nl
Website:www.pcob.nl/uw-afdeling/alblasserdam


Deel dit bericht met je vrienden!