zondag 17 oktober 2021

Alles over Alblasserdam

Cultureel erfgoed op de agenda bij het CDA

23 april 2009

ALBLASSERDAM - De monumentencommissie van de gemeente Alblasserdam en de Historische Vereniging West-Alblasserwaard hebben pogingen ondernomen om de kranen op de oude scheepswerf “De Noord” waar thans “Oceanco” is gevestigd, te behoeden voor sloop. Dit was voor de CDA fractie van Alblasserdam aanleiding om met hen hierover in gesprek te gaan.

Het CDA betreurt het verdwijnen van de kranen en daarmee de verandering van het ‘dorpsbeeld’. In dit gesprek is ook aan de orde gekomen dat het behoud van cultuurhistorische waardevolle objecten onvoldoende op de politieke agenda staat in Alblasserdam.Hierdoor verdwijnen er steeds meer cultuurhistorische objecten of zijn deze al verloren gegaan.

Gedacht moet daarbij worden aan de scheepsbouwcomplexen langs de dijk (die toch gezien moeten worden als industrieel erfgoed), de scheepshellingen van de Verolme werf, woningbouwcomplexen van architect Van Eesteren en complexen gebouwd in de stijl van de Delftse School.Ook het aanwijzen van gemeentelijke monumenten en/of een beschermd dorpsgezicht, waar binnen minimaal het oude dorp en het dijklint in moeten worden opgenomen, heeft in deze raadsperiode nog niet tot besluiten van de gemeenteraad geleid. De CDA fractie heeft toegezegd bij het opstellen van het verkiezingsprogramma voor 2010 aandacht te besteden aan het Alblasserdamse culturele erfgoed.

Lees meer over:

CDA de noord oceanco
Deel dit bericht met je vrienden!