woensdag 20 januari 2021

Alles over Alblasserdam

Alblasserdamse jeugd krijgt drie eigen ontmoetingsplekken

19 november 2014 (door Hennie van der Zouw)

ALBLASSERDAM - Jongeren in Alblasserdam krijgen nog voor het eind van dit jaar drie eigen overdekte ontmoetingsplekken in het dorp. Hiermee wil de gemeente de jeugd de ruimte bieden om elkaar te ontmoeten en tegelijkertijd overlast van rondhangende jeugd in het dorp terugdringen.
De ontmoetingsplekken bestaan uit halfopen zeecontainers met bankjes erin. De gemeente onderzoekt nog of het mogelijk is hier wifi aan te bieden. Ze worden zodanig geplaatst dat ze niet in de directe nabijheid van woningen staan (zie kaartje in bijlage).

De locaties zijn bij:
-    de skatebaan aan de Vondellaan
-    de parkeerplaats Lammetjeswiel bij de Savorin Lohmanweg
-    het Boerenpad (naast het transformatorhuisje) in Kinderdijk

De eerste twee locaties zijn plekken waar jongeren elkaar al sinds jaar en dag ontmoeten, de derde plek is gekozen vanwege de vele meldingen van rondhangende jongeren in Kinderdijk.

Dorp aantrekkelijk houden voor jong en oud
Het aantal meldingen van overlast door jeugd in Alblasserdam is sinds 2010 bijna verdubbeld. Een van de oorzaken van deze stijging is het actieve beleid van de gemeente om inwoners ertoe te bewegen overlast te melden bij de politie. Op die manier houden politie en gemeente zicht op de waar en hoe vaak overlast wordt ervaren.
 “Wij vinden het belangrijk dat ons dorp aantrekkelijk blijft voor alle inwoners, jong én oud”, zegt wethouder Dorien Zandvliet (Jeugdzaken). “Dat betekent dat wij de jeugd ruimte willen bieden om elkaar te ontmoeten. Het is nu eenmaal zo dat ze elkaar buiten graag opzoeken, maar dat moet natuurlijk niet tot overlast leiden.”

De afgelopen jaren zijn diverse maatregelen getroffen om overlast door de jeugd te beperken. Zo organiseert het jongerenwerk veel activiteiten en is er intensief contact met rondhangjongeren om ongewenst gedrag bij te sturen. Ook zijn er voorlichtingslessen op scholen over de risico’s van alcohol, drugs, tabak en vuurwerk. Behalve het jongerenwerk, hebben ook de wijkagenten jeugd- en jongerengroepen goed in beeld. Uit hun contacten met de jongeren komt naar voren dat het ontbreken van ontmoetingsplekken een belangrijke oorzaak zijn van de aanhoudende overlast. Zij scholen samen op willekeurige plekken met overlast voor omwonenden tot gevolg.

Bij overlast direct aanpakken
De gemeente wil de jongeren daarom met de officiële ontmoetingsplekken een alternatief bieden. Voorwaarde is wel dat ze geen overlast veroorzaken. Doen ze dat wel, dan worden ze direct aangepakt en riskeren ze een geldboete. Zodra de plekken zijn ingericht, zet de gemeente extra toezicht in om het gebruik ervan in goede banen te leiden. Daarbij vraagt de gemeente omwonenden om hinder direct bij de politie te melden via 0900 – 8844.
Naast extra toezicht wordt ook buurttoezicht en –preventie opgezet met vrijwilligers in de wijk. Deze extra ogen en oren van de buurt worden door de politie getraind om onveilige en inbraakgevoelige situaties te herkennen. De omwonenden van de ontmoetingsplekken zijn inmiddels per brief geïnformeerd.

Deel dit bericht met je vrienden!