zaterdag 10 april 2021

Alles over Alblasserdam

Geen windturbines in Alblasserdam

31 oktober 2014 (door Ad van Herk)

ALBLASSERDAM - Er komen geen windturbines in Alblasserdam. De enige locatie in het dorp die volgens de provincie Zuid-Holland voor plaatsing van windmolens in aanmerking kwam was op Polder Nieuwland nabij Nedstaal. Deze locatie is afgelopen dinsdag door Gedeputeerde Staten van de provincie geschrapt. 

Impact op molens Kinderdijk
De reden voor het schrappen van deze locatie is de impact die de windturbines hebben op het werelderfgoed van Kinderdijk. Die is onaanvaardbaar groot volgens onderzoek door Land-ID. Met name de beleving, de ‘visuele integriteit van het ritme van de molens’ en het karakteristieke landschap worden door de plaatsing van windturbines aangetast. De Rijksdienst Cultureel Erfgoed onderschrijft deze conclusies. Wethouder Kraijo (duurzaamheid) is blij met dit nieuws: “Ik ben voorstander van duurzame energie. Windmolens kunnen hier een goede bijdrage aan leveren. Alblasserdam is echter geen geschikte locatie voor windenergie. Ik ben blij dat de provincie dit nu met ons van mening is.” Provinciale Staten moet het besluit nog bekrachtigen, dit gebeurt naar verwachting in december.
 
Duurzame energie
Het beperken en verduurzamen van het energiegebruik is een prioriteit voor de landelijke, regionale en lokale overheden. De nationale doelstelling is om in 2020 6000 MW aan energie met behulp van wind op te wekken. Daaraan moet de provincie Zuid-Holland ten minste 735,5 MW bijdragen. Het vermogen van bestaande windturbines is daarbij inbegrepen. Een groot deel daarvan, 300 MW, levert de Rotterdamse haven. Goeree-Overflakkee treft voorbereidingen voor in totaal – bestaande en nieuwe turbines – 225 MW aan opgesteld vermogen. 
 
Het resterende deel van de opgave moet elders in de provincie worden gerealiseerd. Behalve met Rotterdam en Goeree-Overflakkee werkt de provincie samen met de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Dordrecht, Gorinchem, Katwijk, Strijen en Zwijndrecht. Deze gemeenten gaan zelf vergunningen verlenen aan exploitanten van windturbines. De provincie heeft haar bevoegdheid om dat te doen gedelegeerd aan deze gemeenten.
Deel dit bericht met je vrienden!