logo Alblasserdam Alles over Alblasserdam...

GGD ZHZ Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten vormen de Dienst Gezondheid & Jeugd

dinsdag 5 feb 2013
Afbeelding bij nieuwsitem 'GGD ZHZ Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten vormen de Dienst Gezondheid & Jeugd'

ALBLASSERDAM -  De Gemeenschappelijke GezondheidsDienst Zuid-Holland Zuid (GGDZHZ) en Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) vormen sinds 1 januari 2013 de Dienst Gezondheid & Jeugd. Inwoners van de regio Zuid-Holland onderdeel Zuid kunnen gebruik blijven maken van de diensten van deze organisaties.

De nieuwe dienst verzorgt namens de gemeenten in de Zuid-Holland Zuid de uitvoering van diverse taken op het gebied van publieke gezondheid, maatschappelijke zorg, leerplicht en voortijdig schoolverlaten. Daarnaast is de dienst verantwoordelijk voor de aansturing van de uitvoering van de integrale jeugdgezondheidszorg. Ook bij rampen en crises waarin de publieke gezondheid wordt bedreigd, treedt de Dienst Gezondheid & Jeugd op. Naast het hoofdmerk Dienst Gezondheid & Jeugd, blijven ook de merknamen GGD en Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten gehandhaafd. De hoofdvestiging van de Dienst Gezondheid & Jeugd is aan de Karel Lotsyweg 40 te Dordrecht.

Aanleiding

De heroverweging op de toekomst van de Regio Zuid-Holland Zuid heeft ondermeer geleid tot de keuze een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling in te stellen voor de Publieke Gezondheid & Jeugd. In juli 2012 is de gemeenschappelijke regeling Zuid-Holland Zuid gewijzigd in de Dienst (Publieke) Gezondheid & Jeugd. Met deze wijziging werd ook een reorganisatie ingezet van de verschillende diensten; Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS), GGD ZHZ en de regiostaf ZHZ.

De heer Harry Wagemakers, wethouder volksgezondheid in Dordrecht en voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de dienst Publieke Gezondheid en Jeugd, is blij met de nieuwe Dienst Gezondheid & Jeugd. “ De integratie van de verschillende diensten biedt een unieke mogelijkheid om, samen met inwoners, partners en gemeenten, integraal te werken aan het bevorderen van ontwikkelingskansen voor de jeugd en de publieke gezondheid.” Om dit te bevorderen ontwikkelt de dienst drie bestuurlijke programma’s op het gebied van publieke gezondheid en maatschappelijke zorg, jeugd en passend onderwijs en onderwijs en arbeidsmarkt.

De nieuwe Dienst

De Dienst Gezondheid & Jeugd is verdeeld in drie clusters; dienstverlening, Onderzoek & Advies en Regie. De directie wordt gevormd door een algemeen directeur (Nico van de Poel) en een adjunct-directeur (Arjan Zwaan).

De afdelingen van het cluster Dienstverlening zijn gericht op dienstverlening aan burgers en (maatschappelijke) instellingen. In het cluster zijn de individuele preventieve zorg aan inwoners en de kerntaken van Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten ondergebracht. De taak van het cluster Onderzoek, Advies en Programma’s is de integrale beleidsadvisering aan gemeenten op het gebied van gezondheid, Wmo, leerplicht en jeugd. In het derde cluster, het cluster Regie, zijn bestaande sturings- en coördinatietaken ondergebracht. In dit cluster staat de samenwerking in ketens en allianties centraal. Het gaat hierbij om maatschappelijke zorg, zoals de zorgnetwerken en het meldpunt huiselijk geweld, de regie op de integrale Jeugdgezondheidszorg en de uitvoeringsprogramma’s die gericht zijn op het verbeteren van leefstijl zoals de programma’s gezond gewicht, mentale weerbaarheid en Verzuip jij je toekomst

Meer informatie over de Dienst Gezondheid&Jeugd

Meer informatie over de taken en dienstverlening van de Dienst Gezondheid & Jeugd is vooralsnog te vinden op de afzonderlijke websites van de GGD ZHZ (www.ggdzhz.nl) en van het Leerplicht en voortijdig schoolverlaten (www.leerplichtenvoortijdigschoolverlaten.nl). De website voor de nieuwe dienst (www.dienstgezondheidjeugd.nl) is nog in ontwikkeling.

