logo Alblasserdam Alles over Alblasserdam...

GGD ZHZ Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten vormen de Dienst Gezondheid & Jeugd

dinsdag 5 feb 2013
Afbeelding bij nieuwsitem 'GGD ZHZ Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten vormen de Dienst Gezondheid & Jeugd'

ALBLASSERDAM -  De Gemeenschappelijke GezondheidsDienst Zuid-Holland Zuid (GGDZHZ) en Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) vormen sinds 1 januari 2013 de Dienst Gezondheid & Jeugd. Inwoners van de regio Zuid-Holland onderdeel Zuid kunnen gebruik blijven maken van de diensten van deze organisaties.

De nieuwe dienst verzorgt namens de gemeenten in de Zuid-Holland Zuid de uitvoering van diverse taken op het gebied van publieke gezondheid, maatschappelijke zorg, leerplicht en voortijdig schoolverlaten. Daarnaast is de dienst verantwoordelijk voor de aansturing van de uitvoering van de integrale jeugdgezondheidszorg. Ook bij rampen en crises waarin de publieke gezondheid wordt bedreigd, treedt de Dienst Gezondheid & Jeugd op. Naast het hoofdmerk Dienst Gezondheid & Jeugd, blijven ook de merknamen GGD en Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten gehandhaafd. De hoofdvestiging van de Dienst Gezondheid & Jeugd is aan de Karel Lotsyweg 40 te Dordrecht.

Aanleiding

De heroverweging op de toekomst van de Regio Zuid-Holland Zuid heeft ondermeer geleid tot de keuze een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling in te stellen voor de Publieke Gezondheid & Jeugd. In juli 2012 is de gemeenschappelijke regeling Zuid-Holland Zuid gewijzigd in de Dienst (Publieke) Gezondheid & Jeugd. Met deze wijziging werd ook een reorganisatie ingezet van de verschillende diensten; Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS), GGD ZHZ en de regiostaf ZHZ.

De heer Harry Wagemakers, wethouder volksgezondheid in Dordrecht en voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de dienst Publieke Gezondheid en Jeugd, is blij met de nieuwe Dienst Gezondheid & Jeugd. “ De integratie van de verschillende diensten biedt een unieke mogelijkheid om, samen met inwoners, partners en gemeenten, integraal te werken aan het bevorderen van ontwikkelingskansen voor de jeugd en de publieke gezondheid.” Om dit te bevorderen ontwikkelt de dienst drie bestuurlijke programma’s op het gebied van publieke gezondheid en maatschappelijke zorg, jeugd en passend onderwijs en onderwijs en arbeidsmarkt.

De nieuwe Dienst

De Dienst Gezondheid & Jeugd is verdeeld in drie clusters; dienstverlening, Onderzoek & Advies en Regie. De directie wordt gevormd door een algemeen directeur (Nico van de Poel) en een adjunct-directeur (Arjan Zwaan).

De afdelingen van het cluster Dienstverlening zijn gericht op dienstverlening aan burgers en (maatschappelijke) instellingen. In het cluster zijn de individuele preventieve zorg aan inwoners en de kerntaken van Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten ondergebracht. De taak van het cluster Onderzoek, Advies en Programma’s is de integrale beleidsadvisering aan gemeenten op het gebied van gezondheid, Wmo, leerplicht en jeugd. In het derde cluster, het cluster Regie, zijn bestaande sturings- en coördinatietaken ondergebracht. In dit cluster staat de samenwerking in ketens en allianties centraal. Het gaat hierbij om maatschappelijke zorg, zoals de zorgnetwerken en het meldpunt huiselijk geweld, de regie op de integrale Jeugdgezondheidszorg en de uitvoeringsprogramma’s die gericht zijn op het verbeteren van leefstijl zoals de programma’s gezond gewicht, mentale weerbaarheid en Verzuip jij je toekomst

Meer informatie over de Dienst Gezondheid&Jeugd

Meer informatie over de taken en dienstverlening van de Dienst Gezondheid & Jeugd is vooralsnog te vinden op de afzonderlijke websites van de GGD ZHZ (www.ggdzhz.nl) en van het Leerplicht en voortijdig schoolverlaten (www.leerplichtenvoortijdigschoolverlaten.nl). De website voor de nieuwe dienst (www.dienstgezondheidjeugd.nl) is nog in ontwikkeling.

