logo Alblasserdam Alles over Alblasserdam...

GGD ZHZ Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten vormen de Dienst Gezondheid & Jeugd

dinsdag 5 feb 2013 (laatst gewijzigd op: 8 februari 2013, 12:05) Afbeelding bij nieuwsitem 'GGD ZHZ Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten vormen de Dienst Gezondheid & Jeugd'

ALBLASSERDAM -  De Gemeenschappelijke GezondheidsDienst Zuid-Holland Zuid (GGDZHZ) en Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) vormen sinds 1 januari 2013 de Dienst Gezondheid & Jeugd. Inwoners van de regio Zuid-Holland onderdeel Zuid kunnen gebruik blijven maken van de diensten van deze organisaties.

De nieuwe dienst verzorgt namens de gemeenten in de Zuid-Holland Zuid de uitvoering van diverse taken op het gebied van publieke gezondheid, maatschappelijke zorg, leerplicht en voortijdig schoolverlaten. Daarnaast is de dienst verantwoordelijk voor de aansturing van de uitvoering van de integrale jeugdgezondheidszorg. Ook bij rampen en crises waarin de publieke gezondheid wordt bedreigd, treedt de Dienst Gezondheid & Jeugd op. Naast het hoofdmerk Dienst Gezondheid & Jeugd, blijven ook de merknamen GGD en Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten gehandhaafd. De hoofdvestiging van de Dienst Gezondheid & Jeugd is aan de Karel Lotsyweg 40 te Dordrecht.

Aanleiding

De heroverweging op de toekomst van de Regio Zuid-Holland Zuid heeft ondermeer geleid tot de keuze een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling in te stellen voor de Publieke Gezondheid & Jeugd. In juli 2012 is de gemeenschappelijke regeling Zuid-Holland Zuid gewijzigd in de Dienst (Publieke) Gezondheid & Jeugd. Met deze wijziging werd ook een reorganisatie ingezet van de verschillende diensten; Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS), GGD ZHZ en de regiostaf ZHZ.

De heer Harry Wagemakers, wethouder volksgezondheid in Dordrecht en voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de dienst Publieke Gezondheid en Jeugd, is blij met de nieuwe Dienst Gezondheid & Jeugd. “ De integratie van de verschillende diensten biedt een unieke mogelijkheid om, samen met inwoners, partners en gemeenten, integraal te werken aan het bevorderen van ontwikkelingskansen voor de jeugd en de publieke gezondheid.” Om dit te bevorderen ontwikkelt de dienst drie bestuurlijke programma’s op het gebied van publieke gezondheid en maatschappelijke zorg, jeugd en passend onderwijs en onderwijs en arbeidsmarkt.

De nieuwe Dienst

De Dienst Gezondheid & Jeugd is verdeeld in drie clusters; dienstverlening, Onderzoek & Advies en Regie. De directie wordt gevormd door een algemeen directeur (Nico van de Poel) en een adjunct-directeur (Arjan Zwaan).

De afdelingen van het cluster Dienstverlening zijn gericht op dienstverlening aan burgers en (maatschappelijke) instellingen. In het cluster zijn de individuele preventieve zorg aan inwoners en de kerntaken van Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten ondergebracht. De taak van het cluster Onderzoek, Advies en Programma’s is de integrale beleidsadvisering aan gemeenten op het gebied van gezondheid, Wmo, leerplicht en jeugd. In het derde cluster, het cluster Regie, zijn bestaande sturings- en coördinatietaken ondergebracht. In dit cluster staat de samenwerking in ketens en allianties centraal. Het gaat hierbij om maatschappelijke zorg, zoals de zorgnetwerken en het meldpunt huiselijk geweld, de regie op de integrale Jeugdgezondheidszorg en de uitvoeringsprogramma’s die gericht zijn op het verbeteren van leefstijl zoals de programma’s gezond gewicht, mentale weerbaarheid en Verzuip jij je toekomst

Meer informatie over de Dienst Gezondheid&Jeugd

Meer informatie over de taken en dienstverlening van de Dienst Gezondheid & Jeugd is vooralsnog te vinden op de afzonderlijke websites van de GGD ZHZ (www.ggdzhz.nl) en van het Leerplicht en voortijdig schoolverlaten (www.leerplichtenvoortijdigschoolverlaten.nl). De website voor de nieuwe dienst (www.dienstgezondheidjeugd.nl) is nog in ontwikkeling.

