woensdag 8 december 2021

Alles over Alblasserdam

Eerste schetsontwerp voor vernieuwing Scheldeplein

1 juli 2015

ALBLASSERDAM - Tijdens een drukbezochte bijeenkomst op maandag 22 juni jl. in MFC Maasplein te Alblasserdam is een eerste schetsontwerp voor de herinrichting van het Scheldeplein gepresenteerd. Het schetsontwerp is gemaakt door een bewoonster van de wijk en is gebaseerd op de ideeën van ruim 60 bewoners, winkeliers en overige gebruikers van het Scheldeplein, die hebben deelgenomen aan de meedenkbijeenkomsten van eind mei.

In het schetsontwerp komt vooral de wens tot uitdrukking om een mooi, modern en open plein te creëren, waar voldoende ruimte is voor activiteiten, gezelligheid en ontmoeting. Op die manier kan het vernieuwde Scheldeplein uitgroeien tot het beoogde sociaal centrum in de wijk Kinderdijk en een van de ‘huiskamers’ van Alblasserdam.

Het schetsontwerp werd door de aanwezigen met enthousiasme ontvangen. Na de presentatie is in groepjes verder gepraat over de verdere uitwerking en invulling van het schetsontwerp. Er zijn eerste keuzes gemaakt voor welke speelvoorzieningen, ontmoetingsplekken (bankjes) en fietsparkeervoorzieningen wel of juist niet passen in de nieuwe opzet van het Scheldeplein. Ieder groepje heeft zijn bevindingen aan de overige aanwezigen gepresenteerd.

De conclusie: men was het in grote lijnen eens met elkaar over het toekomstige beeld van en de activiteiten op het Scheldeplein. Zo zien bewoners bijvoorbeeld graag de meimarkt terugkeren, bestaande activiteiten zoals de braderie verder uitbreiden en ook is de wens dat er muzikale en sportieve evenementen worden georganiseerd. Aan het einde van de bijeenkomst hebben diverse aanwezigen aangegeven een actieve bijdrage te willen leveren bij het organiseren van activiteiten op het Scheldeplein.

Alle ideeën die tot nu toe verzameld zijn worden tijdens de zomermaanden geanalyseerd en op haalbaarheid beoordeeld. Naar verwachting zal eind oktober een voorlopig ontwerp en activiteitenoverzicht worden voorgelegd aan de wijk en iedereen die betrokken is en belang heeft bij de renovatie en revitalisatie van het Scheldeplein.

Personen of organisaties die niet aanwezig konden zijn bij de bijeenkomsten maar wel ideeën hebben voor het Scheldeplein of zich willen inzetten voor activiteiten, kunnen zich melden bij Diana Verveer van de gemeente Alblasserdam. Haar e-mailadres is d.verveer@alblasserdam.nl of bel via 14078. Inbreng via de Facebookpagina (www.facebook.com/ScheldepleinAlblasserdam) is ook welkom.

Lees meer over:

Scheldeplein ontwerp
Deel dit bericht met je vrienden!