Alles over Alblasserdam...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Reconstructie wijk Blokweer2 gaat deze week van start' Katttestaart (Foto eigen archief)
13sep 2017

Reconstructie wijk Blokweer2 gaat deze week van start

ALBLASSERDAM - De wijk Blokweer 2 in Alblasserdam is in de jaren 80 van de vorige eeuw aangelegd in het gebied aansluitend op de Middelwetering. Dit gebied is van oorsprong een polder met weilanden en watergangen. In de ondergrond bevindt zich een flinke laag veen. Het gevolg hiervan is dat de ondergrond sneller verzakt. In 1990-1991 is de wijk al eens opgehoogd en herbestraat. De afgelopen jaren is de verzakking zodanig toegenomen (30 – 60 cm) dat er problemen in de wijk ontstaan. Bijvoorbeeld de rioleringen raken verstopt en de bestrating zakt steeds verder, waardoor de opstap naar de voordeuren hoger wordt.

Vrijdag 15 september starten de renovatiewerkzaamheden van deze verzakte wijk.

Fase 1
Vanwege de omvang van de wijk zullen de werkzaamheden in fases, verdeeld over de komende jaren, worden uitgevoerd. De werkzaamheden aan de riolering, bestrating en het groen worden in iedere fase, waar mogelijk, tegelijkertijd aangepakt. De eerste fase start vrijdag 15 september 2017. De volgende fases volgen aansluitend. Als bewoner wordt u voordat de werkzaamheden in uw deel van de wijk worden uitgevoerd, uitgenodigd voor een informatieavond. Hierbij is ook de aannemer aanwezig om een toelichting te geven op de werkzaamheden en de planning.

Hieronder vindt u een overzicht van de straten die vallen onder fase 1:

- Ganzerik (gedeeltelijk)
- Kattestaart
- Krabbescheer
- Ratelaar (gedeeltelijk)
- Vossestaart
- Waterlelie
- Waterpeper
- Wederik
- Zwenkgras

Fase 2 en 3
In het besluit van de gemeenteraad van 18 april 2017 is aangegeven dat de gemeente de detaillering van de plannen zoveel mogelijk gezamenlijk met bewoners zal gaan invullen. Onderdelen waarvan het ontwerp nog verder uitgewerkt zal worden is de aanleg van het fietspad bij de Zwanebloem met de inpassing ervan in de omgeving, de definitieve vormgeving van de 30 km zone in de Wervel en de inrichting van de speelplaatsen. De inbreng van betrokken bewoners is hierbij belangrijk.

Rond de zomer 2018 zal een start worden gemaakt met de werkzaamheden in fase 2 van het project. De voorbereiding start eind 2017. De betrokken bewoners worden tijdig uitgenodigd voor een informatieavond over deze werkzaamheden. De uitvoering van fase 3 zal starten in 2019, waarna de werkzaamheden worden afgesloten met de aanleg van de groenstrook en het fietspad langs de Middelwetering. Ook hiervoor worden bewoners uitgenodigd voor een informatieavond.

Uitgangspunten
Wat gaat er de komende tijd gebeuren? Hieronder vindt u per thema een overzicht van de werkzaamheden.

Riolering
Vrijwel de gehele riolering zal vervangen of gerepareerd worden. Daarnaast wordt er naast het bestaande vuilwaterriool een zogenaamd DT-riool aangelegd waar de straatkolken op aangesloten worden. Op deze wijze wordt  zoveel mogelijk relatief schoon regenwater van het openbare gebied naar het oppervlaktewater afgevoerd in plaats van naar de waterzuivering. Drainage-aansluitingen vanuit woningen kunnen op het schoonwaterriool worden aangesloten.  Op deze afbeelding krijgt u een beeld van de Afbeeldingverschillende soorten afwatering in de nieuwe situatie.  Bij de Anjerstraat zal een nieuw rioolgemaal worden geplaatst. De gemeente voert alleen werkzaamheden uit op eigen grond tot aan de erfgrens. Op deze tekening ziet u waar de Afbeeldingerfgrenzen liggen.

Bestrating
De bestrating in de rijbanen en trottoirs is versleten en vertoont op veel plaatsen schade en zal in zijn geheel worden vervangen door nieuwe.

Groen
Hoewel veel bomen en struiken een grote ophoging niet zullen overleven, zal er zoveel mogelijk groen dat het behouden waard is worden herplant. Bij de Middelwetering wordt een natuurvriendelijke oever aangelegd met planten die passen bij de van nature voorkomende soorten. Hiermee krijgt de Middelwetering en het aanliggende groen een meer natuurlijke uitstraling. Daarnaast wordt er een min of meer ecologische verbinding gelegd tussen het Mavopark en polder Kortland aan de ene kant en de Groene Long en polder Blokweer aan de andere kant.

Speelplaatsen
Gelijktijdig met de reconstructie van wegen, groen en riolering worden ook de speelplaatsen opnieuw ingericht. Dit gebeurt in overleg met de direct omwonenden.

Ophogen
Afhankelijk van de locatie zal de wijk met 20 tot 50 cm opgehoogd worden. Waar mogelijk wordt hiervoor een licht ophoogmateriaal toegepast.

Inrichting
De gehele wijk zal zoveel mogelijk uniform worden ingericht als 30 km zone. Op 2 plaatsen wordt eenrichtingverkeer ingevoerd.

Water
De waterpartij die centraal in de wijk is gelegen wordt vergroot en voorzien van een nieuwe beschoeiing en composiet bruggen.

Afvalinzameling
Zoals is vastgelegd in het grondstoffenplan worden er in de wijk ondergrondse containers voor restafval geplaatst.Deel dit bericht met je vrienden!