De Dienst Gezondheid & Jeugd is te bereiken via telefoonnummer: 078-7708500

Het bezoekadres van de Dienst gezondheid & Jeugd en van de GGD is; Karel Lotsyweg 40, 3318 AL Dordrecht

Het bezoekadres van Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten is; Prof. Gunninglaan 12, 3312 KX Dordrecht

Deel dit artikel via je: 'GGD ZHZ Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten vormen de Dienst Gezondheid & Jeugd' delen via Twitter 'GGD ZHZ Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten vormen de Dienst Gezondheid & Jeugd' delen via LinkedIn 'GGD ZHZ Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten vormen de Dienst Gezondheid & Jeugd' delen via Facebook
© 2014 Alblasserdam. Nieuwsberichten mogen niet zonder toestemming worden overgenomen.

Reacties: 0

Reactie Toevoegen

Meer actueel nieuws

26-11

Plan voor regionaal werkend noodhulpbureau

DRECHTSTREEK – Wethouder Bert vd Burgt geeft vandaag in AD De Dordtenaar nog geen reactie op het plan om te komen tot de stichting van een (regionaal) noodfonds. Dat zou zich moeten richten op noden in Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik Ido Ambacht, Alblasserdam, Papendrecht en Sliedrecht. Dordtenaar Van de Burgt reageert als voorzitter van het overleg van de zes wethouders van sociale zaken in de regio...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Plan voor regionaal werkend noodhulpbureau'
25-11

Gemeente Alblasserdam plaatst meetgegevens luchtkwaliteit online

ALBLASSERDAM - Op 24 november heeft wethouder Arjan Kraijo tijdens een persgesprek de meetgegevens luchtkwaliteit online gepresenteerd. De meetgegevens luchtkwaliteit zijn 24 uur per dag te bekijken via de website van de DCMR Milieudienst Rijnmond www.luchtmeetnet.nl. Het lokale meetstation meet continu de concentraties van fijnstof en stikstofdioxide die direct op de website van de DCMR en via een link op de website van de gemeente te bekijken zijn. Publicatie meetgegevens Het gaat hierbij om de online publicatie van ongevalideerde meetgegevens. Gevalideerde meetgegevens worden per kwartaal door de DCMR gepresenteerd in een kwartaalverslag...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Gemeente Alblasserdam plaatst meetgegevens luchtkwaliteit online'
24-11

Soli Deo Gloria viert 115e verjaardag met goed bezochte concerten

ALBLASSERDAM - Christelijke muziekvereniging Soli Deo Gloria Alblasserdam bestaat dit jaar 115 jaar. Om deze mijlpaal in de geschiedenis van de vereniging te vieren werd op zaterdag 22 november een muzikale feestdag georganiseerd. Opleidingsgroepen Het middagconcert stond in het teken van de opleidingsgroepen die Soli heeft. Jeugdslagwerkgroep SoliD begon het optreden met “Go on Four” waarmee ze het in grote getalen op dit concert afgekomen publiek lieten horen dat ze heel wat konden verwachten op deze middag. Nadat ook de “nieuwe” lichting leerling slagwerkers van dit lesseizoen (Emiel, Toby, Luuk, Julian en Ralph) waren toegevoegd aan het ensemble, vervolgde SoliD onder leiding van hun dirigent Bert Slingerland het optreden met “Fundrums 3”...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Soli Deo Gloria viert 115e verjaardag met  goed bezochte concerten'
21-11

