logo Alblasserdam Alles over Alblasserdam...

Heropening jachthaven Overwaard

maandag 12 jun 2006 (laatst gewijzigd op: 11 april 2012, 21:50) Afbeelding bij nieuwsitem 'Heropening jachthaven Overwaard'

ALBLASSERDAM - De totaal gerenoveerde jachthaven Overwaard van Watersportvereniging "d'Alblasserwaerdt" is zaterdagochtend 10 juni heropend.

Het voltallige bestuur, havencommissie en genodigden werden om 9:45 uur ontvangen in het Wisboom gemaal te Kinderdijk, een gemaal uit 1868 wat nog steeds kan draaien. Na het nuttigen van een kopje koffie met een gebakje nam het gezelschap plaats in de rondvaartboot. Na een vaartochtje van 20 minuten legde de rondvaartboot aan naast de werkbak van jachthaven Overwaard, alwaar de passagiers van boord gingen.

De voorzitter van watersportvereniging "d'Alblasserwaerdt", de heer Ruud van Aken, vertelde in een toespraak over de renovatie van de haven en de keus voor een uitwerking in staal, terwijl dat in 1972 hout was. Verder vertelde hij dat er nu werk was uitbesteed aan aannemers terwijl in 1972 alles door de ligplaatshouders kon worden gedaan. Verder zei hij dat dat de investering nu het tienvoudige van die in 1972 was. Hierna waren de aanwezige ligplaatshouders en lid/donateurs op de kade samen met de passagiers van de rondvaartboot getuige van de heropening van jachthaven Overwaard door de echtgenote van de projectleider van dit project, mevrouw Oostenrijk. Dit geschiedde op een traditionele manier door het doorknippen van een lint met een schaar die zij uit een blauwe klomp kon pakken. Na deze handeling werd het gezellige samenzijn opgeluisterd door accordeonmuziek. Rond 11:30 uur gingen de passagiers van de rondvaartboot weer terug naar de boot, terwijl de andere aanwezigen er tot 12:00 uur er nog een gezellig samenzijn van maakten.

Deel dit artikel via je: 'Heropening jachthaven Overwaard' delen via Twitter 'Heropening jachthaven Overwaard' delen via LinkedIn 'Heropening jachthaven Overwaard' delen via Facebook
© 2014 Alblasserdam. Nieuwsberichten mogen niet zonder toestemming worden overgenomen.

Reacties: 0

Reactie Toevoegen

Meer actueel nieuws

22-07

Woensdag 23 juli dag van nationale rouw

DRECHTSTEDEN - (Persbericht Rijksvoorlichtingsdienst) Minister-president Rutte heeft woensdag 23 juli 2014 tot dag van nationale rouw verklaard. Op deze dag komen de eerste slachtoffers van de vliegramp met vlucht MH17 aan in Eindhoven. Dat zal gebeuren in aanwezigheid van nabestaanden. Daarnaast zullen aanwezig zijn Hunne Majesteiten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima, minister-president Rutte en vice-minister-president Asscher, vertegenwoordigers van landen waarvan slachtoffers te betreuren zijn en andere hoogwaardigheidsbekleders. Na de landing van de twee militaire vliegtuigen zal de aankomst in Nederland worden gemarkeerd met een trompetsignaal...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Woensdag 23 juli dag van nationale rouw'
18-07

Video: achter de schermen bij de Algemene Beschouwingen

ALBLASSERDAM - Tijdens de algemene beschouwingen, de jaarlijkse gemeenteraadsvergadering die in het teken staat van de plannen voor het komende jaar, heeft het college van burgemeester en wethouders de samenlevingsagenda gepresenteerd.   In deze agenda zet het college op hoofdlijnen uiteen wat ze de komende jaren met de Alblasserdamse samenleving gaat doen in en voor het dorp. De samenlevingsagenda heet niet voor niets zo: hij is in nauwe samenwerking met inwoners en partners tot stand gekomen.  Vertegenwoordigers van verschillende organisaties en ondernemers voerden gesprekken met het college om zo suggesties te verzamelen voor de toekomst van ons dorp. Ook individuele inwoners konden hun ideeën aandragen, onder andere in het Makado-winkelcentrum.   Het college vindt het belangrijk te laten zien hoe de politieke besluitvorming in het gemeentehuis tot stand komt...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Video: achter de schermen bij de Algemene Beschouwingen'
18-07

Wethouder en heemraad starten de aanleg van extra water in Alblasserdam

Op woensdag 16 juli hebben wethouder Verheij (buitenruimte) en heemraad Bassa van Waterschap Rivierenland het startsein gegeven voor de aanleg van 3 ha water in Alblasserdam.