De Dienst Gezondheid & Jeugd is te bereiken via telefoonnummer: 078-7708500

Het bezoekadres van de Dienst gezondheid & Jeugd en van de GGD is; Karel Lotsyweg 40, 3318 AL Dordrecht

Het bezoekadres van Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten is; Prof. Gunninglaan 12, 3312 KX Dordrecht

Deel dit artikel via je: 'GGD ZHZ Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten vormen de Dienst Gezondheid & Jeugd' delen via Twitter 'GGD ZHZ Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten vormen de Dienst Gezondheid & Jeugd' delen via LinkedIn 'GGD ZHZ Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten vormen de Dienst Gezondheid & Jeugd' delen via Facebook

Reacties: 0

Reactie Toevoegen

Meer actueel nieuws

07-10

Wateroverlast: wees voorbereid

ALBLASSERDAM - Door zware stortbuien kreeg onze regio eind augustus te maken met een grote hoeveel-heid regenwater. Normaalgesproken zakt een deel van het regenwater de grond in en een ander deel verdwijnt in het riool, de sloten en de rivieren. Als de hoeveelheid water te groot is ontstaat er overlast door water. Diverse gemeenten waaronder Alblasserdam hadden te kampen met ondergelopen straten en kelders...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Wateroverlast: wees voorbereid'
06-10

Hang plasticafval pas buiten op inzameldag

ALBLASSERDAM - Zamelt u uw plastic, lege drinkkartons en blik in in de speciaal daarvoor bestemde afvalzakken? Hang ze dan a.u.b. pas op de inzameldag buiten. Daarmee voorkomt u dat het afval - zeker nu de herfststormen weer de kop kunnen opsteken - door de straten waait. Wilt u weten wanneer het plasticafval bij u in de straat wordt opgehaald? Kijk dan op de website van HVC, daar vindt u de juiste datum door uw postcode en huisnummer in te tikken...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Hang plasticafval pas buiten op inzameldag'
06-10

Drechtstedendinsdag van 6 oktober in gebouw Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht

HENDRIK IDO AMBACHT / DRECHTSTEDEN - De Drechtstedendinsdag van 6 oktober vindt plaats in het gebouw Cascade aan de Hoge Kade in Hendrik-Ido-Ambacht. De agenda is als volgt: 17.00- 18.00 uur: Themabijeenkomst raads- en collegeleden. Op 2 september jl. zijn leden van de Drechtraad op werkbezoek geweest bij de Verkerk Groep in Zwijndrecht. De Verkerk Groep is een innovatief bedrijf dat opereert op de markt van de gezondheidszorg en onder meer producten maakt waardoor ouderen langdurig zelfstandig kunnen blijven wonen...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Drechtstedendinsdag van 6 oktober in gebouw Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht'
05-10

Tal van activiteiten op de dag van de Duurzaamheid (9 oktober)

ALBLASSERDAM - Op vrijdag 9 oktober is het de Nationale Dag van de Duurzaamheid. Ook in Alblasserdam zijn er diverse activiteiten georganiseerd door particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeente. U kunt die dag zelfs actief meedenken hoe we Alblasserdam concreet duurzamer kunnen maken en met elkaar in discussie na het zien van een film over klimaatverandering en duurzaamheid in Landvast. Activiteiten 10:00 tot 17:00 op het Wilgenplein: Band op spanning, gratis uw autobanden op spanning brengen 13:00 tot 18:00 in WC Makado: Duurzaamheidsmarkt met kraampjes over o.a...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Tal van activiteiten op de dag van de Duurzaamheid (9 oktober)'
03-10

Spectaculaire Opening van Arthur Tuytels nieuwe zaak aan het Oude Veer

Zaterdagochtend 3 oktober 2015, het was prachtig weer, en het publiek was al toegestroomd op de Oude Veer. Er hing spektakel in de lucht. De nieuwe zaak van de uit Alblasserdam afkomstige Arthur Tuytel zou rond negen uur geopend worden.