Aanvragen VrijwilligersPas 2015 van start

DRECHTSTEDEN - Vanaf heden kunnen besturen van vrijwilligersorganisaties in de Drechtsteden de ‘VrijwilligersPas 2015’ aanvragen bij het SSKW (Samenwerkingsverband Sociaal Kultureel Werk) om daarmee hun vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Pas aanvragen Alle besturen van vrijwilligersorganisaties realiseren zich hoe belangrijk het is om hun vrijwilligers binnen boord te houden. Een vrijwilligersvergoeding, een vrijwilligersfeest of –uitje, reiskostenvergoeding, vrijwilligersverzekering. Het zijn allemaal manieren om vrijwilligers te laten merken hoezeer hun werk gewaardeerd wordt...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Aanvragen VrijwilligersPas 2015 van start'
21-11

Doorstart voor Volkskerstzang “GO TELL IT”, zegt het voort

ALBLASSERDAM - De volkskerstzang in Alblasserdam krijgt een doorstart en wel op zaterdag 20 december om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk, Blokweerweg 75 in Alblasserdam. In gezamenlijk overleg met onze oud-burgemeester Blase heeft Gospelkoor His Voice het initiatief op zich genomen om de bijna  een eeuw oude traditie weer in een nieuw en modern jasje te steken. Het is een Volkskerstzang  voor “alle Albasserdammers, ongeacht afkomst of religie waarbij sfeer en ambiance het samenzijn en de onderlinge verbondenheid bevorderen in het licht van de kerstgedachte”. De samenwerkende kerken Alblasserdam ondersteunen dit project van harte. Gospelkoor His Voice, met een band van piano, gitaar, basgitaar en drum, én Soli Klassiek, een onderdeel  van de Chr. Muziekvereniging Soli Deo Gloria, zorgen voor de muzikale omlijsting onder leiding van dirigent Jaco Mulder. Kortom een avond met veel samenzang van bekende kerstliederen, koorzang en muziek. Verder zal er een korte meditatie zijn in hedendaagse taal. Vanaf 19.30 uur zorgen de vuurkorven  voor een warm onthaal op het plein voor de kerk...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Doorstart voor Volkskerstzang “GO TELL IT”, zegt het voort'
20-11

Wederom afsluitingen door werkzaamheden West Kinderdijk

ALBLASSERDAM - Van maandag 24 november 13.00 uur tot en met donderdag 27 november 7.00 uur is de West Kinderdijk vanaf uitzenbureau Raaak tot Hotel Kinderdijk met name in de avond- en nachturen afgesloten. In het kader van de herinrichting van de dijk zal aannemer Van Gelder het wegdek frezen en opnieuw asfalteren. Tussen het frezen en asfalteren is het wegvak op lage snelheid te berijden...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Wederom afsluitingen door werkzaamheden West Kinderdijk'
19-11

Tweede Kamer neemt kennis van rapport: 'Slimme maatregelen voor minder filedruk op A15'

DRECHTSTEDEN - Er wordt weer een belangrijke stap gezet in het bestuurlijk proces om filedruk op de A15 te verminderen. Op maandag 24 november a.s. neemt de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Milieu kennis van de uitkomsten van het BO-MIRT overleg...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Tweede Kamer neemt kennis van rapport: 'Slimme maatregelen voor minder filedruk op A15''
19-11

Breng je stem uit voor het Kern met Pit-project van Alblasserdam

ALBLASSERDAM - Herbouw schutsluis Alblasserdam de schutsluis is de verbindende factor voor veel toeristische en recreatieve ontwikkelingen in de Erfgoedlijn Waterdriehoek. Het is de schakel door de Alblasserwaard tussen de Noord en het Wereld Erfgoed Kinderdijk. Tevens is de herbouw van de sluis belangrijk voor de ecologie en de waterkwaliteit...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Breng je stem uit voor het Kern met Pit-project van Alblasserdam'
19-11

