zaterdag 10 april 2021

Alles over Alblasserdam

Groot restauratiewerk Souburghse Molen zal naar verwachting in de zomer van 2017 beginnen

6 maart 2017

ALBLASSERWAARD / VIJFHEERENLANDEN – De molens van SIMAV (Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden) hebben in het afgelopen jaar negenduizend uren gedraaid. Dat betekent dat de molenaars gemiddeld driehonderd uren vrije tijd aan hun hobby hebben besteed. Die draaiuren leverden ongeveer zes en een half miljoen omwentelingen van de molenwieken op. Het SIMAV-bestuur spreekt in het jaarverslag zijn grote waardering uit voor de vrijwilligers. Voorzitter Teus van Gelder: ‘Onze mensen houden met hun tomeloze inzet SIMAV in stand, zij hebben haar groot gemaakt. Sterker nog: zij zijn de kurk waarop SIMAV drijft. Onze vrijwilligers nemen de molengemeenten in ons werkgebied ten behoeve van de boegbeelden van ons culturele erfgoed veel werk uit handen.”

Punt van zorg
SIMAV is sterk door haar vrijwilligers, maar tevens ligt daar ook een punt van zorg. Ook deze organisatie heeft toenemende zorgen over het afnemende aantal vrijwilligers. Door het alom veranderende arbeidspatroon moeten mensen meer jaren werken.
Secretaris Henk Bovekerk haalt aan dat er in jaren negentig van de vorige eeuw verscheidene  mensen waren die op ‘jonge leeftijd’ vutgerechtigd werden en met liefde hun talenten in dienst stelden van SIMAV.

‘’Het bestuur van onze stichting probeert zich te wapenen tegen de gevolgen van het tanende vrijwilligersgetal,’ aldus Bovekerk, die en passant aankondigt dat hij aan het eind van 2017 – na vijftien jaar- stopt als SIMAV-bestuurder. ‘Het wordt tijd, gelet op mijn leeftijd, om het stokje over te dragen, “zo zegt hij.

Gorcumse molens en Soubughse Molen
Voorzitter Van Gelder memoreert de overname van vier Gorcumse molens. Voor alle molens is er een restauratie- en grootonderhoud- programma waaraan in de komende jaren uitvoering wordt gegeven.

SIMAV inventariseert ideeën om vooral de korenmolens De Hoop en Nooit Volmaakt een duidelijke trekpleister te doen zijn in de oude stad.

Aan de westkant van de Alblasserwaard, in Alblasserdam, is de focus gericht op de restauratie van de Souburghse Molen. Voorzitter Teus van Gelder zegt daarover: “We gaan er alles aan doen om ook in deze zaak beweging te krijgen.” De verwachting is dat midden zomer 2017 het grote restauratiewerk kan beginnen. In februari 2014 werd de overname bij de notaris bezegeld.

Meer geld nodig
Bestuurslid Piet Vergouwe, voorzitter van de Technische Commissie van SIMAV, voorziet voor de nabije toekomst financiële problemen voor het onderhoud van de molens. SIMAV ontvangt per jaar, per molen, gemiddeld tienduizend euro subsidie van de overheid. ‘Het is duidelijk, onze commissie is blij met dat geld, echter om de molens in goede staat van onderhoud te houden is meer geld nodig dan van de toegekende subsidies. Met andere woorden gezegd: Er zal op den duur achterstand in het onderhoud ontstaan. Dit vooruitzicht baart onze commissie de nodige zorgen.”

Provincie Zuid-Holland
Penningmeester Henk van Dieren constateert in zijn jaaroverzicht dat het verheugend is dat de provincie Zuid-Holland werkt aan een nieuwe subsidieregeling voor groot onderhoud. Van Dieren geeft aan dat Zuid-Holland als eerste provincie het fenomeen groot onderhoud op de rol zet. Zijns inziens verdient de regeling nog verfijning, maar de eerste aanzet is er.

Lesbrief over molens
Secretaris Aris van Dam van de PR Commissie meldt dat als klinkende afsluiting van het jubileumjaar SIMAV60 een lesbrief voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs in voorbereiding is. De lesbrief wordt aangeboden aan de 86 basisscholen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. De PR Commissie heeft in het onderwijsveld de behoefte gepeild. Het is de bedoeling dat leerlingen van de deelnemende scholen ook een bezoek aan een molen brengen.

De lesbrief wordt als studieobject gemaakt door HBO-student èn molenaar Justin van den Heuvel uit Leerdam. Hij volgt aan de Reinwardt Academie te Amsterdam de opleiding Cultureel Erfgoed.

SIMAV houdt op donderdag 23 maart de jaarlijkse openbare vergadering van het Algemeen Bestuur (van elke gemeente en van het Waterschap Rivierenland één vertegenwoordiger). De bijeenkomst is (aanvang 10.00 uur) in het gemeentehuis van Giessenlanden aan de Groeneweg in Hoornaar.

Lees meer over:

waterschap simav molens
Deel dit bericht met je vrienden!