De Dienst Gezondheid & Jeugd is te bereiken via telefoonnummer: 078-7708500

Het bezoekadres van de Dienst gezondheid & Jeugd en van de GGD is; Karel Lotsyweg 40, 3318 AL Dordrecht

Het bezoekadres van Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten is; Prof. Gunninglaan 12, 3312 KX Dordrecht

Deel dit artikel via je: 'GGD ZHZ Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten vormen de Dienst Gezondheid & Jeugd' delen via Twitter 'GGD ZHZ Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten vormen de Dienst Gezondheid & Jeugd' delen via LinkedIn 'GGD ZHZ Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten vormen de Dienst Gezondheid & Jeugd' delen via Facebook

Reacties: 0

Reactie Toevoegen

Meer actueel nieuws

31-07

E-wheels veroveren Dordtse wijk Sterrenburg

DORDRECHT / ALBLASSERDAM - De E-wheels die sinds januari in de Dordtse wijk Sterrenburg rijden, zijn zo'n succes dat binnenkort ook Dubbeldam en Stadspolders van die kleine, elektrische taxi-karretjes krijgen. "We zitten nu al op meer dan 180 ritjes per week en het groeit maar door", weet initiatiefnemer Milco Hoffmann; "het concept is simpel. Een wijkbewoner belt ons en we staan met een minuut of tien voor de deur". De E-Wheels richten zich puur op de wijk. "Het is kleinschalig vervoer, niet concurrerend maar juist aanvullend op stadsbussen en taxi's...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'E-wheels veroveren Dordtse wijk Sterrenburg'
31-07

Tips bij zomerhitte voor ouderen

DRECHTSTEDEN - Op warme zomerdagen zoeken veel mensen verkoeling om een zonnesteek te voorkomen. Ouderen zijn extra kwetsbaar voor de gezondheidsrisico’s die kunnen optreden bij zomerse temperaturen. Daarom is het voor hen belangrijk om maatregelen te nemen tegen de warmte...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Tips bij zomerhitte voor ouderen'
30-07

Rivas nodigt uit tot Zonnige kijk op Zorg

DRECHTSTEDEN - Rivas Zorggroep heeft de afgelopen weken al heel wat mensen verrast met een mooie bos bloemen. Deze kregen zij overhandigd nadat zij door iemand waren voorgedragen voor ‘Zonnige kijk op zorg’. Tot en met september zet Rivas nog iedere week iemand die altijd voor een ander klaarstaat in ’t zonnetje als dank voor zijn/haar hulp...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Rivas nodigt uit tot Zonnige kijk op Zorg'
29-07

'Twaalfuurtje' met de Burgemeester

ALBLASSERDAM - Wilt u nader kennismaken met de nieuwe burgemeester Jaap Paans? Heeft u een idee, wilt u iets met hem delen of hem iets laten zien? Dat kan tijdens het 'twaalfuurtje' op werkdagen van 12:00 tot 13:00 uur. De burgemeester neemt dan zijn eigen lunch mee, en eet dit met u op ergens in het dorp, op een plein, op een bankje of bij u thuis. Wat u wilt....... Wilt u lunchen met de burgemeester? Meld u dan aan via bestuurssecretariaat@alblasserdam.nl ...
Afbeelding bij nieuwsbericht: ''Twaalfuurtje' met de Burgemeester'
28-07

Het woningbouwproject Noord- en Landzigt nadert zijn voltooiing.

ALBLASSERDAM - Binnen het project zijn twintig woningen achter de Oost Kinderdijk in Alblasserdam gerealiseerd. Het Trosgebouw is verbouwd tot een complex met acht woningen. Daarnaast zijn er zeven geschakelde dijkwoningen, vier geschakelde polderwoningen en één vrijstaande polderwoning gebouwd. Oplevering woningen eind juli 2015 Eind juli vindt de oplevering van de woningen plaats...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Het woningbouwproject Noord- en Landzigt nadert zijn voltooiing.'
27-07

Resultaten verduurzaming gebundeld in Duurzaamheidsmonitor Drechtsteden

DRECHTSTEDEN - De Drechtsteden zetten in op verduurzaming van de omgeving voor een goed leefklimaat met een optimale werk- en woonomgeving. De eerste resultaten daarvan zijn bekend en samen met de duurzaamheidsopgaven voor de regio gebundeld in dit PDF-bestand Duurzaamheidsmonitor Drechtsteden 2015. ...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Resultaten verduurzaming gebundeld in Duurzaamheidsmonitor Drechtsteden'
27-07

