vrijdag 30 juli 2021

Alles over Alblasserdam

PvdA stelt vragen over VNG-bestuursakkoord

9 mei 2011 (door Hans Huisman)

ALBLASSERDAM - De PvdA heeft in de Drechtsteden het voortouw genomen om actie te ondernemen tegen het Concept Bestuursakkoord van de VNG. In Alblasserdam is de PvdA heel verontrust over de voorstellen die vastgelegd zijn in het Concept Bestuursakkoord tussen Rijk, Vereniging Nederlandse Gemeenten ( VNG ), Provincie en Waterschappen. Door dit Concept Bestuursakkoord worden gemeenten opnieuw geconfronteerd met forse bezuinigingen.

Tijdens het Congres van de VNG op 6 juni a.s. wordt dit Concept Bestuursakkoord voorgelegd aan de leden (de gemeenten). In het Concept Bestuursakkoord staan vergaande maatregelen die verstrekkende gevolgen hebben voor gemeenten, ook voor Alblasserdam. We hebben het dan vooral over de bezuinigingen en de kortingen op de voorzieningen rond werk en inkomen. Met name de gevolgen van de bezuinigingen bij de Wet Sociale Werkplaats – in onze regio Drechtwerk – op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO thuiszorg) en op de regeling voor jonggehandicapten (WAJONG) zijn ronduit schokkend.

De voorgestelde maatregelen hebben grote invloed op de financiële positie van Alblasserdam, maar ook voor de mensen die het betreffen. Om deze gevolgen inzichtelijk te krijgen heeft de PvdA schriftelijke vragen gesteld aan het college (zie bijlage). Ook wil de PvdA weten waar en hoe de consequenties kunnen worden gematigd.

Naast de antwoorden op de vragen verzoekt de PvdA:
- Het college de gemeenteraad een voorstel te doen voor een zo mogelijk unaniem door de gemeenteraad te dragen standpunt over het Concept Bestuursakkoord.
- Het college om met een voorstel of initiatief te komen naar de gemeenteraad voor een gezamenlijke actie van colleges van de Drechtsteden-gemeenten om het Concept Bestuursakkoord alsnog in positieve zin te beïnvloeden.

Lees meer over:

drechtsteden PvdA
Deel dit bericht met je vrienden!