Alles over Alblasserdam...

Koningsdag-liederen

 

koninginnedag Activiteiten
koninginnedag Liederen aubade
koninginnedag Historie
koninginnedag Links

 

In een blauw geruite kiel

In een blauw geruite kiel
Draaide hij aan 't grote wiel
De ga-a-a-anse dag
Maar Michieltjes jongens hart
Leed ondragelijke smart
Ach-ach, ach-ach, ach-ach, ach-ach!
 
Als matroosje vlug en net
Heeft hij voet aan boord gezet
Dat hoorde zo
Naar Oostinje, naar de West
Jongens dat gaat opperbest
Ho-jo, ho-jo, ho-jo, ho-jo!
 
Daar staat Hollands Admiraal
Nu een man van vuur en staal
De schrik der zee!
't Is een Ruiter naar zijn aard
Glorierijk zit hij te paard
Hoezee, hoezee, hoezee, hoezee!

Alblasserdamlied

Refrein:
In Alblasserdam met zijn dijken, 
zijn singels,
Zijn klok op de Dam
Dorp aan de rivier
Jacoba van Beieren woonde ook hier
De zeevaarders vonden de haven wel klein
Maar brachten toch kruiden en rollen satijn
De Leeuw is ons wapen
Ik vind het best fijn
om een Alblasserdammer te zijn.
 
Al meer dan zeven eeuwen t’rug
Over de Noord lag nog geen brug
Woonden al mensen op dit mooie stukje grond
Vandaag vieren we nu dit feit
en denken stil zo gaat de tijd.
Dit is het dorp, waar vroeger 
mijn wiegje stond.
Refrein……
 
Daar staat de toren recht en fier
Voor vele mensen een plezier.
Hij luidt zijn bel voor iedere gelegenheid.
Met maar één wijzer aan de klok
is deze toren echt een brok
historie uit een ver vervlogen oude tijd.
Refrein……
 
En ook het sluisje op de Dam,
waar vroeger menig schipper doorkwam
om met zijn handeltje de Graafstroom 
op te gaan.
De wachter draaide keer op keer,
de zware deuren heen en weer.
Zo’n brokje nostalgie, dat moet blijven bestaan.
Refrein……
 
 
We maken staal, als bout en lijn
We bouwen schepen groot en klein,
de schepen in de haven liggen zij aan zij.
Maar industrie, die eist zijn tol, 
de wegen zitten overvol,
Zelfs op de Dam, daar sta je steeds 
weer in de rij.
Refrein……

De zilvervloot

Heb je van de zilveren vloot wel gehoord,
De zilveren vloot van Spanje?
Die had er veel Spaanse matten* aan boord
En appeltjes van Oranje
Piet Hein, Piet Hein,
Piet Hein zijn naam is klein,
Zijn daden bennen groot, 
zijn daden bennen groot
Die heeft gewonnen de Zilvervloot!
 
 
Sprak toen niet Piet Hein met een
aalwaerig** woord:
"Wel jongentjes van Oranje,
Kom,klim 'reis aan dit en dat 
Spaansche boord
En rol me de matten van Spanje!"
Piet Hein, Piet Hein,
Piet Hein zijn naam is klein,
Zijn daden bennen groot,
zijn daden bennen groot
Die heeft gewonnen de Zilvervloot!
 
 
Klommen niet de jongens als katten 
in 't want
En vochten ze niet als leeuwen?
Ze maakten de Spanjers duchtig te schand'
Tot in Spanje klonk hun schreeuwen.
Piet Hein, Piet Hein,
Piet Hein zijn naam is klein,
Zijn daden bennen groot, 
zijn daden bennen groot
Die heeft gewonnen de Zilvervloot!

Wilhelmus

Wilhelmus van Nassouwe
Ben ik van Duitschen bloed
Den Vaderland getrouwe
Blijf ik tot in den doet
Een prinse van Oranje ben ik vrij onverveerd
De Koning van Hispanje
Heb ik altijd geëerd

Mijn schild en de betrouwe
Zijt Gij, o God, mijn heer
Op u zo wil ik bouwen
Verlaat mij nimmer meer
Dat ik toch vroom mag blijven
Uw dienaar, 't allerstond
De tirannie verdrijven
Die mij mijn hart doorwond.

 

Het Wilhelmus

Het Wilhelmus is sinds 10 mei 1932 het officiële Nederlandse volkslied. Op die dag besloot de Ministerraad dat bij alle officiële gelegenheden het Wilhelmus van Nassouwe zou worden gespeeld. Tot die tijd werd het lied Wien Neerlands Bloed als officieel volkslied gebruikt, dat in 1815 bij de stichting van het Koninkrijk der Nederlanden was gedicht door H. Tollens en op muziek was gezet door de componist J.W. Wilms. Maar ook voor 1932 al werd het Wilhelmus bij officiële gelegenheden regelmatig ten gehore gebracht, onder meer bij de inhuldiging van Koningin Wilhelmina in 1898.

Het Wilhelmus telt vijftien coupletten. Bij officiële gelegenheden worden doorgaans alleen het eerste en het zesde couplet gebruikt. De eerste letters van alle coupletten tezamen vormen de naam WILLEM VAN NASSOV. Philip van Marnix, Heer van Sint Aldegonde (ca. 1538-1598), wordt algemeen beschouwd als dichter van de Nederlandse tekst. Het Wilhelmus is tijdens de Tachtigjarige Oorlog geschreven als eerbetoon aan Prins Willem I van Oranje, die de leider was van het Nederlandse verzet tegen de Spaanse overheersing. Marnix van Sint Aldegonde was secretaris van de Prins. Willem I, ook wel Willem de Zwijger genoemd, is de stamvader van het Huis Oranje-Nassau. De oudst bekende optekening van de melodie van het Wilhelmus dateert uit 1574. De melodie is afkomstig uit Frankrijk, waar zij vermoedelijk is ontstaan tijdens het beleg van de stad Chartres in 1568. De melodie die voor het huidige Wilhelmus gebruikt wordt, is opgetekend in 1626 door Adriaen Valerius. Hij tekende de melodie op in de bundel Nederlandtsche Gedenck-clanck, een boekwerk dat op initiatief van de Veerse Rederijkerskamer tot stand was gekomen.
Bron: RVD