Vergoeding voor indirecte medische kosten via Bijzondere Bijstand

DRECHTSTEDEN - Gemeenten in de Drechtsteden hebben budget gekregen van het Rijk om een nieuwe compensatieregeling op te zetten, na de afschaffing van de Wtcg (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) en Cer (Compensatieregeling Eigen Risico). Deze regeling geldt voor mensen met de laagste inkomens en wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 ingevoerd. Bijzondere bijstand Als u (chronisch) ziek of gehandicapt bent, heeft u vaak extra zorgkosten. Vanaf heden kunt u, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015, via Bijzondere Bijstand een vergoeding aanvragen voor indirecte medische kosten...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Vergoeding voor indirecte medische kosten via Bijzondere Bijstand'
27-07

Personenvervoer De Vier Gewesten uit Rijen verzorgt vanaf nieuwe schooljaar leerlingenvervoer Drechtsteden

SLIEDRECHT / DRECHTSTEDEN- Onlangs is de Europese aanbesteding voor het regionale leerlingenvervoer afgerond. Vanaf het nieuwe schooljaar gaat De Vier Gewesten Personenvervoer (DVG) uit Rijen het vervoer in de Drechtsteden en de gemeente Molenwaard (kern Nieuw-Lekkerland) verzorgen. Gemeente Sliedrecht is tevreden met de nieuwe afspraken die in elk geval gelden voor de komende drie jaar. Wethouder den Braanker: "Het vervoer van leerlingen is van groot belang voor ouders en kinderen...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Personenvervoer De Vier Gewesten uit Rijen verzorgt vanaf nieuwe schooljaar leerlingenvervoer Drechtsteden'
27-07

Maritieme topregio Drechtsteden in de schijnwerpers tijdens OPEN DAYS in Brussel

DRECHTSTEDEN - Op 15 oktober 2015 presenteert maritieme topregio Drechtsteden zich tijdens de Open Days, hét jaarlijkse kennis- en netwerkevent van de Europese Unie met ruim 100 workshops en debatten. In de workshop ‘Strenghten the innovation efficiency by lasting collaboration between SMEs and enterprises’ maken de deelnemers kennis met de manier waarop ondernemers, kennisinstellingen en overheden in de Drechtsteden met enthousiasme en succes bouwen aan een ‘ecosysteem,’ waar samenwerkingen tot stand komen en technologische innovaties winst opleveren. Bovendien biedt een bezoek aan de OPEN DAYS de deelnemers volop gelegenheid tot een kennismaking met internationale spelers en de dynamiek van Brussel. Crossovers en de kracht van het MKB Technologische innovatie is gebaat bij onorthodoxe vormen van samenwerking. Daarom investeren bedrijven, kennisinstellingen en overheden binnen de Drechtsteden niet alleen in zichzelf, maar ook in elkaar...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Maritieme topregio Drechtsteden in de schijnwerpers tijdens OPEN DAYS in Brussel'
27-07

Paardenmarkt officieel erkend als immaterieel erfgoed

ALBLASSERDAM - Woensdag 22 juli 2015 tekende burgemeester Jaap Paans, voorzitter van het Paardenmarkcomité Bert de Haan en directeur Ineke Strouken van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed hiervoor een officieel document. De Alblasserdamse Sint Jacobus Paardenmarkt is hiermee officieel erkend als immaterieel erfgoed. Eeuwenoude traditie De jaarlijkse paardenmarkt in Alblasserdam is een eeuwenoude traditie. Sinds de vijftiende eeuw wordt de markt altijd gehouden op de woensdag in de week van 25 juli. Ieder jaar komen er duizenden bezoekers, die er paarden kopen, ze laten keuren of ze gewoon bekijken. Sinds 2012 zijn 76 tradities opgenomen in de lijst...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Paardenmarkt officieel erkend als immaterieel erfgoed'
27-07

Milieuparkje Wilgenplein voor al uw afval

ALBLASSERDAM - Wist u dat sinds het Wilgenplein opnieuw is ingericht u uw afval gescheiden kunt weggooien? Op het Wilgenplein is een ondergronds milieupark gemaakt waar u verschillende soorten afval kwijt kunt. Er zijn containers voor: - Plastic, metaal en drankenkartons - Glas - Textiel - Oud papier en karton Voordelen De ondergrondse containers bieden u veel voordelen. Het ziet er netter uit op het Wilgenplein, er staan meer containers en u kunt meer soorten afval kwijt. Hierdoor wordt het scheiden van afval steeds makkelijker. ...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Milieuparkje Wilgenplein voor al uw afval'
24-07

