dinsdag 7 december 2021

Alles over Alblasserdam

Inspraaktermijn Voorontwerp Bochanenterrein verlengt tot 28 augustus

16 juli 2015

ALBLASSERDAM - Met ingang van 19 juni 2015 is voor de duur van zes weken het voorontwerp van het bestemmingsplan Herontwikkeling Bochanenterrein voor inspraak ter inzage gelegd. Onlangs is gebleken dat een aantal bijlagen ontbreekt aan de stukken die ter inzage liggen.
Om u de gelegenheid te geven ook van deze bijlagen kennis te nemen en hier een reactie op te geven, wordt de inspraaktermijn met vier weken verlengd. Het voorontwerpbestemmingsplan ligt nog tot en met 28 augustus ter inzage.

Inspraakprocedure
De plannen betreffen het voormalige Bochanenterrein en het terrein van de oude Gemeentewerf nabij de Plantageweg.

Wilt u reageren op dit voorontwerp?
Doe dit dan bij voorkeur schriftelijk. Richt uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2, 2950 AA Alblasserdam.

U kunt het voorontwerp bestemmingsplan tijdens de openingsuren van het gemeentehuis inzien.
Bent u niet in de gelegenheid tijdens de openingsuren het plan in te zien, dan maken wij graag een afspraak met u voor een ander tijdstip. Ook hiervoor kunt u bellen met 14078.

Deel dit bericht met je vrienden!