maandag 18 januari 2021

Alles over Alblasserdam

Rustige jaarwisseling in Alblasserdam

12 januari 2016 (door Hennie van der Zouw)

ALBLASSERDAM - De jaarwisseling in Alblasserdam is rustig verlopen. Dat blijkt uit de jaarlijkse evaluatie van politie, brandweer en gemeente. Zij werkten dit jaar voor de zesde keer met een integraal draaiboek voor de jaarwisseling waarin risicovolle situaties, plaatsen en gedrag zoveel mogelijk in kaart zijn gebracht.

In vergelijking met voorgaande jaren was het tijdens de laatste schouwronde van brandweer, politie en gemeente op Oudejaarsdag zeer rustig. Overdag waren beduidend minder kinderen vuurwerk aan het afsteken dan vorig jaar. Het lijkt erop dat de voorlichting die het jongerenwerk op de basisscholen heeft gegeven zijn vruchten afwerpt. In totaal kwamen er 27 meldingen van vuurwerkoverlast binnen, vorig jaar waren dat er 135. Op 30 december heeft de politie bij één man, tijdens het afsteken ervan, een kleine hoeveelheid illegaal vuurwerk in beslag genomen. Hij kreeg daarnaast een bekeuring van 200 euro.

Carbid schieten
Behalve vuurwerk afsteken is ook carbidschieten in Alblasserdam een geliefde activiteit rond de jaarwisseling. Omdat dit voorheen tot veel overlast leidde, heeft de gemeente de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) in 2012 aangepast en strengere eisen gesteld aan het carbidschieten. Het gemeentebeleid is nu zeer terughoudend: Het mag alleen nog op door de gemeente aangewezen plekken en alleen nadat ontheffing is verleend.

Dit jaar hebben zich op 30 en 31 december vijf mensen gemeld met het verzoek te mogen carbidschieten. In overleg met de politie en brandweer heeft de burgemeester hier toestemming voor verleend en drie locaties aangewezen: het oude trainingsveld bij sportpark Souburgh, het grasveld naast het basketbalveld aan de Vondellaan en het voetbalveld in het Lammetjeswiel. Het carbidschieten is hier zonder problemen verlopen.

Verloop van de nacht
De brandweer is in de nacht van oud op nieuw vier keer uitgerukt. Vorig jaar was dat nog dertien maal. Het ging om een paar kleine (container)brandjes. De politie schreef één bon uit voor baldadigheid met zakken ingezameld plastic, die aan haken aan een lantaarnpaal hingen. Verder hield de politie zich deze nacht bezig met vernieling (2x), geluidsoverlast (4x) en poging inbraak (2x).

Het nieuwjaarsfeest in The Abbey trok veel jongeren naar deze uitgaansgelegenheid op de Dam. Er waren zo'n 350 jongeren aanwezig die, mede dankzij de inzet van extra beveiliging en toezicht door de politie, na afloop van het feest in een gemoedelijke sfeer huiswaarts keerden. 

Om vernieling te voorkomen, heeft de gemeente ook dit jaar alle afvalbakken weggehaald. Dit heeft effect gehad want de schade aan gemeentelijke eigendommen is aanzienlijk lager dan vorig jaar, namelijk € 1.850,-. In 2015 was dit nog € 8.150,-. Een aantal verkeersborden (8) moest het ontgelden en ook zijn de toiletten bij de Lammetjeswiel, die onlangs nog zijn opgeknapt, het doelwit van vandalen geworden. De schade zal waar mogelijk worden verhaald op de daders.

Inzameling vuurwerkresten en kerstbomen
De inzamelactie voor vuurwerkresten in samenwerking met snackbar Den Dam heeft 30 kubieke meter vuurwerkresten opgeleverd, dat is 5 kubieke meter meer dan vorig jaar. Er zijn 1400 bonnen voor snacks uitgegeven. Voor de kerstboomverbranding zijn dit jaar 350 bomen door kinderen ingeleverd. Zij kregen voor elke ingeleverde boom 50 eurocent.

Deel dit bericht met je vrienden!