Riminder voor afspraak consultatiebureau Rivas

DRECHTSTEDEN - Ouders en opvoeders hoeven hun afspraak met het consultatiebureau van Rivas Zorggroep niet meer te vergeten. Rivas heeft daarvoor een nieuwe service opgezet. Ouders en opvoeders ontvangen twee dagen voor hun afspraak een sms met een reminder. Het overkomt iedereen weleens: een afspraak vergeten te noteren of een afspraak vergeten...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Riminder voor afspraak consultatiebureau Rivas'
22-07

Gezellige drukte op de Sint Jacobus Paardenmarkt rondom de Kerkstraat

ALBLASSERDAM - Op woensdag 22 juli 2015 vond de jaarlijkse Sint Jacobus Paardenmarkt plaats in en rondom de Kerkstraat in Alblasserdam. De gezellige markt begon ’s morgens om 8.00 uur. Op de markt waren paarden, pony’s en kraampjes. Ook reed er een paardentram. Eigenaren van pony’s en paarden kregen een premie om hun dieren op de markt te laten zien...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Gezellige drukte op de Sint Jacobus Paardenmarkt rondom de Kerkstraat'
20-07

Drechtsteden steeds duurzamer

DRECHTSTEDEN - Een duurzame omgeving waarin het goed leven, wonen en werken is. Daaraan is in de afgelopen jaren flink gewerkt in de Drechtsteden. Wat is er gedaan in de periode 2012-2014? En wat gaat er de komende jaren nog gebeuren? Dat staat in de eerste Duurzaamheidsmonitor van de Drechtsteden. "Er is al veel gebeurd, maar er zijn nog meer successen te boeken...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Drechtsteden steeds duurzamer'
16-07

Inspraaktermijn Voorontwerp Bochanenterrein verlengt tot 28 augustus

ALBLASSERDAM - Met ingang van 19 juni 2015 is voor de duur van zes weken het voorontwerp van het bestemmingsplan Herontwikkeling Bochanenterrein voor inspraak ter inzage gelegd. Onlangs is gebleken dat een aantal bijlagen ontbreekt aan de stukken die ter inzage liggen. Om u de gelegenheid te geven ook van deze bijlagen kennis te nemen en hier een reactie op te geven, wordt de inspraaktermijn met vier weken verlengd. Het voorontwerpbestemmingsplan ligt nog tot en met 28 augustus ter inzage. Inspraakprocedure De plannen betreffen het voormalige Bochanenterrein en het terrein van de oude Gemeentewerf nabij de Plantageweg. Wilt u reageren op dit voorontwerp? Doe dit dan bij voorkeur schriftelijk...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Inspraaktermijn Voorontwerp Bochanenterrein verlengt tot 28 augustus'
16-07

Alblasserwaard loopt fors achter met installatie zonnepanelen

ALBLASSERDAM - Het vermogen aan zonnepanelen is in de afgelopen jaren in Nederland verdrievoudigd. Het bedraagt nu zo’n 1 miljoen kWp. De bijdrage van Zuid-Holland blijft daarin fors achter...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Alblasserwaard loopt fors achter met installatie zonnepanelen'
15-07

Woensdag 22 juli: Wederom de Sint Jacobus Paardenmarkt

ALBLASSERDAM - Op woensdag 22 juli 2015 vindt de jaarlijkse Sint Jacobus Paardenmarkt plaats in en rondom de Kerkstraat in Alblasserdam. De markt begint ’s morgens om 8.00 uur. Op de markt zijn paarden, pony’s en kraampjes. Ook rijdt er een paardentram. Eigenaren van pony’s en paarden krijgen een premie om hun dieren op de markt te laten zien...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Woensdag 22 juli: Wederom de Sint Jacobus Paardenmarkt'
15-07

Ook in de Drechtsteden op 17 juli: Vlaggen halfstok

DRECHTSTEDEN - Vrijdag 17 juli 2015 hangt, de vlag halfstok bij de gemeentes in de Drechtsteden, net als op alle hoofdgebouwen van de rijksoverheid, diplomatieke vertegenwoordigingen, provincies en andere gemeenten. Op die dag wordt herdacht dat een jaar geleden het toestel van Malaysian Airlines – vlucht MH17 – boven Oekraïne uit de lucht werd geschoten. Daarbij kwamen alle 298 inzittenden, onder wie 196 Nederlanders, om het leven. Protocol Bedrijven en inwoners mogen het vlagprotocol volgen...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Ook in de Drechtsteden op 17 juli: Vlaggen halfstok'
15-07

