donderdag 21 januari 2021

Alles over Alblasserdam

Alblasserdam heeft beschermd dorpsgezicht met 331 karakteristieke panden

20 januari 2014

ALBLASSERDAM - Alblasserdam heeft een beschermd dorpsgezicht. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders op 26 november 2013 besloten. Het beschermd dorpsgezicht omvat een aaneengesloten gebied van gebouwen en structuren waarbinnen 331 woningen en bedrijfspanden zijn aangewezen als beeldbepalend. Met het beschermd dorpsgezicht wil het college de karakteristieke identiteit van het dorp voor de komende generaties behouden.

Gebied
Het beschermd dorpsgezicht omvat onder andere de dijken langs de Noord en de Alblas, de Kerkstraat, de Dam en de Oranjestraat (zie kaart). Voor alle panden in dit gebied, inclusief de 331 beeldbepalende gebouwen, geldt dat ze niet zonder advies van de monumenten­commissie kunnen worden gesloopt. Ook een eventuele herinrichting van de openbare ruimte binnen het gebied dient recht te doen aan het historische karakter. Het gebied is aangewezen na onderzoek door expertisebureau BAAC en op advies van de monumentencommissie en de historische vereniging West-Alblasserwaard, commissie Dorpsbehoud.

Bijzondere bescherming
De 331 karakteristieke panden worden door het college van B&W extra beschermd. Voor de eigenaren van deze woningen geldt dat zij naast de sloopbescherming ook de buitenkant van het pand niet zomaar mogen wijzigen. De monumentencommissie adviseert over de eventuele sloop of wijzigingen aan de buitenkant van deze panden, voordat het college al dan niet instemt met de sloop of wijziging. Er blijft dus ruimte voor nieuwbouw en wijzigingen aan gebouwen, mits dit past binnen het historische karakter. Voor wijzigingen aan de binnenkant gelden geen beperkingen.

Bezwaar maken
Het gebied is op 18 december 2013 gepubliceerd in de Klaroen. Over de aanwijzing van de beeldbepalende zaken zijn eigenaren en bewoners per brief geïnformeerd. Tegen het besluit staat zes weken bezwaar open. De bescherming van zaken binnen het beschermd dorpsgezicht is al wel in werking getreden.

Meer informatie over het beschermd dorpsgezicht is te vinden op www.alblasserdam.nl/dorpsgezicht.

Deel dit bericht met je vrienden!