vrijdag 22 januari 2021

Alles over Alblasserdam

College Alblasserdam presenteert begroting met ambities

19 oktober 2018 (door Hennie van der Zouw)

ALBLASSERDAM - De gemeente kan in 2019 tot en met 2022 samen met partners de ambities uit de Samenlevingsagenda 'Van Samen Doen naar Samen versterken' realiseren. De woonlasten voor inwoners van Alblasserdam blijven daarbij gelijk.
 
Sluitende begroting Het college heeft de raad een sluitende begroting 2019 aangeboden waarin concreet is aangegeven welke plannen de gemeente in 2019 wil uitvoeren. De gemeente kan in vier jaar het wegvallen van de opbrengsten uit precario op kabels en leiding opvangen. De begrotingsbehandeling in de gemeenteraad is op 13 november 2018.

Extra geld realiseren ambities Voor de ambities uit de Samenlevingsagenda is jaarlijks € 0,9 miljoen extra beschikbaar. Wij zetten dit geld in voor de aanpak van armoede, het project Kansrijk Alblasserdam, jeugd, sport en bewegen, verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte en integrale veiligheid. In 2019 is eenmalig extra geld beschikbaar voor algemene voorzieningen Wmo. 
Innovatieve projecten In 2019 loopt een aantal innovatieve projecten gericht op gezondheid, preventie en meedoen als preventieve activiteit.

De projecten gericht op jeugd hebben als doel kinderen in Alblasserdam veilig en gezond te laten opgroeien. Het project Kansrijk moet uitgroeien tot een mogelijkheid voor praktijkleren waar mensen met een uitkering de gelegenheid krijgen om (weer) deel te nemen aan het arbeidsproces. Ook vindt in 2019 het gesprek plaats over waar in Alblasserdam verbetering van de verblijfskwaliteit en kwaliteitsniveau van de buitenruimte nodig is. Op basis van dit gesprek sturen wij erop de verhoogde kwaliteit te realiseren. In de eerste helft van 2019 wordt een plan van aanpak uitgewerkt om handhaving op structurele wijze in te bedden in de organisatie. Eind 2019 is een eerste evaluatie. In samenhang hiermee bereiden we een aanpak voor op ondermijningscasuïstiek.

Voortzetten Wat in de vorige collegeperiode is opgestart, zetten we de komende jaren ook voort. In 2019 realiseren wij de nieuwbouw van De Twijn. De planontwikkeling van DOK12 zetten wij in 2019 in de markt. Het streven is om in 2020 te starten met de bouw en het gebouw in 2021 op te leveren. Wij blijven inzetten op het stimuleren van het ondernemersklimaat. Hiervoor continueren we de inzet van  een extra bedrijfscontactfunctionaris.
 
Blij met realisatie ambities Wethouder Peter Verheij: "Ik ben blij dat we geld vrij kunnen maken om de ambities uit de Samenlevingsagenda te realiseren én dat de woonlasten in 2019 gelijk blijven. Dit is mogelijk omdat we meer geld van het Rijk krijgen. Tegelijkertijd voeren wij een solide financieel beleid. Het wegvallen van de opbrengsten precario op kabels en leidingen vanaf 2022 vangen wij in deze collegeperiode op."

Zie ook:

Lees meer over:

begroting college
Deel dit bericht met je vrienden!