maandag 25 januari 2021

Alles over Alblasserdam

Eerste stap op weg naar sportakkoord

12 februari 2020 (door Hennie van der Zouw)

ALBLASSERDAM - Alblasserdam gaat toewerken naar een lokaal Sportakkoord. Dit is een set afspraken die helpt om nog meer mensen in beweging te brengen en sportverenigingen vitaal te houden.Wie hierover wil meepraten is welkom bij de startbijeenkomst op maandag 17 februari vanaf 19.00 uur in Cultureel Centrum Landvast. Wethouder Arjan Kraijo opent de kick-off om 19.30 uur.

Budget van het rijk
Sportverenigingen, onderwijs, zorg, welzijn, bedrijfsleven en inwoners zijn welkom om mee te denken en mee te doen. Het zijn immers deze partijen die samen zorgen voor een vitaal en laagdrempelig sport- en beweegaanbod. De kick-off is bedoeld om wensen en behoeften te inventariseren. Het lokale akkoord is de Alblasserdamse vertaling van het nationaal Sportakkoord dat in 2018 werd gesloten. Als het lukt om tot een lokaal Sportakkoord te komen, stelt het rijk geld beschikbaar om de afspraken uit te voeren.

Kennismaking met sportformateur en sportadviseur
De nieuwe sportformateur Evelyn van der Haar en sportadviseur Rebekka Kadijk zijn er ook bij op 17 februari. Evelyn van der Haar neemt het voortouw bij het opstellen van het Sportakkoord en stimuleert de samenwerking. Ze zorgt dat partijen gehoord worden, maar zoekt ook naar de gezamenlijke belangen. Rebekka Kadijk is de lokale sportadviseur voor Alblasserdam namens de gezamenlijke sport (NOC*NSF, sportbonden, NL Actief). Zij werkt nauw samen met de sportformateur en ondersteunt lokale sport- en beweegaanbieders op allerlei manieren.

Aanmelden
Wie aanwezig wil zijn op 17 februari kan zich aanmelden door een mail te sturen naar: m.van.zanten@alblasserdam.nl.

Lees meer over:

sportakkoord lokaal
Deel dit bericht met je vrienden!