zaterdag 10 april 2021

Alles over Alblasserdam

Noodopvang asielzoekers voor het eerst echt in de problemen

18 juni 2007

ALBLASSERDAM - Als er niets bijzonders gebeurt dan moet de Stichting Noodopvang Papendrecht (SNP) sluiten vlak voordat alle asielzoekers op hun rechtmatige plek zijn. En dat terwijl het licht gloort. Dankzij het Generaal Pardon (GP) kan een groot deel van de opgevangen gezinnen binnenkort (?) een z.g. status verwachten en een groot deel van de resterende mensen mogen waarschijnlijk op medische gronden hier blijven.

Maar de 33 mensen die nu in Alblasserdam gehuisvest zijn kan en wil men niet een paar maanden op straat sturen in afwachting van nieuw geld voor de stichting of die fel begeerde status. Want die GP regeling is niet zomaar even afgewerkt, in tegenstelling met wat soms gesuggereerd wordt. Dat kan nog maanden, misschien wel een jaar duren. De staatssecretaris gaat er van uit dat de eerste groep GP'ers half september bekend is. Dan volgt de groep die door de burgemeesters moeten worden aangemeld en daarna de groep die een lopende procedure op medische gronden moeten afwachten.
Bovendien: niet ieder gezin dat een status verwerft kan direct in een woning worden ondergebracht. Ook daarvoor bestaan wachtlijsten. Kortom: de Noodopvang heeft de gasten, in wisselende aantallen en samenstelling, jarenlang een dak, brood en energie kunnen bieden dankzij de hulp van overheden, kerken en particulieren. Dat blijkt nu, de laatste maanden van de opvang, financieel niet haalbaar. Met de huidige inkomsten en uitgaven zal men net de zomer doorkomen, maar het najaar niet halen.

Daarom doet de SNP een dringend beroep op allen met een warm hart nog even in de beurs te tasten om ook dit laatste stukje van onze collectieve verantwoording op te brengen. De gasten vragen niet om op vakantie te gaan, maar misschien wilt u een klein stukje van uw inkomsten aan onze gasten aanbieden. Dan hebben ze ook in het najaar een dak en energie om het vol te houden tot het einde.
Namens hen, heel hartelijk dank voor uw storting.
Bestuur SNP, ds J.A. Bos, vz., bankrekening: 37.81.11.493 t.n.v. Noodopvang Papendrecht
(Nadere informatie: Postbus 309, 3350 AH Papendrecht)
Foto: Henk van Veen

Deel dit bericht met je vrienden!