dinsdag 7 december 2021

Alles over Alblasserdam

Op 14 juli inspraakavond over herontwikkeling Bochanenterrein

1 juli 2015

ALBLASSERDAM - Dinsdagavond 14 juli is er in de Burgerzaal van het gemeentehuis een inspraakavond over de herontwikkeling van het Bochanenterrein. U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur.

Dit gebied tussen de Plantageweg, Cornelis Smitstraat, Van der Leestraat en Kerkstraat ligt al enkele jaren grotendeels braak. Bogor projectontwikkeling uit Gorinchem is van plan op deze locatie een supermarkt, winkels en appartementen te bouwen. Het gaat om een nieuwe locatie voor supermarkt Dirk (voorheen Bas van der Heijden) die nu nog gevestigd is aan de Sportlaan.

Het voorontwerp van het bestemmingsplan herontwikkeling Bochanenterrein ligt tot en met 31 juli voor inspraak ter inzage in het gemeentehuis en kunt u ook vinden op onze  website. Tijdens de inspraakavond geven wethouder Arjan Kraijo en projectontwikkelaar Jan Bouter van Bogor uitleg over de plannen aan de hand van een maquette en tekeningen. U kunt vragen stellen en, als u dat wilt, schriftelijk reageren op de plannen.

Inspraakprocedure
U kunt overigens ook reageren als u niet naar de inspraakavond komt. Doe dit bij voorkeur schriftelijk, gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2, 2950 AA Alblasserdam. U kunt uw reactie ook mondeling indienen. Maak hiervoor uiterlijk 24 juli een telefonische afspraak met de heer Kleverwal via telefoonnummer 14078.

U kunt het voorontwerp bestemmingsplan tijdens de openingsuren van het gemeentehuis inzien. Bent u niet in de gelegenheid tijdens de openingsuren het plan in te zien, dan maken wij graag een afspraak met u voor een ander tijdstip. Ook hiervoor kunt u bellen met 14078. 

Deel dit bericht met je vrienden!