donderdag 4 maart 2021

Alles over Alblasserdam

Alblasserdam wil fijnstof gaan meten

10 mei 2013 (door Hennie van der Zouw)

ALBLASSERDAM - Het college van burgemeester en wethouders legt de gemeenteraad een voorstel voor om een RIVM-meetstation te plaatsen ter hoogte van de Dam/Ruigenhil om voor een langere periode fijnstof te kunnen meten. Om de kosten van de fijnstofmetingen te kunnen dekken zou de gemeente Alblasserdam een financiële bijdrage kunnen aanvragen bij de provincie Zuid-Holland.

Motie raad
Hiermee geeft het college invulling aan de motie die door de raad is aangenomen op 21 januari 2013. De gemeenteraad heeft bij motie van de SGP haar zorgen uitgesproken over de mogelijke schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid als gevolg van overmatige fijnstofbelasting. In de afgelopen jaren, bij de bespreking van de ‘regionale monitoringsrapportage luchtkwaliteit’, is meerdere keren aan de orde geweest dat de luchtkwaliteit niet aan de wettelijke norm voldoet. Om meer duidelijkheid te krijgen, stelt het college voor een lokaal meetstation toe te voegen. De gegevens van dit lokale meetstation dienen ter aanvulling op de landelijke rekenmodellen en metingen voor het Nationaal Samenwerkingprogramma Luchtkwaliteit (NSL).
Deel dit bericht met je vrienden!