woensdag 14 april 2021

Alles over Alblasserdam

Bert Blase benoemd als waarnemend burgemeester van Vlaardingen

7 juli 2014

DRECHTSTEDEN - De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, de heer drs. J. (Jaap) Smit, benoemt met ingang van 4 augustus 2014 de heer A.B. (Bert) Blase tot waarnemend burgemeester van de gemeente Vlaardingen. De heer Blase is 55 jaar en lid van de PvdA.

De huidige waarnemend burgemeester van Vlaardingen, de heer drs. H.B. (Bas) Eenhoorn is per 1 augustus a.s. benoemd tot Nationaal Commissaris Digitale Overheid. Dit betekent dat de heer Eenhoorn het waarnemerschap van Vlaardingen neerlegt.

De commissaris heeft met de fractievoorzitters van gedachten gewisseld over de ontstane situatie. De fractievoorzitters hebben geconstateerd dat de eerder geformuleerde opdrachten van de raad aan de waarnemend burgemeester nog steeds aan de orde zijn. Vanwege de decentralisaties in het sociale domein worden de gemeenten geconfronteerd met een forse taakverzwaring. De fractievoorzitters willen om deze reden dat de waarnemend burgemeester onderzoekt of en zo ja op welke wijze de bestaande samenwerking met de betrokken gemeenten in de regio verder kan worden geïntensiveerd. Daarnaast willen de fractievoorzitters een positieve wending geven aan de interne politieke verhoudingen. Gelet hierop hebben de fractievoorzitters de commissaris verzocht over te gaan tot de benoeming van een waarnemend burgemeester. Gezamenlijk is de verwachting uitgesproken dat de waarneming tenminste voor de duur van één jaar zal zijn.

De keuze voor de waarnemend burgemeester is in nauw overleg gegaan met de fractievoorzitters. Na een positief gesprek met de heer Blase dragen de fractievoorzitters hem voor als waarnemend burgemeester.

De heer Blase, woonachtig in Papendrecht, heeft een ruime bestuurlijke ervaring in het openbaar bestuur. Van 2007 tot 2009 was hij (interim) gemeentesecretaris bij de gemeente Alblasserdam. Tevens was de heer Blase in die periode algemeen directeur Drechtsteden. Sinds 2009 is de heer Blase Kroonbenoemde burgemeester van Alblasserdam. Daarnaast vervult de heer Blase sinds 2012 het waarnemend burgemeesterschap in Hardinxveld-Giessendam. De heer Blase is tevens sinds 2009 vice-voorzitter van het Drechtstedenbestuur.

Gelet op zijn benoeming tot waarnemend burgemeester van Vlaardingen, legt de heer Blase het burgemeestersambt in zowel Alblasserdam als Hardinxveld-Giessendam neer. De commissaris van de Koning overlegt op korte termijn met de fractievoorzitters van deze twee gemeenten over de ontstane situatie.

Lees meer over:

burgemeester blase
Deel dit bericht met je vrienden!