woensdag 27 januari 2021

Alles over Alblasserdam

Uitstel JOP's Fazantstraat, Lammetjeswiel en Rembrandtlaan

18 december 2014 (door Hennie van der Zouw)

ALBLASSERDAM - Het college van burgemeester & wethouders is in overleg met bewoners in Alblasserdam om gezamenlijk de steeds toenemende overlast door jongeren te verminderen. Daarbij wordt goed gekeken naar de eerder voorgenomen plaatsing van drie jeugdontmoetingsplaatsen (JOP’s). ‘De eerste gesprekken met een delegatie van omwonenden zijn reeds gevoerd en waren informatief en constructief’, aldus wethouder Dorien Zandvliet. ‘Het college is blij met alle input en de bereidheid van de inwoners om mee te denken.’ Andere omwonenden worden op korte termijn per brief geïnformeerd.

Na het gezamenlijke traject wordt de vergunning voor de drie locaties aan Fazantstraat, Lammetjeswiel (parkeerterrein) en Rembrandlaan (skatebaan) opnieuw gepubliceerd. Dit is dan de laatste stap van het informatieve traject. In de publicatie van 1 oktober jl. is alleen de locatie Rembrandtlaan benoemd. Het college is van mening dat met de nieuwe publicatie een juridisch en bestuurlijk correct en open proces wordt gevolgd.  

De JOP’s maken deel uit van een breed jeugdbeleid en dragen er mede aan bij dat de overlast van jeugd in de gemeente wordt verminderd. In Alblasserdam is de aanpak van overlast door jongeren al langere tijd een speerpunt van de gemeente, zowel vanuit openbare orde en veiligheid als vanuit het jeugdbeleid. De meest recente cijfers geven aan dat aanpak van overlast op allerlei manieren nodig is. De meldingen zijn in 2014 (tot en met 30 november) met 28,5% gestegen ten opzichte van 2013. Er zijn tot nu toe 343 meldingen van overlast geregistreerd. Ook in de Samenlevingsagenda ‘Samen Doen’ is de plaatsing van de JOP’s opgenomen als onderdeel van het integrale jeugdbeleid. Samen met politie, jeugdwerk en jongeren zelf wordt gewerkt aan de uitvoering hiervan.  

De gemeenteraad is inmiddels per raadsinformatiebrief geïnformeerd. Begin 2015 krijgen de gesprekken met omwonenden een vervolg.

Deel dit bericht met je vrienden!