ALBLASSERDAM - Op woensdag 16 juli hebben wethouder Verheij (buitenruimte) en heemraad Bassa van Waterschap Rivierenland het startsein gegeven voor de aanleg van 3 ha extra water in Alblasserdam. Zij verbreedden de bestaande watergang tussen de A15 en de Helling door met een grote kraan grond weg te graven. Wethouder Verheij: “In de Vinkenpolder, het gebied ten zuiden van de Alblas, is het verharde oppervlak de laatste decennia fors toegenomen door de aanleg van bedrijventerreinen. De aanleg van nieuw open water voorkomt ongewenste peilstijgingen. Waar mogelijk maken we de oevers van de watergangen gelijk natuurvriendelijk.” Locaties Aannemersbedrijf Hak voert in opdracht van de gemeente Alblasserdam en Waterschap Rivierenland het werk uit langs de A15 en bedrijventerrein Hoogendijk. Heemraad Bassa van Waterschap Rivierenland: “De gemeente Alblasserdam maakt gebruik van bestaande locaties voor waterberging, zoals deze plek. Bovendien is het gebruik van grond van Rijkswaterstaat voor waterberging – bij de op- en afritten van de A15 – bijzonder.” Hij doelt hiermee op het extra water dat later dit jaar zal worden aangelegd. Op www.alblasserdam.nl kunt u de locaties op kaart bekijken. Waterplan De aanleg van waterberging is een afspraak uit het gemeentelijk waterplan (2006) dat Waterschap Rivierenland en de gemeente hebben opgesteld...
foto bij 'Wethouder en heemraad starten de aanleg van extra water in Alblasserdam'
18-07

Minima krijgen een extraatje

DORDRECHT - Een echtpaar krijgt eenmalig €100, een alleenstaande ouder € 90 en een alleenstaande zonder kinderen € 70. De bedoeling is dat mensen met de laagste inkomens voor de kerst 2014 het extraatje krijgen. De gemeenten en/of de Sociale Verzekeringsbank zullen het extraatje uitkeren. Later dit jaar komt er meer informatie over het aanvragen en de uitbetaling...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Minima krijgen een extraatje'
17-07

Drechtstedenbestuur benoemt leden Raad van Toezicht

DRECHTSTEDEN - Nnieuwe stichting DEAL! per 1 september van start. De zes Drechtsteden en de regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D) hebben bestaande middelen en capaciteit op het terrein van acquisitie en promotie samengevoegd en ondergebracht in een nieuwe Stichting DEAL!. Deal staat voor Drechtstedelijk Economisch Acquisitie Loket. Extra banen in de regio Namens de opdrachtgevers heeft Papendrecht de nieuwe stichting in maart j.l...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Drechtstedenbestuur benoemt leden Raad van Toezicht'
17-07

'Wildzwemmer' riskeert forse boete

DRECHTSTEDEN -  Wie verkoeling zoekt tijdens het warme zomerweer, doet er volgens Rijkswaterstaat goed aan geen duik te nemen in de rivieren of kanalen in de regio. Ieder jaar komen argeloze zwemmers op dergelijke plekken om het leven, waarschuwt de organisatie. Wie toch een clandestiene duik neemt, kan op de bon geslingerd worden. De boete voor 'wildzwemmen' bedraagt 140 euro. Rijkswaterstaat slaat alarm nu de warme zomermaanden zijn aangebroken: ''Zwemmers verliezen het van de sterke stroming van rivieren, kanalen en draaikolken.'' Temperatuur Ook schuilt gevaar in de soms sterk wisselende temperatuur van het rivierwater...
Afbeelding bij nieuwsbericht: ''Wildzwemmer' riskeert forse boete'
16-07

Gijzeling kunstwerken loopt toch nog goed af

DORDRECHT / ALBLASSERDAM - De expositie van o.a. de Dordtse Henriette Kros in Vietnam, onlangs nog geïnterviewd door FM Drechtstad vanwege haar lidmaatschap aan het gilde de Dutch Master Painters, was een geweldige ervaring. Zo niet bij terugkomst, want de vracht werd niet vrij gegeven. Het probleem was een extra rekening van 3000 euro  voor de verzending van de kunstwerken bij luchtvracht i.p.v...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Gijzeling kunstwerken loopt toch nog goed af'
15-07