Walter Bak per 1 januari nieuwe directeur Drechtwerk

DRECHTSTEDEN - Het Algemeen Bestuur van Drechtwerk heeft Walter Bak per 1 januari 2015 benoemd tot directeur van Drechtwerk. De nieuwe directeur heeft als belangrijkste opdrachten om het huidige leerbedrijf om te vormen tot een participatiebedrijf met als doel zoveel mogelijk mensen mee te laten doen aan de samenleving, Daarnaast gaat hij aan de slag met de samenwerking tussen de werkbedrijven van Drechtwerk en het bedrijfsleven. Deze opdrachten moeten in 2016 zijn afgerond. Walter Bak (44) is momenteel werkzaam bij de Sociale Dienst Drechtsteden...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Walter Bak per 1 januari nieuwe directeur Drechtwerk'
19-11

Alblasserdamse jeugd krijgt drie eigen ontmoetingsplekken

ALBLASSERDAM - Jongeren in Alblasserdam krijgen nog voor het eind van dit jaar drie eigen overdekte ontmoetingsplekken in het dorp. Hiermee wil de gemeente de jeugd de ruimte bieden om elkaar te ontmoeten en tegelijkertijd overlast van rondhangende jeugd in het dorp terugdringen. De ontmoetingsplekken bestaan uit halfopen zeecontainers met bankjes erin. De gemeente onderzoekt nog of het mogelijk is hier wifi aan te bieden...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Alblasserdamse jeugd krijgt drie eigen ontmoetingsplekken'
18-11

Geen strooisel van hobbykippen in (gft) afval

DRECHTSTEDEN - Sinds zondag 16 november geldt er in verband met de vogelgriep een landelijk vervoersverbod van 72 uur voor alles wat met gevogelte (pluimvee) te maken heeft. Het verbod is ook van toepassing op strooisel van hobbydierhouders. Voor mensen die als hobby kippen of ander pluimvee houden betekent dat dat zij tijdelijk anders moeten omgaan met strooisel. Op advies van het NVRD(Koninklijke Vereniging Voor Afval- en reinigingsmanagement) verzoekt HVC om strooisel en ander afval dat vrijkomt bij het houden van pluimvee niet  weg te gooien bij het huishoudelijk of GFT-afval, maar  tijdelijk te bewaren in een gesloten zak. Tijdens de periode van het vervoersverbod geldt ook een ophok- en afschermplicht...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Geen strooisel van hobbykippen in (gft) afval'
18-11

Noordtunnel 's nachts dicht op 27 en 28 november

ALBLASSERDAM / DRECHRSTEDEN - Als gevolg van werkzaamheden door Rijkswaterstaat is van donderdag 27 november 21.00 uur tot vrijdag 28 november 5.00 uur oprit 21 en de Noordtunnel in de richting Hendrik-Ido-Ambacht dicht.   Van vrijdag 28 november 21.00 tot zaterdag 29 november 5.00 uur is oprit 22 en de Noordtunnel in de richting Alblasserdam dicht.   Het verkeer wordt omgeleid via de N915 en de Brug over de Noord. ...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Noordtunnel 's nachts dicht op 27 en 28 november'
18-11

Kinderboerderij deze week gesloten

ALBLASSERDAM - In verband met de voorzorgsmaatregelen die zijn getroffen na de uitbraak van vogelgriep in de omgeving van Gouda, is de Alblasserdamse kinderboerderij deze week gesloten. Meer informatie vindt u op de website van de Vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland. ...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Kinderboerderij deze week gesloten'
18-11

Hoop voor toekomst christelijke jeugd-ggz: 'De Hoop en Eleos komen met landelijke raamovereenkomst'

DRECHTSTEDEN - De regio Zuid-Holland-Zuid (ZHZ) heeft met De Hoop ggz en Eleos een landelijke raamovereenkomst voor christelijke jeugd-ggz opgesteld. De overige 41 regio’s in het land ontvangen een oproep de raamovereenkomst te ondertekenen, zodat in zoveel mogelijk regio’s deze christelijke jeugd-ggz beschikbaar blijft. Vanaf 1 januari 2015 zal de nieuwe Jeugdwet van kracht zijn. Gemeenten zijn vanaf die datum verantwoordelijk voor de inkoop en regulering van de jeugdzorg...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Hoop voor toekomst christelijke jeugd-ggz: 'De Hoop en Eleos komen met landelijke raamovereenkomst''
14-11

Chr. Muziekvereniging Soli Deo Gloria Alblasserdam viert 115 jarig jubileum met “koninklijk” concert

Soli Deo Gloria werd op 24 juni 1899 opgericht door een groep van 16 Alblasserdammers. Het initiatief hiervan ging uit van bakkersknecht W.E. Brune die de leiding in handen nam over het korps en daarmee de eerste dirigent van Soli werd.