PAPENDRECHT / ALBLASSERDAM - Zaterdagochtend 3 oktober 2015, het was prachtig weer, en het publiek was al toegestroomd op de Oude Veer. Er zat spectakel in de lucht, de nieuwe zaak van de uit Alblasserdam afkomstige Arthur Tuytel zou rond negen uur geopend worden. De opening van 'Arthur Tuytel chocolatier patissier' werd, na een korte toespraak, gedaan door Karel Thieme. Dit gebeurde op een spektaculaire manier...
foto bij 'Spectaculaire Opening van Arthur Tuytels nieuwe zaak aan het Oude Veer'
02-10

Zorgtrainingen voor Zorgvrijwilligers

ZWIJNDRECHT / DRECHTSTEDEN - In oktober 2015 kunnen vrijwilligers, werkzaam in de sector Zorg en Welzijn, gratis speciaal voor hen opgezette trainingen volgen via Vrijwilligershuis Drechtsteden. Deze trainingen worden door diverse organisaties in Dordrecht en Zwijndrecht aangeboden om (potentiële) vrijwilligers te ondersteunen in hun werk. Trainingen - De training ROLSTOEL RIJDEN wordt georganiseerd door Zorgorganisatie Swinhove Groep in Zwijndrecht. Want hoe eenvoudig het ook lijkt, er komt veel bij kijken...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Zorgtrainingen voor Zorgvrijwilligers'
02-10

Onafhankelijk Papendrecht: "Plaatsing van windturbines in de Merwedezone gaat niet door"

PAPENDRECHT / DRECHTSTEDEN - Onafhankelijk Papendrecht stelde in mei van dit jaar vragen aan het College over de plannenmakerij en voorgenomen plaatsing van windmolens (ook wel windturbines genoemd) in de Merwedezone (aan de overkant op het Eiland van Dordrecht). Bewoners van (o.a.) Huys de Merwede (aan de Papendrechtse kant van de rivier) maakten zich hierover grote zorgen.   Dordrecht had in een Milieu Effect Rapportage (MER) in het kader van de structuurvisie windenergie opgenomen dat plaatsing van windturbines op een viertal locaties (op het Eiland van Dordrecht) in principe mogelijk was. Drie deelgebieden in de zone langs de Dordtsche Kil en één in de Merwedezone...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Onafhankelijk Papendrecht:
01-10

Hennie van der Zouw columnist van Alblasserdam.net heeft een nieuwe Column klaar staan

ALBLASSERDAM - De columnist voor Alblasserdam.net heeft een nieuwe column geschreven, nu over het S.S. Op ten Noort, een schip genoemd naar de broer van oud-burgemeester Op ten Noord van Alblasserdam. Klikt u hier om direct doorgelinkt te worden naar deze column.   Hier vindt u ook een korte introductie van de columnist. Een overzicht van voorgaande columns van Hennie van der Zouw staat direct onder de nieuwste column. ...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Hennie van der Zouw columnist van Alblasserdam.net heeft een nieuwe Column klaar staan'
01-10

Maritieme sector versterken door kennisdeling

ZWIJNDRECHT / DRECHTSTEDEN - Maandag 28 september vond in Sliedrecht voor het eerst de netwerkbijeenkomst Maritime Delta plaats. Doel van deze bijeenkomst was om de vele betrokken contacten binnen de (semi)publieke partners en ondernemersverenigingen meer bekend te maken met de beschikbare instrumenten en activiteiten uit het programma, en daarnaast de gelegenheid te geven om onderling kennis te maken. In een volle raadszaal te Sliedrecht waren dan ook vertegenwoordigers vanuit de hele regio aanwezig. Behaalde successen onderstrepen belang van regionale samenwerking Diverse succesvolle samenwerkingsvormen tussen bedrijven, onderwijs en overheid hebben er al voor gezorgd dat de regio Zuid-Holland (inter)nationaal op de kaart is gezet en er kennis is gedeeld op onder andere diverse congressen, idee cafés en bijeenkomsten...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Maritieme sector versterken door kennisdeling'
01-10

