vrijdag 30 juli 2021

Alles over Alblasserdam

Gemeenteraad gaat in gesprek over bestuurlijke toekomst

8 juli 2011 (door Ad van Herk)

ALBLASSERDAM - De gemeenteraad gaat op 20 september 2011 in gesprek met de inwoners en ondernemers van Alblasserdam over de bestuurlijke toekomst van het dorp. De raad heeft in april 2011 vijf scenario’s gepresenteerd: ‘Alblasserdam blijft zoals het is’, ‘Alblasserdam: bestuurlijk zelfstandig met ambtelijke regie’, ‘Alblasserdam in de Alblasserwaard’, ‘Drechtsteden-Noord’ en ‘Alblasserdam als onderdeel van Drechtstad’. De afgelopen tijd heeft de werkgroep gewerkt aan een afwegingskader waarmee de voor- en nadelen van de scenario’s kunnen worden afgewogen.

De raad heeft nog geen keuze gemaakt voor één van de scenario’s. Die keuze wordt gemaakt in het najaar van 2011 en is mede afhankelijk van de inbreng van inwoners en ondernemers.

De politieke partijen starten in juli met een raadpleging van hun achterban. Op 20 september 2011 volgt een uitgebreid ‘gesprek’ met de inwoners en ondernemers van Alblasserdam. Hoe dat eruit gaat zien, wordt eind augustus bekend gemaakt.

Afwegingskader
De gemeenteraad heeft in de startnotitie van februari 2011 de volgende criteria vastgesteld die relevant zijn voor het besturen van een gemeente: oog voor identiteit, afstand tussen bestuur en inwoners, doelmatige besteding van gemeenschapsgeld, kwaliteit van dienstverlening en invloed bestuurlijke drukte. Met behulp van deze criteria heeft de werkgroep de vijf scenario’s politiek neutraal gewaardeerd. Per criterium is in beeld gebracht hoe de scenario’s zich tot elkaar verhouden. De waardering is een voorzet voor de discussie in september.

Sterke positie
In de discussie over de bestuurlijke toekomst zoekt de gemeenteraad antwoord op de vraag hoe de positie van Alblasserdam sterk kan blijven en versterkt kan worden om de belangen van de inwoners, bedrijven en het maatschappelijk veld zo goed mogelijk te kunnen behartigen. De bestuurlijke organisatie van de gemeente en de samenwerkingsrelatie met andere gemeenten of regio’s kunnen hiervoor mogelijke oplossingen bieden.

 De werkgroep bestuurlijke toekomst bestaat uit burgemeester Blase, de heren Boele (SGP), De Gelder (CDA), De Gier (VVD), Van Lavieren (PvdA), Van der Plaat (D66) en Zwaan (CU) namens de gemeenteraad, wethouder Veerman namens het college, gemeentesecretaris Van den Berg en griffier Zandvliet. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders trekken hierin samen op.

Zie ook:

Lees meer over:

drechtsteden regio
Deel dit bericht met je vrienden!