ALBLASSERDAM - Soli Deo Gloria werd op 24 juni 1899 opgericht door een groep van 16 Alblasserdammers. Het initiatief hiervan ging uit van bakkersknecht W.E. Brune die de leiding in handen nam over het korps en daarmee de eerste dirigent van Soli werd...
foto bij 'Chr. Muziekvereniging Soli Deo Gloria Alblasserdam viert 115 jarig jubileum met “koninklijk” concert'
11-11

Geen proeven met verbranden van asbest bij Nedstaal

ALBLASSERDAM / DRECHTSTEDEN - Er komen geen proeven met het verbranden van asbest bij Nedstaal in Alblasserdam. Dit heeft waarnemend burgemeester Jan Heijkoop dinsdagavond aan de gemeenteraad laten weten. In Alblasserdam en omliggende plaatsen was er massaal verzet tegen de proeven. Nedstaal wilde proeven doen met het verbranden van asbesthoudend staalschroot van oude tramstellen in de ovens van de staalproducent...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Geen proeven met verbranden van asbest bij Nedstaal'
11-11

Hoogwateroefening Waterschap Rivierenland op 11, 18 en 20 november

RIEVIERENLAND - Op 11, 18 en 20 november 2014 oefenen in totaal ruim 325 medewerkers en vrijwilligers van Waterschap Rivierenland een bedreigende hoogwatersituatie in de praktijk. Tijdens de oefeningen worden verschillende scenario’s gesimuleerd met zeer hoge waterstanden op de rivieren de Rijn (en haar vertakkingen) en de Maas. De dijken langs deze rivieren worden daarom nauwkeuriggeïnspecteerd...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Hoogwateroefening Waterschap Rivierenland op 11, 18 en 20 november'
11-11

PCOAZ leerkrachten geven passend onderwijs beter vorm door incompany opleiding

ALBLASSERDAM / ZWIJNDRECHT - Dit schooljaar is binnen de 13 scholen van Stichting PCOAZ een speciale opleiding gestart op eigen locatie en met 27 eigen medewerkers. Het gaat om de officiële opleiding HBO Master Special Educational Needs (SEN). Deze wordt door Hogeschool Utrecht op maat verzorgd met het doel álle kinderen van PCOAZ scholen excellent onderwijs te kunnen geven op hun eigen niveau. Sinds de invoering van ‘passend onderwijs’ aan het begin van dit schooljaar, gaan kinderen als het kan, naar het regulier onderwijs...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'PCOAZ leerkrachten geven passend onderwijs beter vorm door incompany opleiding'
10-11

Voorbereidingsbijeenkomst 'Regionale Werkbezoekdag Drechtsteden'

DRECHTSTEDEN - In december 2013 vond op initiatief van de Tilburgse hoogleraar professor Ton Wilthagen de eerste Nationale Werkbezoekdag plaats.  Het uitgangspunt was eenvoudig: geen banenmarkt of verplichtingen, maar contacten bevorderen tussen bedrijven en werkzoekenden. Stichting 50Plus Drechtsteden (een zelforganisatie met als doel de kansen van werkzoekende 50-plussers op betaalde of maatschappelijke arbeid te vergroten) organiseert onder de paraplu van de Nationale Werkbezoekdag een Regionale Werkbezoekdag.  De doelstelling is gelijk, met dien verstande dat Stichting 50Plus Drechtsteden de doelgroep 50-plus extra promoot. Wat is de opzet? Netwerken is een uitstekend hulpmiddel om als werkzoekende een baan te veroveren. Het is dus de kunst om bedrijven te laten weten dat je op zoek bent naar een baan. Bedrijven willen op hun beurt, snel en zonder al te veel investeringen, over een netwerk van goede en ervaren krachten beschikken...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Voorbereidingsbijeenkomst 'Regionale Werkbezoekdag Drechtsteden''
10-11