Herwaardering leidt tot beperkte huurverlaging bij kleine groep huurders

PAPENDRECHT / DRECHTSTEDEN - Per 1 oktober wordt het aantal woningwaarderingspunten voor zelfstandige woonruimte op een andere manier berekend. De regering heeft besloten dat de WOZ-waarde van sociale huurwoningen invloed moet krijgen op de huurprijs. Deze maatregel kan gevolgen hebben voor de huurprijs van sociale huurwoningen.   WOZ-waarde wordt meegewogen De minister voor Wonen heeft het woningwaarderingsstelsel (WWS) aangepast...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Herwaardering leidt tot beperkte huurverlaging bij kleine groep huurders'
30-09

Brandweer doet onderzoek naar TS-4

SLIEDRECHT / DRECHTSTEDEN - De brandweer in Zuid-Holland Zuid doet op enkele brandweerposten onderzoek naar de mogelijkheden voor minder medewerkers op een tankautospuit. Dit noemen we een TS-4. Door onafhankelijk onderzoek wordt ervaring opgedaan. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2016 wordt een tussenevaluatie opgeleverd op basis van analyse van de verzamelde gegevens. Met ‘TS’ wordt een tankautospuit bedoeld...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Brandweer doet onderzoek naar TS-4'
30-09

Familie van Helden 50 jaar getrouwd

ALBLASSERDAM - Op 28 september jongstleden was het 50 jaar geleden dat ze elkaar het ja-woord gaven. De, thans 75 jarige Wim van Helden en de 70 jarige Dicky van Helden van Herk. Hij, een geboren Ambachter en zij, een rasechte Alblasserdamse, hebben elkaar ontmoet op de zogenaamde Meidenmarkt in Alblasserdam...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Familie van Helden 50 jaar getrouwd'
30-09

Supermarkt Jumbo start Donatie-actie voor Minderbedeelden, vluchtelingen en eenzamen

DRECHTSTEDEN - Over drie maanden gaat Nederland weer massaal aan tafel om samen met familie, vrienden en geliefden te genieten van een kerstlunch of kerstdiner. Helaas is dit lang niet voor iedereen vanzelfsprekend, omdat sommige mensen weinig te besteden hebben of in een sociaal isolement verkeren. Om deze en andere mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken een hart onder de riem te steken, wil Jumbo hen tijdens de feestdagen een kerstdiner aanbieden...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Supermarkt Jumbo start Donatie-actie voor Minderbedeelden, vluchtelingen en eenzamen'
29-09

Arthur Tuytel opent zaterdag 3 oktober unieke Chocolaterie & Salon de Th

Aan het Oude Veer in Papendrecht opent op zaterdag 3 oktober de winkel 'Arthur Tuytel chocolatier / patissier' / glacier / Salon de Thé.

PAPENDRECHT / ALBLASSERDAM - "Dit wordt kwalitatief wat anders", belooft Alblasserdammer Arthur Tuytel. "Ik ben nu acht jaar bezig met chocoladeproducten en heb in die tijd een goede naam kunnen opbouwen. Adel verplicht, dus het wordt een heel bijzondere winkel." De winkel aan de oude dijk in Papendrecht zal niet alleen gevuld worden met de heerlijkste chocolade creaties...
foto bij 'Arthur Tuytel opent zaterdag 3 oktober unieke Chocolaterie & Salon de Th'
29-09

Dertig jaar populieren in de Alblasserwaard

ALBLASSERDAM / PAPENDRECHT - Populieren horen bij het Nederlandse landschap. Op zaterdag 10 oktober organiseert Staatsbosbeheer een excursie in het Alblasserbos. De excursie wordt gehouden in het kader van de Dag van de Populier, om deze bijzondere boomsoort onder de aandacht te brengen...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Dertig jaar populieren in de Alblasserwaard'
28-09

Uitwisselingsconcert slagwerkformaties in Alblasserdam.

