vrijdag 30 juli 2021

Alles over Alblasserdam

Drechtsteden start campagne Lucht Leeft

8 mei 2009

ALBLASSERDAM - De Drechtsteden gemeenten voeren samen een scala aan regionale en lokale projecten uit, om in 2015 te kunnen voldoen aan de Europese normen voor stikstofdioxide en fijnstof.

Waarom de luchtkwaliteit verbeteren?
Autoverkeer, scheepvaart en bedrijven stoten fijnstof en stikstofdioxide uit. Een te hoge en langdurige concentratie van deze stoffen kan voor gezondheidsproblemen zorgen, bijvoorbeeld bij jonge kinderen en mensen met ademhalingsproblemen. Daarom is er wettelijk een grenswaarde vastgelegd. Die grenswaarde is in 2010 40 µg/m3 voor zowel fijnstof als voor stikstofdioxide. Nederland moet in 2015 aan de gestelde Europese normen voldoen.

Een analyse
De Drechtsteden hebben vooral last van de uitstoot door verkeer langs de snelwegen en binnenstedelijke wegen. Uit onderzoek blijkt dat net name de A16 duidelijke invloed uitoefent op de luchtkwaliteit. De grenswaarde voor stikstofdioxide wordt daarnaast op meerdere plaatsen overschreden langs binnenstedelijke wegen. Ook de scheepvaart over de Noord, Beneden Merwede, Oude Maas en Dordtsche Kil dragen bij aan de slechte luchtkwaliteit. Bedrijven in onze regio dragen maar weinig bij aan de luchtverontreiniging, zo blijkt uit provinciaal onderzoek.
Verder is het zo dat de achtergrondconcentratie van stikstofdioxide en fijnstof in de Drechtsteden te hoog is (beiden liggen rond de 30 µg/m3). Die concentratie wordt niet in de regio zelf geproduceerd, maar is ergens anders al in de lucht terecht gekomen (bijvoorbeeld in Rijnmond en Antwerpen).

Top 5 op van knelpuntveroorzakers luchtkwaliteit
1 activiteiten buiten de regio
2 verkeer over de binnenstedelijke wegen
3 verkeer over de snelwegen
4 scheepvaartactiviteiten
5 bedrijven in de regio

Wat wil men bereiken?
De Drechtsteden willen vóór 2015 voldoen aan de gestelde norm voor zowel de concentraties van stikstofdioxide als fijnstof. Het gaat daarbij niet alleen om de gemiddelden over een heel jaar, maar ook om de 24-uurs gemiddelde concentratie. Waar mogelijk, worden knelpunten al voor die tijd opgelost.

Wat doen daarvoor?
De Drechtsteden voeren gezamenlijk een aantal projecten uit, opgenomen in een Regionaal Programma Luchtkwaliteit. Het programma heeft een looptijd tot 2015. Op de website www.luchtleeft.nl kunt u lezen welke projecten dat zijn

Deel dit bericht met je vrienden!