zondag 17 oktober 2021

Alles over Alblasserdam

Maatregel aanpak lucht tunnelmonden A15 en A16

15 januari 2016

ALBLASSERDAM - Het Bestuursorgaan Drechtsteden maakt ter uitvoering van artikel 5.12, lid 14 van de Wet milieubeheer bekend dat het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is uitgebreid met een extra maatregel. Deze maatregel is op 31 oktober 2015 bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gemeld volgens de meldingsprocedure van het NSL (artikel 5.12, lid 12 van de Wet milieubeheer) en op 30 november 2015 heeft de Staatssecretaris ingestemd met de nieuwe maatregel.

De maatregel aanpak tunnelmonden A15 en A16 is in deze regio gericht op het toepassen van het fijnstof-reductiesysteem op het volledig oppervlak van de Noordtunnel van de A15 bij Alblasserdam. Bij deze pilot wordt samenwerking gezocht met Studio Roosegaarde binnen het ‘Smog Free Project’. Doel is de FDRS technologie breed toepasbaar te maken en het effect te monitoren. Daarnaast wordt naar toepassingen gezocht voor het opgevangen fijnstof mede als agenderend middel voor een breder publiek.

Door het treffen van deze maatregel wordt bijgedragen aan verbetering van de luchtkwaliteit en daarmee wordt voldaan aan het criterium van artikel 5.12, twaalfde lid, van de Wet milieubeheer, dat de maatregel moet passen of in elk geval niet in strijd moet zijn met het NSL. Dat betekent dat aannemelijk is gemaakt dat ook met inbegrip van deze wijzigingen, het NSL blijft waarborgen dat aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit wordt voldaan. Na de instemming door de Staatssecretaris is het bestuursorgaan Drechtsteden verplicht om de maatregel uit te voeren.

Voor meer informatie over deze melding kunt u contact opnemen met mevr. M. Kool van de de gemeente Alblasserdam, tel: 078 – 770 6116 of email: m.kool@alblasserdam.nl

Deel dit bericht met je vrienden!