maandag 25 januari 2021

Alles over Alblasserdam

Definitief ontwerp Lammetjeswiel goedgekeurd

6 september 2016

ALBLASSERDAM - Het college van Alblasserdam heeft op 30 augustus besloten in te stemmen met het definitieve ontwerp van de plannen voor recreatiegebied Lammetjeswiel. Dit ontwerp wijkt niet af van het voorlopig ontwerp. Om deze reden wordt al wel krediet aangevraagd van € 240.000,-- bij de raad voor de eerste fase, zodat we met de voorbereidingen van de eerste fase kunnen starten. Voor de tweede fase is een krediet nodig van € 160.000,--.

In het licht van de recente vernielingen in het Lammetjeswiel bekijken we of onderdelen meer hufterproof gemaakt kunnen worden, zoals toiletten en speeltoestellen.

Natuur- en recreatiegebied het Lammetjeswiel is voor veel Alblasserdammers een plek om te koesteren. Omdat zij er dierbare (jeugd-)herinneringen aan hebben, ooit hebben leren zwemmen, graag op een zomerse dag met hun kinderen zijn, hun vrienden ontmoeten, de hond uitlaten of gewoon genieten, omdat het zo'n bijzonder en mooi stukje Alblasserdam is. De afgelopen jaren heeft het niet de aandacht gekregen die het verdient. Dat gaat veel inwoners en ook het gemeentebestuur aan het hart. Daarom krijgt het Lammetjeswiel een grote opknapbeurt, zodat het weer een aantrekkelijk recreatiegebied is voor jong en oud. Doel is het duurzaam te verbeteren voor de toekomst, zodat het de tuinkamer van ons dorp wordt. Het verbeterplan is, geheel in lijn met de Samenlevingsagenda, ontworpen door de werkgroep. Deze bestaat uit betrokken bewoners, scouting, de Stichting Groene Long en de visvereniging die daarbij zijn ondersteund door professionele ontwerpers. Zij hebben het ontwerp 8 maart 2016 aan de leden van de gemeenteraad gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in 't Fort van de scouting. Daarna zijn wat kleine aanpassingen gedaan en is het aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders.

Intussen is een deel van de werkgroep in samenwerking met de gemeente gestart met het oprichten van een stichting. De precieze invulling van hun taken zal de komende tijd vorm krijgen.

Wethouder Kraijo:" Ik ben erg trots op de werkgroep die dit ontwerp samen met de gemeente heeft gemaakt, waarin de werkgroep het voortouw heeft genomen en zich nog steeds erg betrokken voelt bij het proces en het tot stand komen van het definitief ontwerp."

Op 13 september buigt de gemeenteraad zich in de commissievergadering over het beschikbaar stellen van het krediet voor de herinrichting. Het besluit hierover wordt genomen in de gemeenteraad van 20 september. Voor het gehele project kijkt de gemeente samen met de Stichting in oprichting naar andere financieringsvormen zoals subsidies. Momenteel ligt er een subsidieaanvraag bij de Provincie Zuid-Holland.

Voor meer informatie over het project Lammetjeswiel kunt u kijken op: www.alblasserdam.nl/centrumontwikkeling/lammetjeswiel

Deel dit bericht met je vrienden!