Finale Rabo Duurzaamheidsaward Drechtsteden 2014 onder leiding van Bert den Boer

DRECHTSTEDEN - Op donderdag 20 november vindt de Finale van de Rabo Duurzaamheidsaward Drechtsteden plaats in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. Vanaf 15.30 uur is de ontvangst. Het programma vindt plaats onder begeleiding van dagvoorzitter Bert den Boer. Verrassende Finale Tijdens deze bijeenkomst wordt de winnaar bekend gemaakt die de titel Rabo Duurzaamheidsaward Drechtsteden 2014 ontvangt...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Finale Rabo Duurzaamheidsaward Drechtsteden 2014 onder leiding van Bert den Boer'
10-11

Topteam van docenten gaat aan de slag bij Chr. Muziekvereniging Soli Deo Gloria Alblasserdam

Alle vacatures binnen de muziekopleiding van Soli Deo Gloria zijn weer ingevuld en de vereniging kan met trots melden dat ze na de nodige inspanning geleverd te hebben een waar topteam van docenten heeft kunnen aanstellen

ALBLASSERDAM - Alle vacatures binnen de muziekopleiding van Soli Deo Gloria zijn weer ingevuld en de vereniging kan met trots melden dat ze na de nodige inspanning geleverd te hebben een waar topteam van docenten heeft kunnen aanstellen om de lessen aan de leerlingen en gevorderde leden van Soli vorm te geven. De vereniging wil deze docenten dan ook graag voorstellen. René Boogaarts (links) Soli Deo Gloria heeft René aangesteld als dirigent van opleidingsorkest Solide waarin de leerlingen de fijne kneepjes van het orkestspel onder de knie krijgen. Ook heeft René de leiding over de blazersklas van Soli waarin hij nieuw startende leerlingen wegwijs maakt in het bespelen van een instrument. René heeft ruime ervaring als docent hoorn en klein koper op diverse muziekscholen en tevens is hij dirigent van fanfare Amicitia in Dirksland. René bespeelt zelf de hoorn en is fanatiek bespeler van de Alpenhoorn. Muzikale kwaliteit, respect en een zeer goede sfeer zijn voor René uitermate belangrijke speerpunten binnen een vereniging. Het is dan ook zijn passie om jeugd te helpen bij hun muzikale hobby. Jurgen Nab (rechts) Jurgen is sinds 2009 dirigent van het fanfareorkest van Soli en vanaf heden ook de docent klein koper, hieronder vallen o.a. de trompet en de bugel. Jurgen studeerde docerend en uitvoerend musicus in de hoofdvakken trompet en harmonie & fanfare directie aan het Rotterdams Conservatorium. Daarnaast nam hij, voor beide hoofdvakken, deel aan diverse meestercursussen in binnen- en buitenland...
foto bij 'Topteam van docenten gaat aan de slag bij Chr. Muziekvereniging  Soli Deo Gloria Alblasserdam'
10-11

Burgemeester Heijkoop reikt een lintje uit aan mevrouw J.(Janna) Hilbrands-Bijkerk

ALBLASSERDAM / HENDRIK-IDA-AMBACHT - Op 10 november, de dag van de mantelzorg, spelt burgemeester Jan Heijkoop een lintje op bij mevrouw J.(Janna) Hilbrands-Bijkerk. Ruim dertig jaar lang heeft ze gezorgd voor dorpsgenoot mevrouw J. van Driel-Speksnijder en daardoor werden de twee, ondanks het leeftijdsverschil, al snel vriendinnen. Lichtend voorbeeld Mevrouw Hilbrands-Bijkerk wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor haar jarenlange trouwe inzet als mantelzorger...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Burgemeester Heijkoop reikt een lintje uit aan mevrouw J.(Janna) Hilbrands-Bijkerk'
06-11

