donderdag 4 maart 2021

Alles over Alblasserdam

Besluit over proefneming Nedstaal uitgesteld

29 mei 2013

ALBLASSERDAM/PAPENDRECHT - De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) kan voor 1 juni 2013 nog geen besluit nemen over de tijdelijke vergunningaanvraag van Nedstaal voor proeven met licht asbesthoudend staalschroot. Nog niet alle toegezegde aanvullende plannen zijn definitief goedgekeurd door OZHZ. Daarnaast heeft het bedrijf verzocht om de best beschikbare technieken 2012 (BBT-2012) bij het besluit te betrekken. Hierdoor is voor de beoordeling extra tijd nodig.
 
Zorgvuldigheid voorop
In het proces van vergunningverlening rond de proefneming staat voor OZHZ zorgvuldigheid voorop. Daarom kiest OZHZ ervoor om het definitieve besluit op de vergunningaanvraag niet tijdens de periode van de zomervakantie ter inzage te leggen. Dit betekent dat het besluit over de proefneming na de zomer, maar vóór 1 oktober 2013 wordt genomen.
 
Op 12 oktober 2012 is bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid door Nedstaal een aanvraag ingediend voor een tijdelijke omgevingsvergunning voor proeven met hechtgebonden asbesthoudend staalschroot. Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland zijn het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning en hebben OZHZ mandaat gegeven voor vergunningverlening, toezicht en handhaving.
 
OZHZ draagt bij aan een veilige, gezonde, leefbare en duurzame, vitale regio Zuid-Holland Zuid door vergunningen te verlenen, toezicht en handhaving uit te voeren en gemeenten in de regio en de provincie Zuid-Holland te ondersteunen bij de ontwikkeling en het beheer van ruimte. Hierbinnen het evenwicht vinden met oog voor verschillende belangen: dat is de uitdagende taak van de omgevingsdienst.

Lees meer over:

nedstaal ozhz
Deel dit bericht met je vrienden!