Alles over Alblasserdam...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Burgemeester Jaap Paans spreekt in Nieuwjaarsspeech grote waardering uit voor leiding Scouting Albasserdam'
11jan 2018

Burgemeester Jaap Paans spreekt in Nieuwjaarsspeech grote waardering uit voor leiding Scouting Albasserdam

ALBLASSERDAM - Op woensdagavond 10 januari hield de Alblasserdamse Burgemeester net als zovele ambtsgenoten zijn traditionele Nieuwjaarsspeech. Burgemeester Jaap Paans zette in zijn toespraak ook de vele Alblasserdamse vrijwilligers nog eens in het zonnetje.

Hieronder de complete speech van burgemeester Jaap Paans:"Dames en heren, beste aanwezigen,

Fijn dat u er bent.
Nu u allemaal een glas hebt gekregen wil ik graag met u proosten op de start van een veelbelovend, gezond, gezegend en voorspoedig 2018. Een jaar waarin iedere stem telt. PROOST.

Welkom op de nieuwjaarsbijeenkomst van en voor actieve Alblasserdammers. Alleen al door hier te zijn bewijst u uw 'actieve status'. U toont niet alleen betrokkenheid maar hebt bewust voor ontmoeten en interactie gekozen.

2017 ligt achter ons. De jaarwisseling is dankzij de Alblasserdammers relatief rustig verlopen. Ook dit jaar zeg ik namens u dank aan brandweer, politie en onze toezichthouders voor alle inspanningen. Ja daar mag voor geklapt worden....

Net als voor alle Alblasserdammers en medewerkers van onze buitendienst, die de vuurwerkrestanten weer keurig opruimden. Én voor allen die zich hebben ingezet om ons te beschermen tegen het hoog water van vorige (en deze) week. 2018 vraagt ons om opnieuw het beste uit onszelf, elkaar en onze toekomst te halen. Het wordt een jaar waarin we gebruik mogen maken van ons actief en passief kiesrecht. Voor de verkiezing van de gemeenteraad.

Een bijzonder jaar. Alblasserdammers gaan voor het eerst 19 zetels verdelen. Met 20.020 inwoners per 1 januari van dit jaar hebben we daar recht op. Zelfs nu de bewoners van de Alblashof tijdelijk in Papendrecht verblijven.

Samen Doen Samen Doorgeven
Vandaag kijk ik met u terug en vooruit met als thema "Samen Doen - Samen Doorgeven". Inmiddels is er een nieuw kabinet. Een ploeg gretige bewindslieden met veel gemeentelijke ervaring en een coalitieakkoord met als motto: 'Vertrouwen in de toekomst'.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik heb de neiging op safe te spelen door het motto tweeledig te interpreteren: Optimistisch door te vertrouwen in de economische toekomst; realistisch door het besef dat vertrouwen te voet komt en te paard gaat. "Eerst zien, dan geloven"; vertrouwen moet in de toekomst waargemaakt worden. Iedere dag opnieuw, te beginnen gisteren. De kwaliteit van leven is voor veel mensen hoger dan ooit. We worden ouder, we leven gezonder.Sociaal Cultureel Planbureau
Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft 25 jaar teruggekeken, en als je kijkt naar 25 jaar geleden staan we er nu beter voor, aldus directeur Kim Putters. Als we naar gemiddelden kijken, herkent niet iedereen zich daarin. Maar we staan niet voor niets al jaren in de lijstjes van gelukkigste landen.

Tijdens zijn vijfde lezing in onze regio schetste Kim Putters de kenmerken van de tweedeling in Nederland. De steeds harder wordende scheiding tussen de 71% die het overwegend goed heeft en de 29% die onzeker is, achterblijft of is afgehaakt. Het onderscheid tussen de 'have's en de have not's'. De gevestigde bovenlaag, jonge kansrijken, werkende middengroepen en comfortabel gepensioneerden enerzijds. De onzekere werkenden en achterblijvers anderzijds.