Bijeenkomst(en) over herinrichting van Bos van Rijkee en de parkeerplaatsen bij het Nedersassen goed bezocht

ALBLASSERDAM - Dinsdagavond 15 juli 2014 vond er in het Alblasserdamse Gemeentehuis een goedbezochte Infomatiebijeenkomst plaats over de herinrichting van Bos Rijkee. De plannen van de Gemeente behelsen onder andere het terugbrengen naar een open karakter van het 'Bos van Rijkee' door middel van het uitvoerig snoeien, en terugbrengen van de waterpartijen, terwijl ook goed gekeken gaat worden naar de looproutes naar en door het bos vanaf het Cortgene, de Plantageweg, en het winkelcentrum Makado. Hiervoor zal een wandelpad met bruggetjes door het Bos worden aangelegd...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Bijeenkomst(en) over herinrichting van Bos van Rijkee en de parkeerplaatsen bij het Nedersassen goed bezocht'
15-07

Na de vakantie start Integraal Kind Centrum De Loopplank

ALBLASSERDAM - Op de eerste dag na de zomervakantie, maandag 1 september, is de officiële start van Integraal Kind Centrum (IKC) De Loopplank in Alblasserdam. Het IKC is een samensmelting van basisschool de Loopplank en Wasko kinderopvang. Met een integrale aanpak zorgt het IKC voor een compleet dagprogramma voor kinderen van 0-12 jaar...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Na de vakantie start Integraal Kind Centrum De Loopplank'
15-07

Zomeractie 2014: Gezamenlijke aanpak om schooluitval te voorkomen

DRECHTSTEDEN -  Nog te veel jongeren in Zuid-Holland Zuid verlaten de school zonder startkwalificatie. Uit recente studies blijkt eens te meer het belang van een startkwalificatie: van de jongeren mét een startkwalificatie heeft na één jaar 72% een baan, van de jongeren zonder startkwalificatie is dat 42%. Tijdens de zomerperiode worden veel jongeren door het onderwijs uitgeschreven doordat ze hun (mbo)studie staken of overstappen van vo naar mbo...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Zomeractie 2014: Gezamenlijke aanpak om schooluitval te voorkomen'
14-07

Fancy Fair 'Vrienden van de Loopplank' brengt 2400 Euro op

ALBLASSERDAM - De Vrienden van De Loopplank Fancy Fair van afgelopen vrijdag 11 juli was meer dan geslaagd. Zoveel enthousiaste bezoekers en prachtig weer. Alle activiteiten, versnaperingen en loterij liepen als een trein. De voor de eerste keer gehouden veiling leverde hilarische momenten op en bracht een heel mooi bedrag op.   Vrijwilligers, sponsoren en bezoekers zijn wij veel dank verschuldigd voor hun betrokkenheid, enthousiasme, complimenten en deelname. Daarmee is de fancy fair een bijzonder gezellig evenement geworden en heeft de fair zelf het geweldige bedrag van ruim EUR 2.450,- opgebracht. Fantastisch...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Fancy Fair 'Vrienden van de Loopplank' brengt 2400 Euro op'
14-07

Gondelvaart langs de Alblas

ALBLASSERDAM - Op vrijdag 19 september 2014 wordt er een Gondelvaart gehouden op de Alblas, voor deelname kunt u zich aanmelden via een inschrijfformulier welke is te verkrijgen bij Cafe “de Krom “, Oosteinde 6, 2969 AS Oud Alblas, 0184-691282 of via info@dekrom.nl. Het inschrijfformulier is ook aan te vragen via Jan Korteland Auto en Bootservice, Polderstraat 9a, 2952 Ak Alblasserdam, 078-6914897, info@jankorteland.nl en via ruiter53@ziggo.nl ( Havenfestival ). Deelname staat open voor: -    kleinere vaartuigen ( CEMT ) klasse 0 met een vaarvergunning van Waterschap Rivierenland. -    Maximale lengte 10,00 meter -    Breedte 3,00 meter -    Diepgang 0,80 meter -    Let op hoogte bruggen ( N481-2,15 meter)( Nessebrug 2,10 meter) Programma 19:30 uur: verzamelen bij Restaurant Cafe “de Krom”, Oosteinde 6, 2969 AS Oud Alblas 20:30 uur: afvaart en aansluiten achter Glashopper 20:15 uur: verzamelen bij Nessebrug, Westeinde Oud Alblas 21:15 uur: afvaart Nessebrug en aansluiten achter Glashopper en andere boten 22:00 uur – 22:30 uur: aankomst Sluiskom tegenover Monument 40` - 45` (Polderstraat) Na aankomst vervolgt een ieder zijn/haar weg. Het is de bedoeling dat u uw vaartuig verlicht en eventueel een thema ( bijvoorbeeld 200 jaar Koninkrijk) uitbeeld...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Gondelvaart langs de Alblas'
12-07