ACM oordeelt negatief over bestuurlijke fusie Albert Schweitzer ziekenhuis en Rivas Zorggroep

DRECHTSTEDEN - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft geen toestemming voor de bestuurlijke fusie van het Albert Schweitzer ziekenhuis en Rivas Zorggroep. Dit nieuws hebben de Raden van Bestuur van beide organisaties met verbazing en teleurstelling tot zich genomen. Temeer omdat het Albert Schweitzer ziekenhuis en Rivas Zorggroep er stellig van overtuigd zijn dat ze samen beter op de toekomst zijn voorbereid en patiënten een hogere kwaliteit en continuïteit van zorg kunnen garanderen, veiliger, met betere service en goede toegankelijkheid. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verleende, op basis van deze argumentatie, dit voorjaar haar toestemming al aan de fusie...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'ACM oordeelt negatief over bestuurlijke fusie Albert Schweitzer ziekenhuis en Rivas Zorggroep'
15-07

Gemeente Zwijndrecht verwelkomt Tegelned, De Penning & Bakker Schilders en Stoer & Sjiek

ZWIJNDRECHT / HENDRIK IDO AMBACHT -  Drie sterke partners voor een sfeervol interieur hebben zich op het gerenoveerde bedrijventerrein De Geer gevestigd in een vernieuwd pand aan de Zoutverkopersstraat 5. Op donderdag 16 juli a.s. om 15.30 uur zal wethouder Kreukniet van de Gemeente Zwijndrecht de officiële openingshandeling verrichten. De Penning & Bakker Schilders, eerder gevestigd aan de Nijverheidsweg 62 in Hendrik Ido Ambacht, heeft voor De Geer als vestigingsplek gekozen vanwege de ruimte van het pand en de centrale ligging van het bedrijventerrein in de Regio. De eerste verkennende gesprekken voor de vestiging op de Geer zijn van medio 2014 en door de begeleiding van de accountmanager Gerard Keuzenkamp is het vergunningentraject voorspoedig verlopen. De Gemeente wenst het bedrijf een gezonde toekomst op de Geer. ...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Gemeente Zwijndrecht verwelkomt Tegelned, De Penning & Bakker Schilders en Stoer & Sjiek'
14-07

Rondvaart Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden schot in de roos

DRECHTSTEDEN - Liefst zeventig ondernemers voeren maandagavond mee op de fluisterboot de Halve Maen. Aan boord was het alles behalve stil. De actief netwerkende opndernemers zorgden voor veel geroezemoes. 'Tussen de bedrijven door' heette voorzitter Jeroen Put iedereen welkom en gaf daarbij introducees de gelegenheid zichzelf voor te stellen...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Rondvaart Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden schot in de roos'
13-07

Uitbreiding subsidie voor oplaadpalen elektrische auto's bij bedrijven

DRECHTSTEDEN - Bedrijven in de Drechtsteden kunnen nog tot 1 december een subsidie aanvragen voor een oplaadpaal bij hun bedrijf. De subsidie bestaat uit een bijdrage van 50% in de kosten voor de aanleg, tot een bedrag van € 1.000,=. Henk Mirck, portefeuillehouder Duurzaamheid van het Drechtstedenbestuur: "Met de subsidie stimuleren we dat er nog meer oplaadpalen voor elektrische auto's bij bedrijven worden geplaatst. Tot nu toe zijn er al meer dan 100 oplaadpunten in onze regio...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Uitbreiding subsidie voor oplaadpalen elektrische auto's bij bedrijven'
13-07

Amfival van Start onder goede belangstelling

ALBLASSERDAM - Onder goede belangstelling en bij een prima temperatuur en een waterig zonnetje is zaterdag 11 juni het nieuwe Alblasserdamse festival “Amfival” van start gegaan. Op de “tribunes” van het Alblasserdamse Amfitheater kon het publiek genieten van een concert verzorgd door koperensemble “Soli Klassiek”. Tijdens het uurtje klassiek speelde het ensemble o.a...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Amfival van Start onder goede belangstelling'
10-07

