Alles over Alblasserdam...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Aanplant bomen en bosplantsoen in najaar 2017'
11mei

Aanplant bomen en bosplantsoen in najaar 2017

ALBLASSERDAM - In het najaar van 2017 plant de gemeente Alblasserdam ruim 200 bomen en 3200 m² bosplantsoen aan. De aanleiding van deze aanplant is het feit dat er afgelopen winter circa 200 bomen zijn gekapt om het graven van bergingsruimte voor extra water mogelijk te maken. Voor deze gekapte bomen geldt een herplantplicht.

Gefaseerde aanleg
Op basis van het gemeentelijke waterplan is voor de Vinkenpolder een tekort aan open water geconstateerd, wat de extra waterberging van ca. drie hectare noodzakelijk maakt. In overleg met Rijkswaterstaat, Waterschap Rivierenland en de gemeente Alblasserdam is een aantal locaties aangewezen waar aanleg van extra water mogelijk bleek. In 2014 is fase 1 aangelegd op gemeente grond. Momenteel wordt fase 2 aangelegd en afgerond op grond van Rijkswaterstaat.

Diversiteit in soortkeuze
De bomen die worden terug geplant zijn zogenaamde landschappelijke bomen. Dit zijn bomen die goed passen in de landelijke omgeving en bestaande structuren van de wegen en watergangen versterken. Daarnaast vangen bomen fijn stof op en leveren zuurstof. Er is gekozen om diversiteit in soorten aan te brengen. Dit zorgt niet alleen voor een afwisselend beeld maar bij eventuele ziektes en plagen wordt tevens voorkomen dat het hele bomenbestand verloren zou gaan.

De soorten die worden aangeplant zijn: eik, linde, iep, esdoorn en populier. Dit zijn allemaal bomen die in de winter hun blad verliezen.  Op twee plekken wordt onder de bomen een bosplantsoenstrook aangeplant. Naast de variëteit die dit geeft, zijn dit ook goede plekken voor vogels en insecten. In deze PDF staan de aanplantlocaties van deze bomen.Deel dit bericht met je vrienden!