Het is een cijfer dat blijft hangen...29%. Ook het percentage mensen dat in Alblasserdam aangeeft geen verbinding te voelen met het gemeentebestuur. Een percentage dat gelijk staat aan het aantal mensen dat niet kwam stemmen bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Er is dus werk aan de winkel.

Hoopgevend is de oplossing die Putters aanbiedt: uit de SCP onderzoeken blijkt namelijk dat Nederlanders behoefte hebben om niet alleen maar te lezen wat niet deugt of fout gaat. Zij hebben  behoefte aan positieve en feitelijk duiding. Putters advies aan politieke partijen was klip en klaar, luid en duidelijk: investeer in een positieve campagne. Wees transparant, eerlijk en leg moeilijke keuzes uit. Vertrek vanuit wat goed gaat in de samenleving en laat zien hoe we die kracht kunnen inzetten. (En dat.... dat is wat we vanavond gaan doen. Actief en Interactief)

Dorp met karakter
Alblasserdam is een actief dorp met karakter. Met naar schatting meer dan 5000 vrijwilligers, mantelzorgers, clubbestuurders, teamleiders, scheidsrechters, coördinatoren en organisatoren. Samen klaren zij dag in dag uit de taak, die zij op zich hebben genomen. Dat is Samen Doen in pure vorm. Samen vorm geven aan de samenleving.Vanavond zetten wij hen in het zonnetje. Wij vroegen  de politieke partijen  een maatschappelijke organisatie, club of instelling uit te nodigen en samen inhoud te geven aan deze nieuwjaarsbijeenkomst. Zij staan symbool voor al die Alblasserdammers die goede dingen doen voor elkaar, voor het dorp, voor u en ons.

Beste mensen, vandaag geen lofrede op onze Samenlevingsagenda. Dat is nu aan de politiek.
Vandaag zetten we het Samen Doen, Samen Gedaan door Alblasserdammers in de schijnwerpers.

Door Alblasserdammers voor Alblasserdammers
Treffende voorbeelden. Huiselijk. Confronterend soms. Zeven typeringen waarin 'samen' centraal staat.  Ik hoop dat ze ons tot voorbeeld staan. Zodat wij Samen Doen samen kunnen doorgeven.

Eerste voorbeeld:
Zo was ik deze zomer op bezoek bij een diamanten echtpaar. Prachtig gekleed, twinkelingen in de ogen, liefhebbend naar elkaar. Na de felicitaties, foto's en taart volgde de harde realiteit. Mijnheer woont niet meer thuis, maar in De Alblashof. Mevrouw zorgde jaren voor hem als mantelzorger. Door toenemende vergeetachtigheid en lichamelijk ongemak was thuis wonen onhoudbaar. Maar de liefde bleef. Samen geven ze nu - dichtbij, toch op afstand - liefdevol vorm aan hun relatie. Indrukwekkend is de keuze van het echtpaar om samen voorlichting te geven aan mantelzorgers en hun familie. Kwetsbaarheid omzetten in kracht: dat is echt Samen Doen.

Tweede voorbeeld:
Je zal maar dementerend zijn. Niet meer weten. Vergeten wie degene is met wie je al zo lang je leven deelt. Vergeten wie je zelf bent. Jezelf verliezen, terwijl je er voor anderen zichtbaar nog wel bent.

Voor veel mensen de harde realiteit van hun laatste levensfase. We worden nu eenmaal ouder. Ouderdom komt helaas vaak met gebreken. Als je partner, vader of moeder, broer of zus, opa of oma dementerend is, is er meestal geen uitzicht op verbetering. Geen hoop dat het weer over gaat. Het verdriet begint vaak al bij het eerste vergeten. Daarom heeft wethouder Zandvliet het inloophuis dementie geopend. Voor mensen die met dementie te maken hebben en  vragen hebben. Over hoe je om kan gaan met dat vergeten. Over stappen die je kunt zetten en hulp die je kunt krijgen. Of gewoon om even iemand anders te ontmoeten die in dezelfde situatie zit.