Enorme schade na inbraak Vuurwerk Toppers Nieuwland Parc

Via een zelfgemaakt gat in een muur hebben inbrekers ingebroken, in de nog lege vuurwerk opslag van het bedrijf

PAPENDRECHT / ALBLASSERDAM - Bij het bedrijf Vuurwerk Toppers 078 op Nieuwland-Parc in Alblasserdam/Papendrecht is in de nacht van maandag 3 op dinsdag 4 november ingebroken. Via een zelfgemaakt gat in een muur hebben inbrekers ingebroken, in de nog lege vuurwerk opslag van het bedrijf. De inbrekers hebben met lege handen gestaan verteld eigenaar Berry Hansma, er lag nog wat los vuurwerk in de schappen maar dat stelde niets voor, onze voorraad komt pas tegen het einde van het jaar. Bij de inbraak is voor € 30.000 tot € 40.000 schade aangericht. We zijn in gesprek met de verzekering en hopen dat de schade snel hersteld kan worden want op vrijdag 19 december 20:00 uur is onze vuurwerkshow en eind december start de verkoop van het consumenten vuurwerk, aldus de eigenaar. De politie heeft de zaak in onderzoek en vraagt getuigen op die mogelijk iets gezien of gehoord hebben om zich te melden via 0900-884 of anoniem via 0800-7000 Foto's: Berry Hansma.   ...
foto bij 'Enorme schade na inbraak Vuurwerk Toppers Nieuwland Parc'
06-11

Onafhankelijke Onderzoekscommissie Drechtsteden brengt rapport uit: 'U gaat erover of niet'

DRECHTSTEDEN - De gang van zaken rondom de ontwikkeling van Noordoevers bewijst het belang van duidelijke afspraken over wie waarover gaat.  Op verzoek  van de Drechtraad heeft een Onafhankelijke Onderzoekscommissie (OOD) het onderzoek uitgevoerd naar het regionale project Noordoevers. OOD De Onafhankelijke Onderzoekscommissie Drechtsteden is een eenmalig samenwerkingsverband van zes leden die afkomstig zijn van de Rekenkamercommissies van de Drechtstedengemeenten. De OOD is bij wijze van proef ingesteld om te kunnen beoordelen of het wenselijk is dat de Drechtraad in de toekomst wordt ondersteund door een onafhankelijk controle-orgaan. De Drechtraad heeft voor deze pilot het dossier Noordoevers als onderwerp voor nader onderzoek gekozen...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Onafhankelijke Onderzoekscommissie Drechtsteden brengt rapport uit: 'U gaat erover of niet''
06-11

Commissaris van de Koning Jaap Smit aanwezig bij Profielschetsvergadering

ALBLASSERDAM - Op 13 november aanstaande zal Commissaris van de Koning Jaap Smit de profielschetsvergadering van de gemeenteraad van Alblasserdam bijwonen. Tijdens deze vergadering wordt de profielschets voor de nieuwe burgemeester van Alblasserdam besproken en vastgesteld. Daarna wordt de vacature opengesteld. ...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Commissaris van de Koning Jaap Smit aanwezig bij Profielschetsvergadering'
05-11

Ontwerpbesluit hogere waarden geluid Alblasserwerf

ALBLASSERDAM - Burgemeester en wethouders van Alblasserdam zijn voornemens hogere waarden geluid vast te stellen voor de geluidsbelasting op de gevel van de te bouwen woningen aan de Cortgene en Haven in de wijk Alblasserwerf te Alblasserdam. Het besluit is nodig omdat de genoemde woningen een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op de gevel zullen ondervinden ten gevolge van het wegverkeer Cortgene, de Blokweerweg, Haven en de A15.   Voor de voorbereiding van het besluit tot het vaststellen van de hogere waarde is de procedure zoals bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in samenhang met artikel 110 c van de Wet geluidhinder (Wgh) van toepassing. Ter inzage Het ontwerpbesluit ligt daarom met ingang van 6 november 2014 gedurende zes weken ter inzage op de afdeling Publiekszaken van het gemeentehuis, Cortgene 2. U vindt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken ook hieronder.   Binnen genoemde termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerpbesluit schriftelijk kenbaar maken bij burgemeester en wethouders (Postbus 2, 2950 AA, Alblasserdam)...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Ontwerpbesluit hogere waarden geluid Alblasserwerf'
05-11

