donderdag 4 maart 2021

Alles over Alblasserdam

Drechtsteden breiden minimaregelingen uit

17 mei 2013 (door Hennie van der Zouw)

DRECHTSTEDEN - De Drechtsteden gaan een aantal regelingen in het minimabeleid uitbreiden waardoor meer mensen met een minimuminkomen worden gestimuleerd actief bezig te zijn in de maatschappij. Bijvoorbeeld door lid te worden van een vereniging of (vrijwilligers)werk te gaan doen.

Daarnaast gaat de sociale dienst gegevens uitwisselen met instanties als gemeentebelastingen en het waterschap en de verschillende regelingen meer onder de aandacht brengen, zodat meer mensen er gebruik van maken.
 
Minimaregelingen onvoldoende bekend  
Evaluatie van het in 2012 gewijzigde minimabeleid wijst uit dat inwoners van de Drechtsteden met een minimuminkomen nog onvoldoende bekend zijn met de verschillende regelingen die maatschappelijke participatie stimuleren. Het gebruik varieert per regeling sterk; kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen kent met 86% het hoogste bereik, de vrijwilligersbonus met 21% het laagste.
Ook blijkt dat het minimabeleid niet voldoende toereikend is voor die mensen die de verschillende regelingen wél weten te vinden. Vooral ouders met kinderen op de middelbare school hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Zij komen maandelijks tekort om hun basisuitgaven te kunnen bekostigen.
 
Hogere vergoeding SMS kinderfonds voor tieners
Daarom wordt een aantal vergoedingen verhoogd en worden nieuwe regelingen ingevoerd. Zo gaat de maximumvergoeding via het SMS Kinderfonds voor gezinnen met kinderen op de middelbare school omhoog zodat de kosten van sport-, muziek- en extra schoolactiviteiten volledig vanuit dit fonds kunnen worden gedekt.
 
Verder kunnen werkende alleenstaande ouders met een minimuminkomen een beroep doen op een vergoeding van werkgerelateerde reiskosten en de eigen bijdrage kinderopvang. Met deze laatste regelingen wordt de zogenaamde armoedeval opgevangen die kan ontstaan als mensen (meer) gaan werken.
 
Vrijwilligerswerk stimuleren
Om de maatschappelijke participatie van echtparen te stimuleren, wordt de doelgroep die in aanmerking komt voor de bonus voor vrijwilligerswerk uitgebreid van maximaal één per gezin naar beide partners. Bovendien komen ook mensen die geen bijstandsuitkering hebben er nu voor in aanmerking mits ze aan de voorwaarden voldoen.
 
Rond de zomer uitvoering
De Sociale Dienst Drechtsteden bereidt zich de komende tijd voor op de uitvoering. Klanten worden geïnformeerd wanneer de veranderingen ingaan. Tot dan gelden de bestaande regelingen. Voor het minimabeleid is dit jaar een bedrag van ruim twee miljoen euro beschikbaar.
 
 
Deel dit bericht met je vrienden!