Luisterend oor en ondersteuning.
Een plek waar mensen terecht kunnen. Voor het luisterend oor, praktische ondersteuning en  informatie die professionals van Rivas, Waardeburgh, SWA en Helpende Handen graag bieden. Een hartverwarmende samenwerking van Alblasserdammers voor Alblasserdammers. Een inloophuis om binnen te lopen: samen.

Derde voorbeeld:
Confronterend en zeer verdrietig was het dodelijke ongeluk van twee leden van Scouting Alblasserdam in de Belgische Ardennen. Een zwarte bladzijde. "Een kras op de ziel van Alblasserdam" sprak loco burgemeester Verheij. De betrokkenheid, het medeleven en het betekenis geven aan dit verlies heeft diepe indruk gemaakt op velen.

Ronduit indrukwekkend was hoe de leiding van Scouting Alblasserdam met de nabestaanden en scouts na het ongeluk samen allerlei zaken regelden. Praktische zaken, dilemma's en zakelijke kwesties die je niet kon bedenken bij je lidmaatschap. Het symbolisch 'overvliegen' van de slachtoffers bij de start van het nieuwe seizoen was een pure vorm van 'samen doen, samen doorgeven' door de scouting gemeenschap. Een terecht en verdiend eerbetoon door Scouting Nederland: met het teken van moed voor de Roverscouts en het zilveren waarderingsteken voor Jeroen van Pelt en Mark Hage. Met respect gedenken we Martijn Scheepers en Kimberley Capelle.Vierde voorbeeld:
In de wijk Kinderdijk liggen verdriet en vreugde dicht bij elkaar. Zoals overlijden en geboorte. Van dat laatste kunnen we bijna spreken nu Sporthal Molenzicht het embryonaal stadium voorbij is. Maar hier is wel sprake van een olifantendracht. Sporthal Molenzicht is het resultaat van lang en veel samenwerken aan een plan van twee zelfstandige sportverenigingen: CKC en KDO. Samen in een stichting met een missie.
Na groen licht van de gemeenteraad op 28 maart werd op 29 november 2017 samen met wethouder Kraijo de eerste officiële heipaal geslagen.  Een resultaatgericht voorbeeld van Samen Doen, Samen Gedaan. Waarbij de credits gaan naar de vasthoudendheid en flexibiliteit van  betrokken partijen om te blijven zoeken naar een haalbare business case. Ik kijk nu al uit  naar sportieve successen en  spelplezier van alle gebruikers van de nieuwe hal.

Vijfde voorbeeld:
Tijdens mijn speech vorig jaar stond ik stil bij het banenverlies van  grote bedrijven en hun medewerkers.

Ommekeer
In 2017 kwam voor velen de ommekeer. De economie trok aan en ook werd eendrachtig samengewerkt door curator, UWV, Sociale Dienst, gemeente en veel lokale bedrijven om mensen weer aan het werk te krijgen. En dat is gelukt! Bijna alle ontslagen werknemers van Nedstaal hebben weer een baan!

Sommigen beëindigden in goed overleg hun loopbaan. Hier toonden  ondernemend Alblasserdam en de regio het vermogen om maatwerk te leveren! Belangrijker: betrokken Alblasserdammers werkten actief mee aan hun nieuwe toekomstperspectief!

Zesde voorbeeld:
Waar ik 2017 al tot jaar van ondernemend Alblasserdam bestempelde, geldt dat in 2018 nog sterker.

Nieuwe bedrijven: groot, klein en middenstander vestigden zich. Anderen sloegen de handen ineen om profijt te trekken van het Ondernemersfonds, zoals  de succesvolle proef met kentekenregistratie op Nieuwland. Dit jaar profiteren alle bedrijven op ons bedrijventerrein van de surveillances van de collectieve beveiliging.