ALBLASSERDAM - Zaterdag 26 september vond een uitwisselingsconcert plaats tussen de slagwerkgroep van muziekvereniging de Volharding uit Huissen en de Melodie Percussie Band van Christelijke muziekvereniging Soli Deo Gloria uit Alblasserdam. Beide verenigingen zijn met de voorbereidingen bezig om deel te nemen aan een podiumconcours 31 oktober in Etten-Leur. Door try- out concerten te geven testen de slagwerkgroepen hoever ze staan in de voorbereiding voor deelname aan het concours. Spelen voor publiek is tenslotte anders dan alleen maar op de repetitieavond de stukken instuderen. Aan enthousiast publiek gelukkig geen gebrek...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Uitwisselingsconcert slagwerkformaties in Alblasserdam.'
25-09

College Alblasserdam presenteert begroting 2016 met ruimte voor vernieuwing

ALBLASSERDAM - Alblasserdam heeft financiële ruimte gecreëerd om de ambities uit de Samenlevingsagenda 'Samen Doen' waar te maken met gelijke woonlasten voor de inwoners van Alblasserdam. Het college legt nog meer de nadruk op de eigen kracht en samenwerking tussen partners. Hiermee verwacht zij dat initiatieven uit de samenleving, die anders niet van de grond zouden komen, door 'Samen Doen' worden gerealiseerd. In de jaren 2016 tot en met 2018 heeft de gemeente zelfs een positief saldo...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'College Alblasserdam presenteert begroting 2016 met ruimte voor vernieuwing'
25-09

Nieuwste Column van Willem Schneider over de Drechtraad en Jeugdzorg

HENDRIK IDO AMBACHT / DRECHTSTEDEN - De columnist voor ambacht.net heeft weer een nieuwe column geschreven. Hij heeft het dit keer over de Drechtraad en Jeugdzorg in de regio. Klikt u hier om direct doorgelinkt te worden naar deze column.   Hier vindt u ook een korte introductie over de columnist.   Een overzicht van voorgaande columns van Willem Schneider staat direct onder de nieuwste column. ...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Nieuwste Column van Willem Schneider over de Drechtraad en Jeugdzorg'
25-09

Bijeenkomst in kader van Internationale Dag Palliatatieve zorg in de Willem

PAPENDRECHT / WAARDENLAND - Ook in Nederland besteden we dit jaar weer aandacht aan de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg (IDPZ), die is vastgesteld op zaterdag 10 oktober 2015. Dit jaar is het thema: “Mijn leven dat jij niet kent …”. Door heel Nederland worden rondom deze datum  activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor de zorg voor mensen die niet meer beter worden. Donderdagavond 15 oktober ‘In gesprek met elkaar’ In de regio Waardenland (Dordrecht, Gorinchem e.o.) haakt het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland aan met de vertoning van een documentaire op donderdagavond 15 oktober 2015. Deze docu laat zien wat er bij komt kijken als je een ongeneeslijke ziekte hebt en komt te overlijden...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Bijeenkomst in kader van Internationale Dag Palliatatieve zorg in de Willem'
24-09

PvdA opent Meldpunt Nachtboot Drechtsteden

DORDRECHT / DRECHTSTEDEN - De PvdA Zuid-Holland opent een Meldpunt Nachtboot Drechtsteden.  Met dit meldpunt wil de partij onderzoeken of de Drechtsteden nog aantrekkelijker worden als het vervoer over water wordt uitgebreid. Inwoners wordt gevraagd een enquete in te  vullen met vragen over reizen over water en de Nachtboot. Als blijkt dat er voldoende animo in de regio is, wil de PvdA dat de Nachtboot proef gaat draaien in de zomermaanden van 2016...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'PvdA opent Meldpunt Nachtboot Drechtsteden'
24-09

