donderdag 4 maart 2021

Alles over Alblasserdam

College richt zich op afronding collegeprogramma

31 mei 2013 (door Hennie van der Zouw)

ALBLASSERDAM - Het college van B&W heeft op 28 mei 2013 de Perspectiefnota 2014-2017 gepresenteerd. In de Perspectiefnota staan de plannen voor het komende jaar en een vooruitblik op de periode daarna. De gemeenteraad bespreekt de nota op 25 en 26 juni.
 
Deze Perspectiefnota bevat geen voorstellen voor nieuw beleid. Door het solide en duurzame financiële beleid van het college zijn er ook geen ingrijpende bezuinigingen nodig. Tot de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 ligt de nadruk op het realiseren van het collegeprogramma 2010-2014. Het motto van deze Perspectiefnota is ‘Oogsten’. Het komend jaar gaat de gemeente onder andere aan de slag met samenwerking in de wijk Kinderdijk, de oplevering van een nieuwe structuurvisie, de bouw van het nieuwe zwembad en de voorbereiding van de decentralisaties.
Het college zal in november een sluitende begroting presenteren. Wel moet de gemeente rekening houden met mogelijk aanvullende bezuinigingen vanuit het Rijk.

Het college stelt in de Perspectiefnota voor om de Onroerend Zaakbelasting niet te verhogen.
 
Maatregelen
Het college heeft vorig jaar behoedzaam begroot om tegenvallers in de toekomst op te kunnen vangen. Bovendien zijn er financiële meevallers door het opheffen van de logopedische dienst, het nieuwe muziek- en cultuuronderwijs, en door bezuinigingen binnen de regionale organisaties.
 
Nieuw financieel perspectief
Het college kan voor de jaarschijven 2014 en 2015 een nagenoeg sluitend financieel perspectief presenteren. Budgettair gezien ligt er met name in 2016 en 2017 een opgave. In de periode tussen de Perspectiefnota en de totstandkoming van de begroting 2014 zal een aantal oplossingsrichtingen voor 2016 en 2017 worden onderzocht.

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!