donderdag 4 maart 2021

Alles over Alblasserdam

Jaarrekening 2012 eindigt positief

30 mei 2013

ALBLASSERDAM - De gemeente Alblasserdam heeft in 2012 een positief saldo van circa €2 miljoen op een begroting van €36 miljoen. Dit is enerzijds het gevolg van een aantal externe (eenmalige) voordelen. Zo profiteert de gemeente van de huidige lage rentekosten, de Algemene Uitkering en de lagere uitgaven voor de WMO. Anderzijds is dit het resultaat van het solide en duurzame financiële beleid van het college. Dit blijkt uit de jaarrekening 2012.
 
Ondanks het positieve resultaat over 2012 blijft de gemeente alert op toekomstige ontwikkelingen en is er nog onzekerheid over de nieuwe financiële opgave voor de toekomst, onder andere door taken die vanuit het Rijk bij de gemeenten worden ondergebracht, zoals de decentralisaties.
 
Merendeel geplande activiteiten uitgevoerd
De gemeente heeft het merendeel van de geplande activiteiten in 2012 uitgevoerd. Zo is
het ontwerp voor de nieuwe Brede School aan de Mesdaglaan voltooid, is er gestart met de oprichting van de Beheersstichting Sport Alblasserdam, is de verkeersituatie op het Dijklint aangepast, is onderzoek gedaan naar uitbreiding van de gezondheidszorg in de wijk Kinderdijk, en is de brandweer overgegaan naar de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Ook is besloten een nieuw zwembad volgens het 2521-concept te bouwen en zijn acties vanuit het duurzaamheidsactieplan uitgevoerd zoals het plaatsen van oplaadpalen voor elektrische auto’s en de aanleg van LED verlichting in de wijk Blokweer.
 
De gemeente heeft daarnaast ook veel zaken gerealiseerd die niet gepland waren, zoals
de verkeersmaatregelen op de Dam en een nieuwe werkwijze bij de gladheidbestrijding.
 
Het saldo van €2 miljoen van 2012 krijgt de volgende bestemming: circa €1 miljoen wordt doorgeschoven naar 2013 voor bodemonderzoek en ruiming van explosieven, circa €5 ton gaat naar de Algemene Reserve, €2 ton naar de Algemene Reserve Grondexploitaties en €1,5 ton reservering voor opheffing van muziekschool TOON.
 
Grondexploitatie
Naast de jaarrekening zijn ook de grondexploitaties geactualiseerd en drie projecten afgesloten: Mercon Kloos, Alblasserwerf en Lint Vinkenpolderweg. Door de economische crisis in Nederland staan in Alblasserdam, net als in veel andere gemeenten, de opbrengsten van de grondexploitatie onder druk. Hierdoor heeft de gemeente het verwachte financiële resultaat naar beneden bijgesteld met € 761.000 naar € 2,9 miljoen.
 
Weerstandsvermogen
De jaarrekening 2012 laat zien dat het weerstandsvermogen van de gemeente toereikend is om de risico’s op te kunnen vangen.

Deel dit bericht met je vrienden!