vrijdag 30 juli 2021

Alles over Alblasserdam

Bestuurders akkoord over voorwaarden containerstransferium in Alblasserdam

2 april 2009

ALBLASSERDAM - Tijdens de bestuursconferentie van 30 maart is overeenstemming bereikt over een pakket aan maatregelen en randvoorwaarden waarbinnen een containertransferium op bedrijventerrein Nieuwland in Alblasserdam aanvaardbaar is.
Het containertransferium richt zich op de overslag van jaarlijks maximaal 200.000 TEU (containers) van vrachtwagens naar binnenvaart, waardoor circa 180.000 vrachtwagenbewegingen bij Rotterdam worden vervangen door een binnenvaartshuttle vanaf Alblasserdam naar de zeeterminals op de Maasvlaktes.
 

De bestuurders van de Drechtsteden, Gemeente Rotterdam, Provincie Zuid Holland, samen met vertegenwoordigers van het Havenbedrijf Rotterdam, het private Consortium en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat maakten een keuze uit twee voorliggende locaties: Dordrecht Zeehaven en Alblasserdam-Nieuwland. Onder leiding van R.J.G. Bandell, voorzitter Drechtstedenbestuur, is op 30 maart besproken aan welke eisen een containertransferium moet voldoen in Alblasserdam. aarbij zijn ook de moties aan de orde gesteld die vorige week in de emeenteraden van Alblasserdam en Papendrecht waren aangenomen. Op de bestuursconferentie is overeenstemming bereikt over een pakket aan maatregelen en randvoorwaarden waarbinnen een Containertransferium in Alblasserdam aanvaardbaar is.

Onder meer over een duurzame plusvariant voor de inrichting van het containertransferium en aanpassingen van de lokale wegen en kruispunten, met het oog op de veiligheid van fietsers en het tegengaan van sluipverkeer. Rijkswaterstaat gaat een verkennende studie uitvoeren die moet uitwijzen of de planstudie voor verbreding van de A15 opnieuw moet worden opgepakt en of een geluidscherm bij Alblasserdam noodzakelijk is. Ook zal, nu de locatiekeuze van het containertransferium gemaakt is, het kruispunt A-15/N3/N214 worden verbeterd. Vanwege de nabijheid van het woningbouwproject Noordoevers is afgesproken dat
de keuze van de inrichting van het containertransferium zo min mogelijk overlast veroorzaakt door geluid, zicht en licht (een “beter-dan-wettelijke-inpassing”).

De aanwezigen hebben zich gecommitteerd, om de conclusies van de conferentie  met een positief advies voor te leggen aan hun besturen. Op 17 juni zal de Drechtraad de conclusies bespreken. Voorafgaand daaraan zijn de gemeenteraden in de Drechtsteden in de gelegenheid om zich over de conclusies uit te spreken. Voor eind juni zullen de private partijen een investeringsbeslissing nemen. Het Havenbedrijf Rotterdam zal optreden als verhuurder en onderhandelt met de
grondeigenaar over aankoop van de benodigde gronden.

Het Containertransferium is een project van Randstad Urgent. Met Randstad Urgent zetten kabinet, provincies, gemeenten en stadsregio's samen de schouders eronder om de problemen in de Randstad aan te pakken. Knopen doorhakken en besluiten nemen, daar gaat het om. Zo moet de Randstad weer internationaal een economisch sterke regio worden, waar het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te leven. Het project staat onder leiding van een bestuurlijk duo: Wethouder M.G.J. Harbers van de gemeente Rotterdam en Staatssecretaris J.C. Huizinga – Heringa van Verkeer en Waterstaat. De heer mr. P.A. Nouwen is de ambassadeur van het project. De bestuursconferentie werd gehouden op verzoek van het bestuurlijk duo en de ambassadeur..

Lees meer over:

drechtsteden nieuwland
Deel dit bericht met je vrienden!