Kees Boodt: "Ik droom van een hele andere maatschappij"

07 februari 2014 door Hennie van der Zouw
Kees Boodt: "Ik droom van een hele andere maatschappij"

ALBLASSERDAM - Kees Boodt deed ons onderstaand verhaal toekomen: "De afgelopen tien jaar heb ik met vrijwilligerswerk een bijdrage proberen te leveren aan noodzakelijke veranderingen in mijn omgeving in Alblasserdam. Van lieverlee is het accent van mijn bijdragen verlegd naar sociaal maatschappelijke onderwerpen."

"Een voorbeeld van zo’n sociaal maatschappelijk onderwerp. Je kunt je wel druk maken over verkeerssituatie bij een school ‘maar hoe beïnvloed je nu het gedrag van de verkeersdeelnemers (de ouders) zodanig dat de situatie verbeterd? In ieder geval niet door alleen bij de gemeente te klagen. De gemeenteraad heeft niet altijd aandacht of capaciteit voor een lokaal probleem. De oplossing van verkeersproblemen is alleen mogelijk door overleg tussen alle betrokkenen zoals ouders, schoolbestuur, kinderen, omwonenden, andere verkeersdeelnemers, etc. en pas dan voor de gemeente om b.v. wijzigingen in de infrastructuur aan te brengen".

"Bestuurders van de gemeente en raadsleden roepen dan dat er geparticipeerd moet worden, maar komt niet veel verder door het ontbreken van een goede aanpak: n.l. een goed gestructureerd plan waarin rekening wordt gehouden met sociaal maatschappelijke aspecten. Dat is waar de burger belang bij heeft en niet bij het partij politieke gekissebis en al helemaal niet bij ‘jarenlang steeds maar weer dezelfde soort bijeenkomsten houden’ met steeds opnieuw een nieuw politiek sausje en die uiteindelijk dood bloeden". 

"Bij het aantreden van de huidige regeringscoalitie is er een nieuw beleid door de regering neergezet. Dat beleid is gericht op het overhevelen van taken op het gebied van wijkverpleging, sociale werkplaatsen, jeugdzorg etc. en de daarbij behorende verantwoordelijkheden van het rijk naar de gemeenten. Op zich prima".

"Per 1 januari 2015 moeten die grootschalige veranderingen gerealiseerd zijn. De coalitie is tot op heden verantwoordelijk voor het goed functioneren van die taken en voor de eventuele overdracht van de verantwoordelijkheden. Wat is nu het probleem? De coalitie heeft verzuimd om een goed masterplan af te spreken over het tijdpad van dit gigantische veranderingsproces. Het gevolg is dat de politieke spelletjes doorgaan. De huidige en toekomstige verantwoordelijken bezig blijven met communiceren hoe moeilijk het allemaal is en te proberen hun positie in dit veld te handhaven of te verbeteren. Van samenwerking is nauwelijks sprake".

"In deze regio is vrijwel niet bekend: ‘Wat er precies gaat veranderen en hoe nu die grootschalige veranderingen gestructureerd gaan verlopen’. Dat is een ernstige zaak. De nog beschikbare tijd voor dergelijke grootschalige veranderingen is al veel te kort. Bovendien zijn de komende lokale verkiezingen belangrijker! Of het eigen ego, gisteren, op het politiek debat Drechtsteden, beweerde burgemeester Brok, als voorzitter van de Drechtraad, dat het proces van de overdracht van de taken en verantwoordelijkheden hier goed loopt".

"Omdat ik jarenlang ervaringen heb opgedaan met grootschalige organisatieveranderingen in de industrie heb ik mij als vrijwilliger het afgelopen jaar intensief met die overheveling van taken en verantwoordelijkheden bezig gehouden, teneinde er voor te zorgen dat voor de veranderende en de nieuwe taken vrijwilligers en het management en het bestuur klaar staan. Eind 2013 kwam ik tot de conclusie dat die taak onder de huidige omstandigheden niet uitvoerbaar is. Omdat ik in het bestuur medeverantwoordelijk ben voor de organisatie van die toekomstige taken heb ik mij teruggetrokken omdat ik vind dat ik die verantwoordelijkheid in de huidige situatie en onder de huidige randvoorwaarden onmogelijk kan invullen. Bovendien zie ik niet dat de lokale en regionale politiek voldoende de situatie doorzien en de urgentie voldoende meewegen. Uiteindelijk, als het geld is opgemaakt aan de vele vergaderingen dan worden ‘de werkenden verder uitgeknepen en de besturen blijven zitten waar ze zitten".

"Hoe nu verder?"

"Dat weet ik ook niet precies".

"Wat ik wel weet is dat de huidige structuren in de gemeente, de regio, provinciaal en nationaal niet in staat zijn om werkende nieuwe sociaal maatschappelijke structuren en systemen te creëren.  Daarvoor ontbreekt hun de creativiteit, de durf en het ondernemerschap. Dat systeem moet dus rigoureus gesaneerd worden". 

"Een klein voorbeeld van een verandering die zich wereldwijd aan het volstrekken is. Ergert u zich ook zo aan die liefdadigheidsinstellingen die met veel te dure besturen en managers helemaal niet effectief en efficiënt bezig zijn? Toyota verdiend heel goed aan de verkoop van de dure vier bij vier auto’s voor die instellingen. In Amerika hebben enkele gefrustreerde studenten een nieuw en veel beter systeem bedacht. Zij geven door een noodlot getroffen Afrikanen een mobiele telefoon met $ 1,000.00 die naar eigen inzicht lokaal besteed mag worden aan de eigen verbetering van de situatie. Gebleken is dat het (door de organisatie niet gecontroleerde) misbruik minimaal was en de lokale economie weer snel herstelde van de klap. Dus weg met die opmakers".

Dichter bij huis: ‘Wat denkt u dat het niet goed functioneren van de omgevingsdienst OZHZ de gemeenschap alleen al aan juristen heeft gekost en wat de gezondheidsschade is die zij mede veroorzaakt hebben?’

"Terug naar Alblasserdam. Wij moeten niet verder met de huidige politici, ambtenaren en instellingen maar moeten zelf aan de slag met kleinschalige verbeteringen van de eigen situaties. Ik pleit dus voor een veel kleinere overheid en wel nu".

"De overheid geeft ieder jaar structureel twintig miljard Euro te veel uit. Wie betaald uiteindelijk die rekening? Juist u en ik. Dus werklozen niet allemaal met subsidie en een schoffel het groen insturen, want dat laat de tekorten nog verder oplopen, maar aan het werk bij ondernemers die al bestaan of die lokaal bedrijven starten en die lokaal gefinancierd worden door of in ieder geval met grote invloed van burgers. Dus niet met tien lagen overheidsmanagement en zware subsidies". 

"Naar mijn mening moet in Alblasserdam gewerkt worden aan een structuur van burgers die in collectieven zorgen voor geld (dat beschikbaar komt door verlaging van belastingen) en initiatieven die zorgen dat, én die door ondernemers worden opgepakt. Daarbij zijn hele lastige kwesties op te lossen voor b.v. de verzorging van bijna verstandelijk gehandicapten, bewoners met en grote afstand tot de arbeidsmarkt, wijkverpleging enz. enz."

"Een dergelijke maatschappelijke verandering zal in ieder geval pas in 2016 moeten starten".

"Ik wil me daarvoor inzetten. Doet u mee?"

Aldus Kees Boodt in een ingezonden brief.          

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.