Inzamelzakken plastic vanaf 1 oktober online bestellen

ALBLASSERDAM - Inzamelzakken plastic zijn vanaf 1 oktober online bestellen door uw postcode en huisnummer in te voeren op www.hvcgroep.nl. HVC zamelt sinds enige tijd in Alblasserdam ook lege pakken van bijvoorbeeld sap en zuivel en blik huis aan huis in. U kunt uw lege pakken en blik, zoals conservenblikjes en lege pakken melk samen met het plastic verpakkingsafval in de plastic inzamelzakken aanbieden. Hergebruik Gemeente Alblasserdam en HVC voeren actief beleid op hergebruik en recyclen van afval. Recycling is goed voor het milieu, maar heeft ook financiële voordelen...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Inzamelzakken plastic vanaf 1 oktober online bestellen'
23-09

Waterbus vaart vanaf 5 oktober weer volgens winterdienstregeling

DORDRECHT / DRECHTSTEDEN - Waterbus, dat de veerdiensten tussen Dordrecht-Rotterdam en in de Drechtsteden verzorgt, vaart vanaf 5 oktober weer volgens de winterdienstregeling. Uitzondering is lijn 18, deze lijn vaart al vanaf 1 oktober volgens de winterdienstregeling. Dit betekent dat men ook in de wintermaanden gewoon met de Waterbus kan reizen, maar op bepaalde momenten zal de afvaartfrequentie veranderen naar één keer per uur...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Waterbus vaart vanaf 5 oktober weer volgens winterdienstregeling'
23-09

Viijftig jarig huwelijk van Arie en Jannie de Kreij

ALBLASSERDAM - Het is vandaag, 23 augustus, 50 jaar geleden dat Arie de Kreij zijn Jannie trouwde. De, thans 72 jarige Arie, leerde zijn Jannie (70 jaar) kennen in “de Pinguin”, een snacknar in Krimpen aan de IJssel. Dit was tevens een ontmoetingspunt voor de jeugd. Arie is geboren in Capelle aan de IJssel en Jannie  is een schippersdochter, geboren te Someren. Na begonnen te zijn op een woonboot in Nieuwerkerk aan de Ijssel, hebben ze achtereenvolgens gewoond in Capelle, Molenaarsgraaf en Papendrecht, en kwam het echtpaar uiteindelijk terecht in Alblasserdam, waar ze nu alweer een kleine 7 jaar wonen. Arie is nu zo’n 12 jaar met pensioen. Daarvoor bracht hij het grootste deel van zijn werkzame leven (34 jaren) door bij Dupont te Dordrecht, waar Jannie ook 20 jaar heeft gewerkt. Na hun pensionering hebben ze samen erg veel vrijwilligerswerk gedaan voor de vluchtelingen organisatie en reizen ze veel met hun camper. Het echtpaar heeft 2 zoons en 3 kleinkinderen...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Viijftig jarig huwelijk van Arie en Jannie de Kreij'
22-09

Mooi programma tijdens de week van de Eenzaamheid in ons Damdorp

ALBLASSERDAM - De werkgroep Eenzaamheid Alblasserdam heeft weer  een mooi programma samengesteld om de eenzaamheid in het dorp verder terug te dringen. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van Stichting Waardeburgh, Rivas zorggroep,  Hervormde kerken Alblasserdam, Stichting MEE, het Rode Kruis en twee leden op persoonlijke titel. De coördinatie wordt verzorgd door Stichting Welzijn Alblasserdam. De werkgroep organiseert elk jaar de week tegen de eenzaamheid in samenwerking met de landelijke stichting Coalitie Erbij. Het programma dit jaar ziet er als volgt uit: -    De gebakjesactie...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Mooi programma tijdens de week van de Eenzaamheid in ons Damdorp'
21-09

Politie moet opstootjes de kop in drukken tijdens einde havenfestival

ALBLASSERDAM - Het gemoedelijk verlopen havenfestival kreeg bijna een vervelend einde. Na afloop moesten helaas diverse kleine opstootjes de kop worden ingedrukt. De Alblasserdamse politie kreeg hulp van Rotterdamse collegas's om een groep baldadige jongeren te stoppen. De situatie was gelukkig weer snel onder controle toen de politie dreigde met wapenstokken en de inzet van een politiehond. Foto: ZHZActueel.       ...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Politie moet opstootjes de kop in drukken tijdens einde havenfestival'
18-09