Vijf gemeentes krijgen in regio Dordrecht van provincie de wind mee

DORDRECHT - (persericht provincie) Vijf gemeenten in Zuid-Holland maken het realiseren van windturbines op hun grondgebied mogelijk. Het gaat om de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Dordrecht, Strijen en Zwijndrecht. Initiatiefnemers van windturbines kunnen rechtstreeks bij deze gemeenten een omgevingsvergunning aanvragen...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Vijf gemeentes krijgen in regio Dordrecht van provincie de wind mee'
12-07

Jaap de Gruijter markeert plek van de Hoop Dordrecht na 39 jaar snelle groei

DORDRECHT / ALBLASSERDAM -  De Hoop groeide in 39 jaar vanaf de Spuiweg in Dordrecht snel uit. Jaap de Gruijter (geboren 1971) geeft zijn visie als algemeen directeur van de Hoop in Dordrecht. Hij volgde in deze rol Teun Stortenbeker op, die met voorzitter Jac. (Koos) Hogeweg in 1975/1976 behoorde tot de mensen van het eerste uur. Jaap de Gruijter diende eerst bijna tien jaar de openbare zaak als CDA-wethouder van de gemeente Alblasserdam...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Jaap de Gruijter markeert plek van de Hoop Dordrecht na 39 jaar snelle groei'
12-07

Arbeidsinspectie geeft Albert Schweitzer ziekenhuis waarschuwing want medewerkers melden agressie te weinig

DORDRECHT -   De directie van het Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht meldt op de volgende wijze op de ziekenhuissite de waarschuwing van de arbeidsinspectie over het niet melden van agressie tijdens het werk: “,,Hulpverleners hebben de plicht om mens en dier in nood te helpen. Zij hebben het recht om dat veilig en ongestoord te kunnen doen. Helaas is dit laatste niet altijd de werkelijke gang van zaken. In dat kader speelt er op dit moment iets in het Albert Schweitzer ziekenhuis waar ik niet trots op ben...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Arbeidsinspectie geeft Albert Schweitzer ziekenhuis waarschuwing want medewerkers melden agressie te weinig'
11-07

Brug over de Noord afgesloten van 18 juli tot en met 26 juli

Rijkswaterstaat voert diverse werkzaamheden uit aan de Brug over de Noord. Zie artikel voor uitgebreide informatie over omleidingen voor snel- en langzaam verkeer.

DRECHTSTEDEN - Van 18 juli tot en met 26 juli voert Rijkswaterstaat diverse werkzaamheden uit aan de Brug over de Noord. Langzaam verkeer wordt via Zwijndrecht (Ringdijk) en de Brugweg geleid. Zie hieronder voor alle bekende informatie: Voor meer informatie surft u naar www.vananaarbeter.nl of belt u met de landelijke informatielijn tel...
foto bij 'Brug over de Noord afgesloten van 18 juli tot en met 26 juli'
11-07

Water actief beleven in onze regio deze zomer

DORDRECHT / ALBLASSERDAM - In het waterrijke Zuid-Holland Zuid kun je deze zomer het water op allerlei manieren beleven. Maak een avontuurlijke tocht door de Biesbosch, ga kanoën op de Linge , huur een bootje of neem een van de vele pontjes. Ponten en waterbussen Bewoners en recreanten maken gretig gebruik van de moderne waterbussen rond Dordrecht en de vele (voet) veren in de regio. Fietsen gaan vaak gratis mee...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Water actief beleven in onze regio deze zomer'
11-07

