woensdag 27 januari 2021

Alles over Alblasserdam

College legt uitgangspunten woonwagenbeleid voor aan gemeenteraad

25 februari 2009

ALBLASSERDAM - Het college van burgemeester en wethouders formuleert in een raadsvoorstel de uitgangspunten van het woonwagenbeleid. Met het voorstel wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken van het overleg met de bewoners. 

16 standplaatsen op 2 tot 3 locaties
Uitgangspunt van het beleid is dat wet- en regelgeving ook geldt voor woonwagen­locaties. Dat betekent dat het college een aantal uitvoerende maatregelen treft voor de locatie Waalsingel. Het betekent ook dat men op termijn niet meer kan wonen op de locatie Staalindustrieweg. De gemeente heeft de bewoners 16 standplaatsen aangeboden op 4 locaties. Maximaal 7 standplaatsen worden gerealiseerd in de sociale huursector; 9 standplaatsen worden aangeboden als vrije koopkavel.

De bewoners vragen om het aantal standplaatsen uit te breiden tot 17. Dat ondersteunt het college niet. Er zijn op dit moment 7 legale huurders; daarom is 16 plaatsen al riant. De bewoners vragen om maximaal 2 locaties. Het college wil de bewoners hierin tegemoet komen en gaat op zoek naar 2 tot 3 locaties waar in totaal 16 standplaatsen worden gerealiseerd.

De bewoners hebben bezwaar tegen 9 plaatsen als koopstandplaats. Het college wil samen met de bewoners onderzoeken of er alternatieven zijn die niet tot hogere kosten leiden voor de gemeente. Het maximaal aantal huurstandplaatsen wordt niet verhoogd, want dat leidt tot hogere kosten. De gemeente wil overleggen met de bewoners over de manier waarop de nieuwe standplaatsen worden verdeeld.

Het maximale budget voor de operatie is € 1,48 miljoen tot en met 2019. Het college onderzoekt mogelijkheden om dat bedrag te financieren. De gemeente streeft er naar dat de woonfunctie aan de Staalindustrieweg uiterlijk in 2019 is opgeheven.De gemeente is bereid tot constructief overleg met de bewoners, binnen de kaders van het gemeentelijke beleid dat is gebaseerd op de wet- en regelgeving en met in achtneming van normale omgangsvormen.

Lees meer over:

college woonwagenbeleid
Deel dit bericht met je vrienden!