donderdag 1 oktober 2020

Alles over Alblasserdam

Lezing: Alblasserdammers in zeventiende-eeuwse notarisakten

7 oktober 2019 (door Hennie van der Zouw)

ALBLASSERWAARD - Op woensdagavond 9 oktober verzorgt Geert Ouweneel een lezing voor leden van de Historische Vereniging West-Alblasserwaard en andere belangstellenden. Het thema is: Alblasserdammers in oude notarisakten. Plaats van handeling is de grote zaal van de Havenkerk aan de Ieplaan. Aanvang 20:00 uur. Zaal open 19:30 uur. De toegang is vrij.

De inhoud van de lezing heeft betrekking op notarisakten tussen 1600 en 1700 waarin Alblasserdammers voorkomen. We vinden deze mensen in het notarieel archief van Dordrecht en in dat van Alblasserdam. Na een korte historische inleiding over het zeventiende-eeuwse notariaat in het algemeen, wordt gedemonstreerd hoe je in het Dordtse archief de benodigde akten kunt vinden.

Uitgelegd wordt ook waarom deze akten belangrijk zijn voor stamboomonderzoek, maar ook in relatie tot de plaatselijke geschiedenis. Onderwerp zijn verder de problemen die zich kunnen voordoen bij onderzoek in notarisarchieven: waar bevindt zich een bepaalde akte, lezen van oud schrift enz. Diverse soorten akten worden nader bekeken, waarbij de spreker voorbeelden heeft geselecteerd waarin de familie Van Asperen, die al eeuwen in Alblasserdam aanwezig is, een rol speelt.

Voor belangstellenden is voor vijf euro een DVD te koop met daarop de inhoud van ruim duizend notarisakten met Alblasserdammers in de hoofdrol  in de periode van 1600-1915, in de vorm van samenvattingen of complete transcripties. Ook zijn op die DVD de klappers (namenlijsten van personen voorkomend in de akten met de vindplaats) opgenomen betreffende de Dordtse notarissen. Voor wie zelf onderzoek wil gaan doen in dit soort documenten staan een paar hulpboekjes op de DVD.

Deel dit bericht met je vrienden!