Beter Voor Dordt: "Regiogriffie onrechtmatig?"

DRECHTSTEDEN - BVD over een regiogriffie: "Beter Voor Dordt is altijd tegenstander geweest van het optuigen van een regiogriffie. Zolang er sprake is van bezuinigingen op de lokale ambtelijke ondersteuning, acht Beter voor Dordt het niet gepast om een ton uit te geven aan het uitbreiden van regionale ondersteunende taken. De meerderheid van de Drechtraad heeft echter aangegeven ondersteuning te willen van een volwaardig eigen ambtelijk apparaat, dat dezelfde functies vervult als de griffie bij de gemeenten. Echter, los van de vraag of iets als wenselijk gezien wordt door de meerderheid, bestaat ook de vraag of het op grond van de bestaande wet- en regelgeving wel mag...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Beter Voor Dordt:
04-11

Inhaalverbod A15 Papendrecht opgeheven

DRECHTSTEDEN - Vrachtwagens mogen sinds maandag op bepaalde snelwegen in Nederland andere voertuigen inhalen. Op de A15 komt het verbod in beide richtingen te vervallen en mogen vrachtwagens elkaar, en ander verkeer, tussen Papendrecht en Gorinchem weer passeren (v.v.).  Rijkswaterstaat zegt dat het er veiliger is om elkaar daar te passeren omdat er meer dan twee rijstroken zijn. Op andere plekken is de verkeersveiligheid afgenomen en wordt juist een inhaalverbod ingevoerd...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Inhaalverbod A15 Papendrecht opgeheven'
04-11

Productie Nedstaal in Recordtijd weer in volle Gang

ALBLASSERDAM - Afgelopen zondagavond 2 november zijn de ovens bij Nedstaal weer opgestart nadat de productie, als gevolg van het faillissement op 17 oktober j.l., werd stilgelegd. Afgelopen nacht is de eerste charge succesvol uit productie gekomen.  Succesvolle productie ‘herstart’ Binnen een tijdsbestek van één week heeft de nieuwe eigenaar van het bedrijf, Andus Group uit Vianen, een kleine 200 medewerkers van het oude Nedstaal in dienst genomen, hebben gesprekken met diverse klanten en leveranciers plaatsgevonden en is alles in gereedheid gebracht voor een succesvolle productie ‘herstart’. Vanaf vandaag draaien de staalfabriek en de walserij weer op volle toeren...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Productie Nedstaal in Recordtijd weer in volle Gang'
03-11

Drechtwerk kan groot aantal Wsw-ers met tijdelijk contract langer in dienst houden

DRECHTSTEDEN - Het Drechtstedenbestuur heeft op 29 oktober 2014 besloten een groot aantal medewerkers met een tijdelijk contract in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) langer in dienst te houden. Hierdoor kan Drechtwerk de tijdelijke contracten van medewerkers met een ernstige handicap verlengen en deels na afloop omzetten in vaste contracten.   De tijdelijke contracten van medewerkers die vóór 1 januari 2014 in dienst zijn getreden kunnen worden verlengd tot maximaal 3 jaar of tot 3 contracten. Hiernaast kunnen de tijdelijke contracten van medewerkers die in het eerste kwartaal van 2014 in dienst zijn getreden worden verlengd met zes maanden...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Drechtwerk kan groot aantal Wsw-ers met tijdelijk contract langer in dienst houden'
Decohome Makado Alblasserdam
Makadocenter 54