Reconstructie fietspad De Helling

ALBLASSERDAM - In opdracht van de gemeente start een aannemer op 24 september met de reconstructie van fietspad De Helling. Om de veiligheid en het rijcomfort aanzienlijk te verbeteren, wordt de huidige tegelverharding vervangen door betonplaten. Door van betonplaten gebruik te maken blijven de in het tracé gelegen kabels en leidingen bereikbaar. De werkzaamheden duren circa 4 weken en zijn gereed in week 44. Voor gebruikers van het fietspad wordt via Kabelbaan en Ruigenhil een omleidingsroute ingesteld. Voor vragen over de werkzaamheden kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer C...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Reconstructie fietspad De Helling'
18-09

Menukaart voor nieuwkomers in Alblasserdam

ALBLASSERDAM - Op 7 september ontving wethouder Zandvliet een sociale wegwijzer van Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA), Stichting interkerkelijke hulpverlening vluchtelingen Alblasserdam (Sihva) en Vluchtelingenwerk Zuidvleugel. Net als andere gemeenten in Nederland heeft Alblasserdam een huisvestingsplicht voor mensen aan wie asiel is verleend. De afgelopen jaren zijn er zo al heel wat nieuwkomers in Alblasserdam gekomen, en jaarlijks komen er nieuwkomers bij. De Stichting welzijn Alblasserdam, Stichting Sihva, St. Vluchtelingenwerk en de gemeente proberen gezamenlijk binnen Alblasserdam initiatieven te ontplooien om deze nieuwkomers bekend te maken met, en hun weg te laten vinden in, de samenleving van Alblasserdam...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Menukaart voor nieuwkomers in Alblasserdam'
18-09

Nachtelijke afsluiting N3 in nacht van 24 op 25 september

PAPENDRECHT / DRECHTSTEDEN -  Rijkswaterstaat voert renovatiewerkzaamheden uit aan de Brug over de Beneden-Merwede, ook bekend als de ‘Papendrechtsebrug’. In verband met deze werkzaamheden en het testen van het beweegbare deel van de brug is de N3 in beide richtingen afgesloten, van donderdag 24 september 21.30 uur tot en met vrijdag 25 september 05.30 uur. Houd rekening met omleidingsroutes en extra reistijd.   Rijkswaterstaat gebruikt deze afsluiting van de N3 om tegelijkertijd werkzaamheden uit te voeren bij de nabijgelegen Wantijbrug...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Nachtelijke afsluiting N3 in nacht van 24 op 25 september'
17-09

Weer PREZO-Goud voor Waardeburgh

ALBLASSERDAM - Stichting Waardeburgh heeft het gouden Prezo keurmerk behouden voor de vier zorgcentra én de zorg thuis. Deze week heeft Waardeburgh bezoek gehad van Perspekt, de organisatie achter het PREZO-keurmerk. Zij hebben Waardeburgh beoordeeld en zijn tot de conclusie gekomen dat de zorg en dienstverlening van Waardeburgh het Gouden keurmerk waard is. Peter de Wit, voorzitter Raad van Bestuur van Waardeburgh: “Dit is een knappe prestatie, waarbij in het eindoordeel vooral de kwaliteit van onze medewerkers in het leveren van individuele zorg er uit sprong...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Weer PREZO-Goud voor Waardeburgh'
17-09

Rivas lanceert online gezondheidsmagazine

SLIEDRECHT / DRECHTSTEDEN - Rivas Zorggroep heeft deze maand online magazine Goed Bezig Met Gezondheid gelanceerd. Twee keer per week delen professionals hun praktische tips op het gebied van gezondheid op www.goedbezigmetgezondheid.nl. Zo laten ze zien hoe een gezond leven leuker en makkelijker wordt. Goed Bezig Met Gezondheid ‘Mensen kunnen bij Rivas niet alleen terecht voor goede zorg van dokters en verpleegkundigen, maar ook voor adviezen voor een gezonder leven’, vertelt Joep Koch, sectormanager bij Rivas...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Rivas lanceert online gezondheidsmagazine'
Decohome Makado Alblasserdam
Makadocenter 54