woensdag 27 januari 2021

Alles over Alblasserdam

VVD Alblasserdam: "College kiest voor blijvende lastenverzwaring huiseigenaren"

22 juni 2011 (door Ad van Herk)

ALBLASSERDAM - De VVD heeft gemengde gevoelens bij de bezuinigingsvoorstellen van het college voor de komende jaren. Er wordt realistisch gekeken naar de opgave voor de komende jaren. Verschillende onderzoeken tonen aan dat er voldoende ruimte gevonden kan worden om de bezuinigingsopgave van de komende jaren het hoofd te bieden. Dit kan zonder lastenverhoging en met behoud van kwaliteit in de openbare ruimte. Een keuze waar de VVD al jaren voor pleit.

Helaas kiest het college er op een ondoorzichtige manier niet voor. Per saldo stijgt de OZB voor huiseigenaren met 7%. Het college stelt dat dit wegvalt tegen een lager tarief voor de afvalstoffen omdat het grof vuil niet meer wordt opgehaald, maar het financiële voordeel hiervan wordt huiseigenaren niet gegund. Het is niet waarschijnlijk dat het college de komende jaren de OZB verlaagt, dus deze 7% blijft een jaarlijks terugkerende extra last. Waarom kiest het college niet voor een transparante lastenverhoging? In een persbericht wordt gemeld dat de OZB slechts met de inflatie van 2% meegaat. Wil men de echte boodschap soms niet vertellen? Als het aan de VVD lag, was deze belastingverhoging niet aan de orde.

Verder hoopt men dat de kwaliteit van de openbare ruimte betaald kan worden door toekomstige opbrengsten uit nieuwe woonwijken. Het is echter duidelijk dat de huizenmarkt nog steeds stagneert. Gedeeltes van die nieuwe wijken moeten nu al worden onderhouden. Het college meldt het zelf ook: Deze keuze betekent een aanzienlijke versobering van de inrichting van het openbaar gebied in het hele dorp. De VVD ziet dat de rekening helaas naar een volgend college wordt doorgeschoven. Zo zijn er wel meer opbrengsten/besparingen ingeboekt waarvan het nog maar de vraag is of de verwachtingen uitkomen.

Gelukkig zijn er ook voorstellen waar de VVD wel mee in kan stemmen: bv. geen betaald parkeren, een leerwerkbedrijf voor Drechtwerkers/Wajongers in Alblasserdam en een klein budget om knelpunten uit de wijkschouwen op te kunnen lossen. En wie weet, komt er toch nog een zwembad dat door verenigingen en marktpartijen gerealiseerd en geëxploiteerd wordt met slechts een bescheiden bijdrage van de gemeente. Dat is een reële werkwijze waar de VVD vóór is!
 

Lees meer over:

VVD college
Deel dit bericht met je vrienden!