woensdag 21 oktober 2020

Alles over Alblasserdam

Coalitieakkoord Samen maken we Alblasserdam: Waarom we hier willen wonen en werken

16 mei 2018 (door Hennie van der Zouw)

ALBLASSERDAM - In de gemeenteraadsvergadering van 15 mei is het coalitieakkoord 2018-2022 Samen maken we Alblasserdam formeel door formateur Peter Verheij aangeboden aan de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Jaap Paans. Daarna lichtte Peter Verheij het proces rond het tot stand komen van het akkoord en de hoofdlijnen toe.

Ook werden deze avond de wethouders: Peter Verheij (SGP), Dorien Zandvliet (PvdA) en Arjan
Kraijo (CDA) geinstalleerd.

Coalitieakkoord Samen maken we Alblasserdam
Na de toelichting op het coalitieakkoord door formateur Verheij heeft de raad een eerste reflectie
gegeven op het akkoord. Alle partijen zien dit coalitieakkoord als een basis voor het uitwerken van de Samenlevingsagenda 2018-2022. SGP, CDA en PvdA hebben voorgesteld hiervoor als raad in de
komende maand met inwoners en maatschappelijke organisaties gesprekken te voeren in de
samenleving. VVD, D 66 en ChristenUnie pleiten voor een geleidelijker tempo. Afgesproken is dat het college de lopende Samenlevingsagenda 2014-2018, de evaluatie, het coalitieakkoord en de reeds geplande themagesprekken in de samenleving benut om de raad op 10 juli de eerste versie van de Samenlevingsagenda 2018-2022 voor te leggen.De coalitiepartijen hebben voorgesteld de portefeuilles als volgt te verdelen:

Burgemeester J.G.A. Paans
- Openbare Orde en Veiligheid
- Handhaving
- Communicatie en Dienstverlening
- Samenwerkingsagenda Molenlanden
- Personeel en Organisatie
- Verbonden partijen in portefeuille: Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Wethouder P.J. Verheij, SGP (1e locoburgemeester)
- Openbare Ruimte
- Ondernemen
- Arbeidsmarkt
- Financiën
- Verbonden partijen in portefeuille: Drechtsteden, Gevudo (HVC), Oasen, Eneco, SVHW,
Stichting Leerwerkbedrijf Alblasserdam SMILE
- Projecten: Waterhoven, Nedstaal, Renovatie gemeentehuis

Wethouder mw. A.D. Zandvliet, PvdA (2e locoburgemeester)
- Zorg en Welzijn
- Jeugd
- Onderwijs
- Cultuur
- Verbonden partijen in portefeuille: Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid- Projecten: DOK12, Woonwagens

Wethouder A. Kraijo, CDA (3e locoburgemeester)
- Bereikbaarheid
- Wonen, Duurzaamheid
- Ruimtelijke ordening en milieu
- Sport
- Verbonden partijen in portefeuille: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Sportpark Souburgh
- Projecten: Havengebied, Mercon Kloos, IKC De Twijn

Op 22 mei in het constituerend beraad wordt de voorgestelde portefeuilleverdeling vastgesteld.

Foto's © Cees v.d. Wal.

Lees meer over:

gemeente coalitie installatie
Deel dit bericht met je vrienden!