zondag 17 oktober 2021

Alles over Alblasserdam

CDA Alblasserdam tegen invoering Diftar: 'Geen betaling voor restafval'

7 november 2017

ALBLASSERDAM - Het CDA staat voor een groen Alblasserdam: Niet alleen voor nu, maar ook voor toekomstige generaties. Afvalscheiding en hergebruik van afval is daarom zeer belangrijk. Dit moet worden gestimuleerd, maar niet door de inwoners van Alblasserdam voor hun restafval te laten betalen.

Het CDA staat achter de ambitie van de gemeente Alblasserdam om de hoeveelheid restafval terug te brengen tot maximaal 100 kg per inwoner. Een betere afvalscheiding betekent meer hergebruik van materialen en een schoner milieu. Op die manier kunnen we als gemeente Alblasserdam ons steentje bijdragen aan een aarde die we door kunnen geven aan volgende generaties. De maatregelen die tot nu toe zijn genomen (bijvoorbeeld het apart inzamelen van plastic afval) werpen hun vruchten af: de hoeveelheid restafval is sterk afgenomen. Daar mogen we trots op zijn.

We zijn er echter nog niet: de hoeveelheid restafval moet nog verder omlaag. Een mogelijkheid die wordt genoemd is de invoering van de zogenaamde ‘Diftar’. Dit betekent dat de inwoners van Alblasserdam gaan betalen voor iedere zak restafval die wordt gedeponeerd. Het CDA is hier tegenstander van. Deze maatregel treft huishoudens die weinig ruimte hebben om hun afval op te slaan en ouderen die niet met grote zakken kunnen slepen: Zij zijn genoodzaakt vaker hun afval te deponeren in kleine hoeveelheden. Het mag niet zo zijn dat deze groepen opdraaien voor de kosten van de afvalinzameling.

Het CDA Alblasserdam gaat voluit voor een groen Alblasserdam waarin afval scheiden vanzelfsprekend is. De gemeente moet burgers daarom bewust maken van het belang van het scheiden van afval en dit zo eenvoudig mogelijk maken. De invoering van een belasting op afvalzakken die bewoners van een kleine woning en ouderen treft, past volgens het CDA echter niet in een dorp, waarin we omzien naar elkaar. Het CDA staat voor een groen én zorgzaam Alblasserdam.

Bron foto: CDA Alblasserdam.

Lees meer over:

CDA restafval betaling
Deel dit bericht met je vrienden!