Alles over Alblasserdam...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Tijdelijke sluiting woning Maasstraat'
30aug 2018

Tijdelijke sluiting woning Maasstraat

ALBLASSERDAM - De burgemeester heeft op 28 augustus besloten een woning aan de Maasstraat tijdelijk te sluiten, omdat het pand werd gebruikt voor drugshandel door een van de bewoners. De sluiting vindt plaats met ingang van 30 augustus voor de periode van drie maanden (tot 30 november 2018). De overige bewoners is onder voorwaarden tijdelijk (vervangende) woonruimte aangeboden.

De burgemeester heeft op grond van de Wet Damocles (Opiumwet 13.b.) en het gemeentelijke anti drugsbeleid de bevoegdheid woningen, die gebruikt worden voor de handel in drugs, te sluiten als de openbare orde en veiligheid en gezondheid van (jonge) inwoners in het geding is. Burgemeester Paans: "Ik begrijp dat het sluiten van een woning verstrekkende gevolgen heeft, maar ik ben ook verantwoordelijk voor het bewaken van de openbare orde en veiligheid en de zorg voor het welzijn van (jonge) inwoners. Daarom wil ik helder maken dat er geen excuus kan en mag zijn voor drugshandel en we dit in Alblasserdam hard bestrijden.

Het zichtbaar sluiten van een pand is bedoeld om de ongewenste situatie ten aanzien van de openbare orde in en rondom het pand te beëindigen, de loop uit het pand en gebied te halen en een signaal af te geven waaruit duidelijk blijkt dat ik niet tolereer dat een pand gebruikt wordt om drugs te produceren, op te slaan of te verkopen."

Het vastgestelde 'Drugs- en coffeeshopbeleid 2017' gaat uit van sluiting van de woning voor tenminste drie maanden, uitschrijving van eventuele huurders door de woningbouwcorporatie en huisvesting van nieuwe bewoners na heropening van de woning. Doel van het beleid is definitief een einde te maken aan de verstrekking van drugs vanuit de betreffende woning en door de daarin verblijvende bewoner.

Reacties
Aan de betrokkenen is gelegenheid geboden om op het voornemen van de burgemeester te reageren. Daar is door een aantal belanghebbenden gebruik van gemaakt. Ook hebben enkele buurtbewoners en andere betrokkenen hun opvattingen over het voornemen van de burgemeester kenbaar gemaakt.

In de eindafweging van de algemene belangen van de inwoners van Alblasserdam en direct betrokken bewoners heeft de burgemeester nu besloten de woning tijdelijk te sluiten om de woningbouwcorporatie en huurder gelegenheid te bieden onder aangescherpte voorwaarden een nieuwe huurovereenkomst te sluiten.

Gebiedsverbod Voor de voor drugsverstrekking veroordeelde bewoner geldt een tijdelijk gebiedsverbod tot 30 november. Dat betekent dat diegene zich niet in (de buurt van) de woning mag ophouden en ook niet in (delen van) de wijk Kinderdijk.Deel dit bericht met je vrienden!