woensdag 28 juli 2021

Alles over Alblasserdam

Convenant voor betere koppeling tussen zorg en welzijn

16 mei 2013 (door Hennie van der Zouw)

ALBLASSERDAM - De Drechtsteden, zorgverzekeraar VGZ en het zorgkantoor VGZ in de regio tekenden op 14 mei een convenant om beter samen te werken. Door een betere koppeling tussen zorg en welzijn moeten mensen langer in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Door het opzetten van zogeheten wijknetwerken krijgen ze een duidelijker aanspreekpunt voor zorg en welzijn dan nu het geval is.

Laagdrempelig
Concreet is het plan om wijknetwerken op te zetten in de verschillende Drechtsteden. Het sociaal wijkteam (verpleegkundigen, ouderenwerkers, welzijnswerkers en andere hulpverleners) verbindt de netwerken in de wijk, zoals de netwerken voor zorg (huisartsen, thuiszorg etc.) vrijwilligerswerk (buurtverenigingen, cliëntenorganisaties) onderwijs (scholen), veiligheid (wijkagenten) en actieve wijkbewoners.  Het sociaal wijkteam wordt een laagdrempelig aanspreekpunt voor wijkbewoners voor zorg en welzijn
 
Kosten voorkomen
In de wijknetwerken worden zorg en welzijn beter op elkaar én op de behoefte van de klant afgestemd. In wijknetwerken kunnen professionals en hulpverleners sneller op de hulpvragen van burgers inspelen. Het sociaal wijkteam probeert ook te voorkomen dat sociale problemen van wijkbewoners uitgroeien tot medische problemen. Dit kan doordat bijvoorbeeld ook een huisarts of praktijkondersteuner meedoet in het sociale wijkteam. Zo draagt het initiatief van Zorgverzekeraar VGZ ook bij aan het beantwoorden van de grote uitdagingen in de Nederlandse zorg; het beschikbaar en betaalbaar houden van professionele zorg voor burgers en het ontlasten van de eerste en tweedelijns zorg.
 
Eigen kracht burger
Drechtsteden en Zorgverzekeraar VGZ gaan uit van de eigen kracht van de mensen en hun sociale omgeving. Gekeken wordt naar bestaande structuren en naar wat mensen en hun familie, vrienden en buurt zelf (nog) kunnen. Hierdoor kunnen mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving blijven wonen. Dat is ook wat veel mensen willen. Als de hulp uit het eigen netwerk onvoldoende blijkt, wordt gekeken naar mogelijkheden in het zorgnetwerk, zoals een huisarts en een praktijkondersteuner. Gemeenten, zorgverzekeraars en andere maatschappelijke partners ondersteunen, maar nemen de verantwoordelijkheid niet over.
 
Samen verantwoordelijk
Wijknetwerken zijn een investering in de toekomst. Bart Verhulst, manager zorginkoop VGZ zegt hierover “Wij kiezen als Zorgverzekeraar VGZ bewust voor een gezamenlijke aanpak met gemeenten, alleen samen kunnen we zorg en welzijn beter en dichterbij de burger organiseren. Door de brede samenwerking in de wijkteams én door het betrekken van burgers bij hun hulpvraag kunnen  we hierop beter inspelen.
 
Foto: V.l.n.r.: Bart Verhulst, manager zorginkoop VGZ, wethouder Peter Verheij en Jan Slappendel namens zorgkantoor VGZ.  
Foto Rob Kamminga.
 

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!