zaterdag 10 april 2021

Alles over Alblasserdam

Op termijn zicht op restauratie Souburghse molen

18 januari 2016

ALBLASSERDAM - De impasse rond de restauratie van de Souburghse Molen is doorbroken nu de gemeente Alblasserdam en de Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden (SIMAV) in overleg tot een procesaanpak en tijdpad zijn gekomen over de totale restauratie en financiering daarvan.

De gemeente en de SIMAV gaan uit van een gedegen en complete restauratie conform het huidige restauratieplan.

Financiering
De gemeente Alblasserdam stelt een bedrag van € 400.000,- beschikbaar voor de restauratie. Daarnaast heeft de provincie Zuid-Holland in een eerder stadium aan de SIMAV een subsidiebedrag van € 150.000,- toegekend, dat eerst na de algehele restauratie wordt uitgekeerd. De SIMAV zet zich in om bij de provincie te bereiken dat de gestelde termijn, die per 16 april 2016 vervalt, wordt verlengd.

Bovendien zal de SIMAV de provinciale subsidie primair gebruiken voor het maalvaardig maken van de molen ter waarborging van de totale restauratie en behouden van de toegekende subsidie. De gemeente Alblasserdam zal zich samen met de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk en de gemeente Molenwaard inspannen om een fonds te vormen van waaruit het resterende bedrag, dat voor restauratie nodig is, gefinancierd kan worden. De hoogte van dit bedrag hangt af van het definitieve restauratieplan.

Ook gaan gemeente en SIMAV samen na of er mogelijkheden zijn om van de restauratie een werkgelegenheidsproject te maken en of er aanvullende subsidies of fondsen te verkrijgen zijn.

Planning
SIMAV start de restauratie pas als binnen het genoemde fonds het resterende bedrag voor de complete restauratie beschikbaar is. Dit is naar verwachting begin 2017. "Ik ben blij dat we nu tot een voor beide partijen bevredigende oplossing zijn gekomen", zegt wethouder Arjan Kraijo."Dat is ons beider intentie steeds geweest. Wij wilden voorkomen dat deze prachtige molen,doordat de restauratie lang op zich laat wachten, steeds meer in verval zou raken."

Vooruitlopend op de restauratie investeerde de gemeente eerder al € 40,000,- om de molen wind- en waterdicht te maken om te voorkomen dat de technische staat van de molen nog verder achteruit zou gaan. Tegelijk is toen ook de kap van de molen gerestaureerd. 

“Het ziet er naar uit dat de hoognodige restauratie van de Souburghse Molen, die eigenlijk geen uitstel duldt, drie jaar na het ondertekenen van de overeenkomst tussen SIMAV en Alblasserdam - februari 2014 – op zijn vroegst in 2017 kan beginnen. De gemeente kiest er vooralsnog niet voor een garantie af te geven op een door SIMAV af te sluiten lening bij het Nationale Restauratie Fonds (NRF). Zo’n overbruggingslening zou een versnelling in aanpak kunnen betekenen.

Als organisatie, die als hoofddoel heeft het in tand houden van molens, zijn we blij met dat perspectief. Dat laat echter onverlet dat het monument nog een tijd aan weer en wind blijft blootgesteld”, aldus voorzitter Kees de Bruin, maar “als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan”.

Deel dit bericht met je vrienden!