Provincie Zuid-Holland investeert in schonere Waterbussen

DRECHTSTEDEN - Op de site van de provincie Zuid-Holland stond het volgende bericht: "De vloot van de Waterbus wordt verduurzaamd. De provincie Zuid-Holland heeft daarvoor een subsidie verleend van ruim 1,4 miljoen euro, waarvan de Drechtsteden €275.000 bijdraagt. De motoren van in totaal 6 schepen worden vervangen, waardoor de uitstoot van fijnstof met minimaal 90% en stikstofoxiden met minimaal 80% worden gereduceerd...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Provincie Zuid-Holland investeert in schonere Waterbussen'
10-07

Kringloopwinkel aan de Plantageweg sluit om 17.00 uur

ALBLASSERDAM - Per 10 juli om 17:00 uur  gaat de Kringloopwinkel aan de Plantageweg helaas zijn deuren sluiten. ...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Kringloopwinkel aan de Plantageweg sluit om 17.00 uur'
10-07

Hardinxveld-Giessendam ook lid van Drechtsteden

DRECHTSTEDEN - De gemeente Hardinxveld-Giessendam treedt toe tot het samenwerkingsverband van de Drechtsteden. De gemeenteraad heeft dat donderdagavond besloten. Hardinxveld-Giessendam is te klein geworden om bestuurlijk zelfstandig door te gaan. De gemeente was daarom al langere tijd op zoek naar een manier om zaken die moeilijk alleen te regelen zijn op te vangen...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Hardinxveld-Giessendam ook lid van Drechtsteden'
09-07

Hernieuwd pleidooi om RTV Dordrecht op te schalen naar regionale TV-omroep

DORDRECHT/DRECHTSTEDEN -  Columnist Kees Thies houdt een hernieuwd pleidooi om RTV Dordrecht tot regionale omroep voor zeker TV uit te bouwen. Het werd een kwart eeuw ook al eens in de publiciteit gebracht vanuit Dordrecht, maar toen bleek er geen draagvlak te zijn in de regio. Mensen uit de Drechtsteden kunnen nu de gehele wereld zien, maar de buren in Dordrecht zijn minder makkelijk te volgen. Volgens Thies in AD De Dordtenaar heeft de regio voldoende mogelijkheid om samen serieus voor een omroep te zorgen. Hij schrijft: De Dordtse lokale omroep moet stevig inleveren en zal het op den duur met iets meer dan twee ton per jaar moeten gaan doen. Dat kán, theoretisch althans… je moet dan als kijker en luisteraar je verwachtingspatroon nóg steviger gaan bijstellen, want laten we eerlijk zijn, het niveau van wat we lokaal te zien en te horen krijgen is, enkele positieve uitzonderingen daargelaten, tóch al niet al te hoog...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Hernieuwd pleidooi om RTV Dordrecht op te schalen naar regionale TV-omroep'
09-07

Ook in de zomer: activiteiten voor senioren

ALBLASSERDAM - De zomer is in volle gang. Een aantal heerlijke weken van vrije tijd en op vakantie gaan breekt aan. Voor veel ouderen is de zomer juist een stillere periode...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Ook in de zomer: activiteiten voor senioren'
09-07

Werelderfgoed Kinderdijk draait steeds beter en ontvangt 150.000ste bezoeker

ALBLASSERDAM - Een toenemend aantal mensen bezoekt het molengebied van Kinderdijk en koopt een kaartje. Vorig jaar werd de 100.000ste bezoeker in juni begroet. Dit jaar, een maand later, is de 150.000ste betalende bezoeker gehuldigd...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Werelderfgoed Kinderdijk draait steeds beter en ontvangt 150.000ste bezoeker'
08-07

Hoe zit het met de portefeuilleverdeling nu Alblasserdam een nieuwe burgemeester heeft?

ALBLASSERDAM - Sinds begin deze maand hebben we in Alblasserdam een nieuwe Burgemeester: dhr. Jaap Paans. Welke portefeuilles heeft hij, en hoe is de verdere verdeling van de portefeuilles onder de wethouders van Alblasserdam? Hieronder even een lijstje, zodat we het allemaal weer op een rijtje hebben. Burgemeester Jaap Paans (VVD): - Openbare orde en veiligheid (incl...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Hoe zit het met de portefeuilleverdeling nu Alblasserdam een nieuwe burgemeester heeft?'
Decohome Makado Alblasserdam
Makadocenter 54