dinsdag 26 oktober 2021

Alles over Alblasserdam

CDA presenteert alternatief voorstel openstelling Oude Torenbrug

20 februari 2009

ALBLASSERDAM - De afgelopen weken heeft de CDA-fractie in Alblasserdam gesprekken gevoerd met omwonenden en andere belanghebbenden die betrokken zijn bij de verkeersafwikkeling op de Oude Torenbrug. Dit initiatief is genomen naar aanleiding van het voorgenomen besluit van B&W om ook vrachtverkeer op deze Tweede Hoofdontsluiting toe te staan. Gesprekken vonden zowel plaats met bewoners van Randweg en Koningin Wilhelminaweg, en de vereniging van eigenaren de Plantenaer langs de Plantageweg, als met bewoners van Dam en Ruigenhil.

Het CDA onderkent dat de afwikkeling via de route Ruigenhil - Dam - Cortgene problematisch is geworden door de overschrijding van de normen voor luchtkwaliteit. Dat vraagt om maatregelen. Maar aan de andere kant is het niet verstandig om vrachtverkeer door woonwijken te sturen, waardoor bewoners aldaar geconfronteerd worden met geluidsoverlast, slechtere luchtkwaliteit en verkeersonveiligheid. Bovendien zijn er bij de openstelling van de Oude Torenbrug toezeggingen gedaan aan bewoners. Deze toezeggingen zijn ook als harde voorwaarde opgenomen in het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten.

Als alternatieve oplossing stelt het CDA voor om de openstelling voor vrachtauto’s te beperken tot bestemmingsverkeer voor de winkels (Bas van der Heijden, Makado) en de Alblashof alsmede voor bouwverkeer dat in de wijken moet zijn. Dit voorstel kan worden uitgevoerd met een ontheffingensysteem. Voor de controle daarop kan gebruik worden gemaakt van camera’s. De mogelijkheid van ontheffingen bestaat nu ook al, maar het is niet duidelijk hoeveel daarvan ook van gebruik wordt gemaakt. Het CDA heeft daarover aan B&W om nadere informatie gevraagd.

Een bijkomend voordeel van het CDA-voorstel is dat het zware bestemmingsverkeer niet meer over de smalle winkelstraat Dam-Plantageweg hoeft te rijden. De omwonenden van de Randweg en van Dam/Ruigenhil, met wie het CDA heeft gesproken, hebben aangegeven dat zij het alternatieve voorstel ondersteunen.

Het CDA zal dit voorstel inbrengen tijdens de behandeling in de Commissie Grondgebied van 17 maart a.s.

Lees meer over:

CDA politiek
Deel dit bericht met je vrienden!