College houdt rekening met extra bezuinigingen

30 mei 2012
College houdt rekening met extra bezuinigingen

ALBLASSERDAM - Op 29 mei 2012 heeft het college van B&W de Perspectiefnota (PPN) 2013 vastgesteld. De PPN 2013 heeft vooral een kaderstellend en richtinggevend karakter, omdat het op dit moment nog steeds niet duidelijk is hoe zwaar de bezuinigingen vanuit het rijk uiteindelijk uitpakken. Deze Perspectiefnota geeft een vervolg aan de uitvoering van het interactieve proces, dat vorig jaar is opgestart om bezuinigingen gefundeerd op te vangen. Het college heeft dit traject doorlopen met de raad, het maatschappelijk veld en het ambtelijk apparaat.

De laatste jaren stonden vooral in het teken van onze budgettaire positie en de gevolgen van de economische crisis. Door de val van het kabinet is er geen einde gekomen aan deze onzekerheid. Er ligt weliswaar een Lenteakkoord, maar door de actuele politieke situatie is nog niet duidelijk hoe dit doorwerkt in het gemeentefonds.

Het college zet in deze Perspectiefnota de ingezette koers voort van de begroting 2012. Dat betekent dat het college o.a. investeert in de bouw van een nieuw zwembad, activiteiten in het kader van duurzaamheid, aanpak van knelpunten dijklint en natuurvriendelijke oevers. In deze PPN wordt de OZB alleen met de inflatiecorrectie verhoogd. Het motto van dit document is dan ook “Koers Vasthouden”.

Mogelijke effecten
Om een indicatie te geven van de mogelijke effecten van de rijksbezuinigingen is in deze Perspectiefnota het Lenteakkoord van het rijk uitgewerkt. Het college houdt hierbij rekening met een structurele bezuiniging van circa € 500.000,--. Omdat nu niet duidelijk is hoe groot het effect is van de bezuinigingen, houden we bij deze € 500.000,- rekening met een bandbreedte van € 200.000 plus tot € 200.000 min.

Maatregelen
Het college heeft vorig jaar behoedzaam begroot om tegenvallers in de toekomst op te kunnen vangen. Er zit bijvoorbeeld een stelpost van € 200.000,- in voor het geval de groei van de Algemene Uitkering tegen zou vallen. Nu deze tegenvaller zich inderdaad voordoet, wordt deze stelpost ingezet.

Nieuw financieel perspectief
Het college kan, met de inzet van de stelposten, voor de jaarschijven 2013 en 2014 (circa - €20.000 en - €9.000) een nagenoeg sluitend financieel perspectief presenteren. Budgettair gezien ligt er met name in 2015 en 2016 (circa -€500.000 en -€350.000) een opgave.

Op dit moment is het te vroeg om ingrijpende dekkingsvoorstellen te doen. In afwachting van de rijksontwikkelingen gaat het college in eerste instantie op zoek naar oplossingen die de burger het minst raken. In de periode tussen de PPN en de totstandkoming van de begroting 2013 zal een aantal oplossingsrichtingen voor 2015 en 2016 worden onderzocht. Het college wil in november 2012 een structureel sluitende begroting 2013 en verder presenteren.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.