zondag 17 oktober 2021

Alles over Alblasserdam

CDA evalueert eerste campagneronde

25 juli 2013

ALBLASSERDAM - Met de vraag “Wat hebben “Alblasserdammers op hun hart?” trok het CDA 2 zaterdagen naar de Alblasserdamse winkelcentra om te luisteren naar wat Alblasserdammers op hun hart hebben voor hun dorp. Op 22 juni was er een delegatie aanwezig in het Makadocentrum en op 6 juli stond de partij op het Scheldeplein. Deze actie had tot doel om onze inwoners gelegenheid te geven voor inbreng in het CDA-programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014.

 
Het winkelende publiek kreeg op beide zaterdagen de mogelijkheid om tips en suggesties op een groen hart van karton te schrijven. Dat leverde een rijke oogst aan ingevulde briefjes op over tal van zaken die in het dorp spelen. Sommigen kwamen zelfs met compleet uitgewerkte voorstellen, bv. over het opknappen van het Scheldeplein of de onderhoud van het rietgors bij Rivierstaete.
 
Veel suggesties hadden betrekking op de welzijnssector, zoals gezondheid, zorg, jeugd en ouderen. Ook waren er zorgen rond de veiligheid door druk autoverkeer met name rond de scholen, de vervuiling met fijnstof en de plannen voor asbestverbranding bij Nedstaal.
 
Het openbaar groen bleek eveneens flink in de belangstelling te staan, evenals het (gebrek aan) onderhoud van de speelplaatsjes voor kinderen en de slechte staat van diverse brandgangen. Complimenten waren er ook, bv. de goede gladheidsbestrijding afgelopen winter.
 
In totaal werden ruim 80 reacties opgehaald. CDA-lijsttrekker Arco Strop is zeer verheugd over dit hoge aantal. “Alblasserdammers blijken zeer betrokken te zijn met het wel en wee van hun dorp. Dat geeft vertrouwen in de toekomst”.
 
Op 21 september a.s. is er weer een mogelijkheid om het hart te luchten. Tijdens het Havenfestival zal het CDA de hele dag aanwezig zijn met een verkiezingskraam. Ook andere Alblasserdamse politieke partijen zullen dan met een kraam aanwezig zijn.
 

Lees meer over:

CDA Scheldeplein makadocentrum
Deel dit bericht met je vrienden!