woensdag 21 oktober 2020

Alles over Alblasserdam

Alblasserdam steunt Oasen in strijd tegen GenX in drinkwater

17 mei 2018 (door Hennie van der Zouw)

ALBLASSERDAM - De gemeente Alblasserdam ondersteunt drinkwaterbedrijf Oasen bij het beroep tegen de omgevingsvergunning die het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland aan het Dordtse chemieconcern Chemours heeft verleend. Wat Alblasserdam betreft horen niet afbreekbare stoffen als GenX niet thuis in het milieu en al helemaal niet in het drinkwater.

Vertrouwen aangetast
Vandaag behandelde de rechtbank in Den Haag de beroepen van zowel Chemours Netherlands B.V. als Oasen N.V. tegen een wijziging van de vergunning. Door deze wijziging worden zowel de uitstoot naar de lucht als de maximale hoeveelheid te lozen GenX naar beneden bijgesteld.

De gemeente Alblasserdam is belanghebbende in deze zaak. Tijdens de rechtszaak las wethouder Arjan Kraijo namens het college van burgemeester en wethouders een verklaring voor. Hij stelde ondermeer dat bij de inwoners van Alblasserdam het vertrouwen in de kwaliteit van het drinkwater is aangetast door toedoen van Chemours en dat geen enkele lozing van stoffen de enige aanvaardbare
norm is.

Lozingsnorm onnodig hoog
De gemeente vroeg bovendien aandacht voor de problemen waarmee zowel de inwoners als het
gemeentebestuur worden geconfronteerd als gevolg van de stoffen die Chemours in het verleden
heeft uitgestoten en in sommige gevallen nog uitstoot. Zo zijn er op regionale schaal problemen met grondverzet als gevolg van de verspreiding van PFOA door de lucht. De gemeente Alblasserdam is van mening dat Chemours haar verantwoordelijkheid niet neemt en de lozingsnorm onnodig hoog houdt.

Bevoegd gezag
Ook ten aanzien van het bevoegd gezag is de gemeente Alblasserdam kritisch. De gemeente vraagt zich af waarom gedeputeerde Rik Janssen van de provincie Zuid-Holland in een column een betoog houdt om nul als de norm te zien, terwijl daar tijdens het traject van vergunningverlening niet naar gehandeld wordt. Overigens ondersteunt de gemeente Alblasserdam het betoog van gedeputeerde Janssen wel. Vandaag heeft de inhoudelijke behandeling plaatsgevonden. De uitspraak volgt over uiterlijk zes weken.

Lees meer over:

oasen lozing norm
Deel dit bericht met je vrienden!