De ambitie is om ook toezichthouders en ordehandhavers te betrekken. Voor veilige, onderscheidende bedrijventerreinen: het economische visitekaartje van ons dorp met karakter! Samen Beveiligen, Samen Gedaan!

Zevende voorbeeld:
Over veilig gesproken..... Het beste voorbeeld van zelf in actie komen, van samen doen gebeurt  in onze buurten en wijken.

Buurtpreventie
Na het succesvolle initiatief met Buurtpreventie Kinderdijk startte in 2017 burgerinitiatief De Bonte Molen in de wijk Souburgh. Twee doortastende Alblasserdammers wisten in no time een buurthuisfunctie te maken aan de Nicolaas Beetsstraat. Snel gevolgd door een eigen Buurtpreventieteam voor de wijk, dat zijn vrouwtje én mannetje tegelijk staat!
Samen lopen ze hun rondes. In koppels, altijd met de politie als back up .

Voor sommige Alblasserdammers is het wennen. Ongemakkelijk soms. Zeker als we gewezen worden op de risico's van onoplettendheid bij het afsluiten van voertuigen, ramen en deuren.
Samen houden we de boeven op afstand. Daar moeten we met elkaar wel wat voor doen; Samen!

Er zijn zo veel meer voorbeelden te noemen van samenwerkende Alblasserdammers.

Vrijwilligers
Als vrijwilliger bij hun eigen sportvereniging of van hun kinderen, in de speeltuinvereniging of het buurtcomité. Wat genoot ik bijvoorbeeld van het samenzijn met de kinderen en hun leiders van het tentenkamp in de Drentse Buurt.

Maar ook als organisatoren en helpende handen van de grote evenementen zoals Koningsdag, Paardenmarkt, Wielerronde en Havenfestival. Vooral de stormachtige woensdag in september liep 'vlotjes' als u begrijpt wat ik bedoel.....

En wat te denken van de flexibiliteit  om binnen 24 uur te kunnen omschakelen van een afgelast vuurwerk naar  een spectaculaire flyboard show. Een de ad hoc samenwerking met brede waardering en veel ohh's en aah's in het publiek.

Ontelbare vrijwilligers telt ons dorp. Als de nood aan de man is dan zij ze er!  Als er geknot moet worden in de Griend of bij het Park achter Huis te Kinderdijk. Samen houden we het groen gezond. Voor de toekomst van onze kinderen en voor onze Groene Long.

Het zijn er teveel om te noemen. Maar voor alle vrijwilligers en hun organisaties maak ik een diepe buiging. Samen Doen zij zoveel goeds voor u en mij; voor en door Alblasserdammers.

Tot slot
Alblasserdam is niet af. Net zo min als dat de Alblasserdammers af zijn. We zijn nooit te oud om te leren. Als we met elkaar de handen ineen slaan, staan we samen sterker.
In 2016 nodigde ik u allen  uit inspiratie te leveren voor de politieke partijen. Dit leverde veel ideeën op. Samengebracht in de inspiratieagenda 2018-2022.
Het is nu aan de politiek. Iedere stem telt en die van u geeft de doorslag.
Op weg naar 2022 via afslag 22: Alblasserdam, dorp met karakter
Samen Doen, Samen Doorgeven.

10 januari 2018

Alleen het gesproken woord geldt."

En tot zover de Nieuwjaarstoespraak van de Burgemeester van ons mooie dorp Alblasserdam: Jaap Paans.

Foto's: Joop Aret.

Zie ook:
'Ondernemend Alblasserdam' staat centraal in Nieuwjaarstoespraak van Burgemeester Jaap Paans (do, 12 jan 2017)
Burgemeester Jaap Paans noemt in Nieuwjaarstoespraak 'Samendoen,' hét motto van Alblasserdam (do, 7 jan 2016)


Deel dit bericht met je vrienden!