maandag 18 januari 2021

Alles over Alblasserdam

Gemeente en Waterschap gaan Blauwalgproblematiek in Lammetjeswiel aanpakken

21 maart 2014

ALBLASSERDAM - De gemeente Alblasserdam en Waterschap Rivierenland hebben in een gezamenlijk overleg afspraken gemaakt over de aanpak van de jaarlijks terugkerende blauwalgproblematiek in het Lammetjeswiel. Aanleiding hiervoor is een onlangs uitgevoerd onderzoek naar de oorzaken van de blauwalgproblematiek in de plas.
 
Conclusie uit het onderzoek is dat er niet één maatregel aan te wijzen is die het probleem kan oplossen, maar dat er meerdere nodig zijn om de waterkwaliteit te verbeteren. Enkele aanbevelingen uit het rapport worden binnenkort al opgepakt en daarnaast wordt extra onderzoek verricht naar de lange termijn acties.
 
Maatregelen
De gemeente Alblasserdam gaat de komende periode onder andere aan de slag met het snoeien van de bomen ter voorkoming van bladinval in de plas. Ook gaat de gemeente blad en slib verwijderen op ondiepe plekken zodat het water daar minder snel opwarmt. Het waterschap gaat extra onderzoek uitvoeren naar de vissen in het Lammetjeswiel en bekijkt hoe extra waterplanten toegevoegd kunnen worden aan de plas voor een beter zuurstofgehalte. Aangezien er aan veel knoppen gedraaid moeten worden om de waterkwaliteit te verbeteren, kan niet worden aangegeven of de blauwalg deze zomer inderdaad verdwenen is.
 
Proefproject
De aanpak bij het Lammetjeswiel is voor het waterschap een proefproject. Na afloop worden de resultaten geëvalueerd. Als maatregelen succesvol zijn, wordt gekeken of deze ook in andere plassen binnen het beheersgebied van het waterschap toegepast kunnen worden.
 
Blauwalg
Blauwalg is een bacterie die giftige stoffen produceert die bij inname schadelijk kunnen zijn. De blauwalg lijkt op een olieachtige laag die op het water ligt. Blauwalg kan ontstaan in een periode met hoge temperaturen. Op plekken waar blauwalg is geconstateerd, probeert het waterschap met maatregelen de waterkwaliteit te verbeteren.

Deel dit bericht met je vrienden!