donderdag 4 maart 2021

Alles over Alblasserdam

Vergunning Ruigenhil wordt aangepast

28 mei 2013 (door Hennie van der Zouw)

ALBLASSERDAM - Vergunning Ruigenhil wordt aangepast
 
De huidige omgevingsvergunning van Ruigenhil Vastgoed BV, de inrichting waar Nedstaal deel van uitmaakt, zal worden aangepast. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) heeft dit op 22 mei 2013 schriftelijk aan het bedrijf laten weten.
 
Met deze ambtshalve wijziging wordt de huidige omgevingsvergunning vooruitlopend op de aanvraag voor de revisievergunning versneld geactualiseerd. OZHZ constateert dat nu geen duidelijke normen voor diffuse emissies zijn vastgesteld. OZHZ vindt het wenselijk om handhaafbare voorschriften ter beperking van diffuse emissies op te nemen in de vergunning. Om die reden dient Ruigenhil Vastgoed BV als eerste stap een onderzoek uit te voeren naar deze emissies binnen de gehele inrichting. Ook moet het bedrijf voor het gehele terrein onderzoek uitvoeren naar geuruitstoot. Dit onderzoek dient vervolgens om een niveau voor geurhinder vast te kunnen stellen. Naast de onderzoeken geven landelijke beleidswijzigingen en recent aangetroffen asbesthoudend tuinbouwschroot aanleiding om ook acceptatie- en registratievoorschriften op te leggen.
 
Vóór 1 augustus 2013 stelt OZHZ het ontwerpbesluit van de ambtshalve wijziging vast. Op basis van de onderzoeken en voorschriften zullen de te treffen maatregelen onderdeel uitmaken van de revisievergunning aanvraag van Ruigenhil Vastgoed BV.
 
Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland zijn het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning en hebben OZHZ mandaat gegeven voor vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!