vrijdag 30 oktober 2020

Alles over Alblasserdam

Lezing Zorg rondom het levenseinde

22 maart 2011
Van 20:00 uur tot en met 00:00 uur

Wout Huizing verzorgt de lezing. Huizing (1957) is theoloog en supervisor bij de vereniging Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders. Als geestelijk verzorger in woon- en zorgcentrum Tabitha in Den Haag werkt hij al vele jaren met ouderen; van zijn hand verschenen verscheidene boeken, zoals het onlangs sterk herziene ‘Zorg rondom het levenseinde’.

In de invulling van de zorg rondom het levenseinde wordt zichtbaar vanuit welke visie op mens en zorg de instelling werkt. Van medewerkers vraagt zorg rondom het levenseinde professionele deskundigheid én persoonlijke betrokkenheid.

Moeilijke vragen worden bespreekbaar gemaakt: wat roept afscheid nemen en het sterven van mensen voor wie je zorgt bij je op? Hoe reageer je als iemand om euthanasie verzoekt? Allerlei handreikingen over mogelijkheden in de zorg rondom het levenseinde komen aan bod. Goede communicatie en rituelen zijn onmisbaar. Gedichten, verhalen en vele voorbeelden uit de praktijk maken het mogelijk om over dit belangrijke thema alleen of met anderen na te denken. Gezocht wordt naar concrete handvatten voor het afstemmen op de noden en behoeften van stervenden, medisch, psychologisch en geestelijk. Ook vragen van verzorgers rond palliatieve sedatie en euthanasie, en het belang van zelfreflectie komen aan bod. Hoe kun je open blijven staan voor stervenden, zonder er zelf aan onderdoor te gaan?

Deel dit bericht met je vrienden!