vrijdag 22 januari 2021

Alles over Alblasserdam

Wmo adviesraad zoekt nieuw lid

22 september 2016 (door Hennie van der Zouw)

ALBLASSERDAM - De Wmo adviesraad zoekt een nieuw lid, dat zich wil inzetten voor en namens mensen met een chronische ziekte en/of een beperking.

De Wmo adviesraad Alblasserdam is de onafhankelijke adviesraad voor inspraak, advies en collectieve belangenbehartiging voor alle inwoners die met de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) te maken hebben of krijgen. De Wmo adviesraad geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over het beleid en de uitvoering van de Wmo. De adviesraad bestaat uit maximaal 11 leden, inclusief een onafhankelijke voorzitter.

Omschrijving van de taken
    bijwonen van vergaderingen van de Wmo-adviesraad
    lezen van (beleids)stukken
    bezoeken van relevante bijeenkomsten
    netwerken: contact zoeken en onderhouden met uw achterban en andere inwoners
    een bijdrage leveren aan het opstellen van adviezen

Functie-eisen
    u woont in Alblasserdam
    u wilt de collectieve belangen behartigen van alle inwoners in de gemeente en de doelgroep in het bijzonder
    u kunt goed communiceren en netwerken, signalen oppikken en deze vertalen naar beleid
    u heeft een brede belangstelling voor maatschappelijke ontwikkelingen en u werkt graag samen
    u bent in de gelegenheid om circa 8 maal per jaar van 19.00 tot 21.30 uur te vergaderen

De Gemeente Alblasserdam biedt u zinvol en interessant vrijwilligerswerk en een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen.

Aanmelding
Als u belangstelling heeft, kunt u zich vóór 30 september 2016 aanmelden bij Judith Broerse, ondersteuner van de adviesraad, e-mail jbroerse@zorgbelang-zuidholland.nl  of bij Mariëtte Teunisen, mteunissen@zorgbelang-zuidholland.nl. Zij verzoeken u om bij u reactie aan te geven waarom u zich kandidaat stelt voor de adviesraad en om een kort curriculum vitae bij te voegen. Ook voor informatie en/of een profielschets kunt u per mail contact met Judith Broerse of Mariëtte Teunissen opnemen.

Gesprek
Als u wordt geselecteerd, krijgt u een uitnodiging voor een gesprek met de selectiecommissie, bestaande uit de voorzitter en een lid van de Wmo adviesraad. Nieuwe leden worden benoemd door het College van B&W.

Lees meer over:

inwoners college b&w advies
Deel dit bericht met je vrienden!