Planetenwandeling met beelden uitgezet in Alblasserbos

PAPENDRECHT / ALBLASSERDAM - Het Streeknatuurcentrum in Papendrecht is het beginpunt van de bijna vier kilometer lange Planetenwandeling langs beelden die de planeten in ons zonnestelsel weergeven. De beelden vormen een schaalmodel, dat de afstanden tussen de planeten uitbeeldt. Elke stap staat voor een miljoen kilometer. De negen beelden daarvan zijn precies op maat geplaatst, waarbij de afstand tussen zon en aarde – in werkelijkheid 149 miljoen km – in het Alblasserbos 127 meter is...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Planetenwandeling met beelden uitgezet in Alblasserbos'
10-07

Jan Heijkoop per 1 september waarnemend burgemeester Alblasserdam

DRECHTSTEDEN - Jan HeijkoopJan Heijkoop, burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht, is met ingang van 1 september a.s. benoemd tot waarnemend burgemeester van Alblasserdam. Hij volgt tijdelijk burgemeester Bert Blase op, die per 4 augustus naar Vlaardingen vertrekt...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Jan Heijkoop per 1 september waarnemend burgemeester Alblasserdam'
10-07

Gemeente belegt een informatiebijeenkomst over plannen rondom Bos Rijkee

ALBLASSERDAM - Op dinsdagavond 15 juli 2014 om 19.30 uur houdt de gemeente Alblasserdam een informatiebijeenkomst over de herinrichting van het Bos Rijkee. De bijeenkomst vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis aan de Cortgene 2 van 19.30 tot 20.30 uur. Programma Tijdens de bijeenkomst presenteert de gemeente het schetsontwerp van de nieuwe inrichting van Bos Rijkee. Bewoners, ondernemers en andere belangstellenden krijgen de gelegenheid vragen te stellen en opmerkingen te maken over het ontwerp...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Gemeente belegt een informatiebijeenkomst over plannen rondom Bos Rijkee'
10-07

Aanleg van extra water in Alblasserdam

ALBLASSERDAM - Aannemingsbedrijf Hak start in de week van 14 juli met de eerste fase van de aanleg van 3 ha water in Alblasserdam. De aanleg vindt plaats in het gebied langs de A15 en op bedrijventerrein Hoogendijk, in opdracht van de gemeente Alblasserdam en Waterschap Rivierenland. In de Vinkenpolder, zoals het gebied ten zuiden van De Alblas ook wel wordt genoemd, is het verharde oppervlak de laatste decennia fors toegenomen door de aanleg van bedrijventerreinen...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Aanleg van extra water in Alblasserdam'
09-07

Columnist Kees Thies luidt bruggebouwer en burgemeester Bert Blase uit

DRECHTSTREEK - Medewerker bij de tweede kamer, ambtenaar van de gemeente Dordrecht, fractievoorzitter in de raad van Papendrecht, gemeentesecretaris van Alblasserdam, burgemeester van Alblasserdam en Hardinxveld-Giessendam en nu burgemeester van Vlaardingen. Begin augustus gaat de inwoner van Papendrecht, die ook een voorzittersrol vervult bij het Dordtse Johan de Wittgymnasium, naar Vlaardingen toe. Kees Thies belichtte BERT BLASE in een column in AD De Dordtenaar. Dordrecht.net geeft soms zijn kanttekeningen door, maar verwijst verder naar zijn vaste plek in  de krant: Een bruggenbouwer en ‘zoeker’ vertrekt… Ik heb hem wel eens een hand gegeven bij een receptie of bij de opening van het een of ander al heb ik niet de illusie dat hij zich dat herinnert, want hij schudt op dagbasis nu eenmaal heel veel handen. Dat hoort namelijk bij zijn vak, het burgemeesterschap...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Columnist Kees Thies luidt bruggebouwer en burgemeester Bert Blase uit'
09-07

Echtpaar Ham 50 jaar getrouwd

ALBLASSERDAM - Het was de 7de juli 50 jaar geleden dat Philip Ham en Maja van As elkaar het ja-woord gaven. Dat deden ze in Gouda, de woonplaats van Maja. Ze hebben de eerste jaren van hun huwelijk in Rotterdam gewoond, daar komt Philip vandaan. Later betrokken ze een ruime woning te Delft, waar Philip ook gewerkt heeft (bij TNO). In 2004 is het echtpaar verhuisd naar Alblasserdam, waar ze tot op de dag van vandaag nog wonen...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Echtpaar Ham 50 jaar getrouwd'
09-07

Wegafsluiting Oost Kinderdijk

ALBLASSERDAM - Als gevolg van asfalteringswerkzaamheden is de Oost Kinderdijk in juli twee maal enkele dagen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Vanaf dinsdag 15 juli om 7.00 uur is de weg 24 uur per dag volledig afgesloten tot en met vrijdagavond 18 juli. Van maandag 21 tot en met woensdag 23 juli is de Oost Kinderdijk tussen 7.00 en 19.00 uur afgesloten...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Wegafsluiting Oost Kinderdijk'
09-07

Bezoeker LeerWerkMarkt tekent jaarcontract

DRECHTSTEDEN - DreamTeamlid Mouad Lamkaddem bezoekt LeerWerkMarkt en scoort een baan. Tijdens de markt ging hij in gesprek bij Mondial Movers. Van beide zijden was er meteen een klik.      Na een sollicitatiegesprek heeft hij een contract aangeboden gekregen...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Bezoeker LeerWerkMarkt tekent jaarcontract'
08-07

Kunstwerken van onder andere Henriette Kros gegijzeld door Alblasserdamse vervoerder

DORDRECHT / ALBLASSERDAM - Henriette Kros zette haar eerste penceelstreken in 2006 op een doek. Ze had altijd gedacht niet te kunnen schilderen, maar dat pakte anders uit. Al snel maakte ze schilderijen van landschappen en abstracten...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Kunstwerken van onder andere Henriette Kros gegijzeld door Alblasserdamse vervoerder'
07-07

PCOAZ leerkrachten van De Boeg, De Loopplank en De Schalm werken samen aan professionaliteit

ALBLASSERDAM - Een goede onderlinge samenwerking van de drie basisscholen van Stichting PCOAZ is onmisbaar voor het behoud en de ontwikkeling van de kwaliteit van het protestants christelijk onderwijs in Alblasserdam. Juist omdat deze scholen al goed samenwerken zullen zij met ingang van het komend schooljaar een vaste samenwerkingscombinatie vormen. Daarnaast verandert de cultuur in de organisatie nog meer in de sfeer van het nemen van eigen verantwoordelijkheid, waardoor de professionaliteit zal toenemen. De drie scholen, De Boeg, De Loopplank en De Schalm blijven zelfstandig en behouden hun eigen unieke sfeer en cultuur...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'PCOAZ leerkrachten van De Boeg, De Loopplank en De Schalm werken samen aan professionaliteit'
07-07

Prachtige vogelvluchtimpressie van komende renovatie Wilgenplein op gemeentewebsite

Renovatie Wilgenplein hoogstwaarschijnlijk in het najaar van start

ALBLASSERDAM - Op de site van de gemeente Alblasserdam vonden we wat gegevens over de komende renovatie van het Wilgenplein. Het Wilgenplein is aan vernieuwing toe en moet volgens de Gemeente een aantrekkelijk, levend en duurzaam plein worden. Het proces van het project Wilgenplein kenmerkte zich in de afgelopen tijd vooral door de formatie van enkele werkgroepen. Want zoals voormalig wethouder Cardon aangegeven heeft: “We kunnen dit alleen samen doen...
foto bij 'Prachtige vogelvluchtimpressie van komende renovatie Wilgenplein op gemeentewebsite'
07-07

Alblasserdamse burgemeester Bert Blase vertrekt per 4 augustus naar Vlaardingen

ALBLASSERDAM - Burgemeester Bert Blase verlaat Alblasserdam. Hij is benoemd tot waarnemend burgemeester van Vlaardingen waar hij op 4 augustus a.s. begint. Bert Blase (1959) is sinds november 2009 burgemeester in Alblasserdam...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Alblasserdamse burgemeester Bert Blase vertrekt per 4 augustus naar Vlaardingen'
07-07

Het Wilde Westen komt naar Alblasserdam

ALBLASSERDAM - Vrijdag 11 juli 2014 organiseert Stichting Vrienden van De Loopplank voor het tweede achtereenvolgende jaar een Fancy Fair op het terrein van PCBS De Loopplank in Alblasserdam. De Fancy Fair staat in het teken van het Wilde Westen. Behalve diverse attracties, spellen als spijkerbroekhangen en zoete en hartige snacks kunnen bezoekers loten kopen en deelnemen aan een traditionele, openbare veiling. ‘We hopen op heel mooi weer, maar slechter dan vorig jaar kan het gewoon niet worden’, opent Patty Biemond...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Het Wilde Westen komt naar Alblasserdam'
Decohome Makado Alblasserdam
Makadocenter 54