SIMAV en haar toekomst

28 april 2022 • 11:17
SIMAV en haar toekomst

ALBLASSERWAARD - Ruim 10 jaar geleden heeft SIMAV haar eigen functioneren tegen het licht gehouden. In april 2020 zijn we opnieuw gestart met een dergelijk onderzoek, alleen nu wat uitgebreider. In 10 jaar tijd is er in de samenleving veel veranderd. Tijd dus om opnieuw de stekker in SIMAV te steken.

Waarom uitgebreid? Waarom jezelf kwetsbaar opstellen?

Iedere organisatie, dus ook wij, doet er goed aan zich regelmatig af te vragen of de goede dingen worden gedaan en of dat goed wordt gedaan. Wat vinden onze vrijwilligers en molenaars en hoe kijkt de buitenwereld naar ons? Welke lessen kunnen we leren? Wat kan en moet beter? Hoe moeten we ons verantwoorden over wat we doen? Enz.

Centrale vraag bij het onderzoek was:
(hoe) Zijn wij als stichting in staat blijvend zorg te dragen voor onze molens als levend industrieel en cultureel erfgoed voor komende generaties?

Een dergelijk onderzoek doe je niet op een achternamiddag en vereist deskundige begeleiding en het bevragen van molenaars, vrijwilligers en niet te vergeten externe belanghouders.

Begin vorig jaar zijn de resultaten besproken met onze molenaars en vrijwilligers. De externe relaties zijn geïnformeerd en op onze website is het onderzoek gepubliceerd. De uitkomsten lieten, naast wat goed gaat ook diverse verbeterpunten zien. Punten, die gewoon moesten worden opgepakt.

SIMAV beheert een unieke molencollectie (36 rijksmonumenten). De oudste molen dateert uit de 16e eeuw. Er zijn koren- en watermolens, een roedenloods en bijgebouwen. Uit het onderzoek is gebleken SIMAV vanaf haar oprichting in 1955 veel heeft bereikt voor het behoud van de molens. Dat wordt in de regio gewaardeerd. SIMAV wordt echter ook gezien als een organisatie die zich moet gaan aanpassen aan de huidige tijd. Alleen goed beheer is niet meer goed genoeg. De molens moeten meer gaan leven in de regio.

De molens zijn immers van ons allemaal.

De koers moet worden verlegd. Goed beheer en een zorgvuldig in stand houden van de molens blijft de basis.

Daarnaast moet worden gewerkt aan meer draagvlak, bekendheid, minder kwetsbaarheid met betrekking tot de organisatie en een financiering die minder afhankelijk wordt van overheidsfinanciën. Kortom de blik moet meer van binnen naar buiten worden gericht.

Midden vorig jaar heeft het bestuur dan ook besloten om, op basis van de uitkomsten van het onderzoek en als antwoord op de centrale vraag een viertal hoofdthema’s uit de onderzoeksfase uit te werken, te weten: 

1. Vergroten van de maatschappelijke waarde van de unieke molencollectie van SIMAV.
2. Samenwerken en door ontwikkelen in de regio.
3. Van vrijwilligersorganisatie naar hybride organisatie met professionals.
4. Toekomstbestendige organisatie- en bestuursstructuur.

Waar staan we nu?

Er wordt gewerkt aan versterking van onze PR en de manier waarop we communiceren. Dat gaat met vallen en opstaan. Onze PR commissie is actief op facebook en Instagram en onze website is vernieuwd. De pers wordt regelmatig geïnformeerd over wat zich in en rond de molens afspeelt.

Onze molens zijn weer regelmatig open voor bezoekers. Sommige zelfs op meerdere dagen in de week. Onze molenaars zijn uitstekende gastvrouwen en -heren. De Achtkante Molen in Streefkerk wordt dit jaar een echte bezoekersmolen. Het complex Streefkerk wordt daarmee nog aantrekkelijker voor de recreant in ons gebied. 

De kernkwaliteiten van SIMAV zitten in beheer. Van een (commerciële) exploitatie, winkel, horeca in de molen, of B&B, hebben we geen verstand. Als een molen daartoe geschikt is, werken we samen met partijen die daar wel verstand van hebben. Zo is in de Hoge Tiendweg Molen in Streefkerk een koffie- en thee schenkerij gevestigd, zit er in de Jan van Arkel in Arkel een boetiekhotel en in Nooit Volmaakt in Gorinchem een molenwinkel. Op dit moment wordt gekeken of er nog meer molens een sterkere maatschappelijke invulling kunnen krijgen. Hoofdlijn daarbij is echter wel, dat de invulling het karakter van de molen niet mag aantasten.

Samenwerking beperkt zich niet tot specifieke exploitanten. We zoeken actief samenwerking met overheden en collega stichtingen. Daarnaast gaan we dit jaar lokale ondernemers benaderen, die op toeristisch en recreatief gebied iets kunnen en willen betekenen voor onze molens.

Al deze ontwikkelingen vragen ontzettend veel menskracht. Gelukkig zijn er veel molenaars en vrijwilligers, die de schouders op enthousiaste en deskundige wijze onder onze molens willen zetten. De oproep van afgelopen december om een aantal specifieke vrijwilligers heeft ruim 10 reacties opgeleverd, waarvan een groot deel al invulling heeft gevonden. 

In een aantal gevallen is echter ook beroepsmatige ondersteuning nodig, vooral op het technisch vlak. Sinds afgelopen november heeft de eerste beroepskracht bij ons zijn intrede gedaan.

Waar nodig werd en wordt gebruik gemaakt van externe deskundigen. Of er meer beroepskrachten nodig zijn, is op dit moment nog niet aan te geven. 

Naast de veranderingen in de organisatie zijn en komen er ook veranderingen in de bestuursstructuur. Ons Algemeen Bestuur heeft besloten tot het instellen van een Raad van Toezicht, die de taken van het Algemeen Bestuur gaat overnemen. De ingangsdatum is 1 mei a.s. De werving en selectie van de leden van de Raad loopt op dit moment. Het Dagelijks Bestuur wordt dan gewoon Bestuur.

SIMAV beweegt en dat is goed. Alle bewegingen kunnen reacties oproepen. Wij staan daar voor open. Iedere kritische noot is een gratis advies. Wij kunnen ons voordeel daarmee doen. Ontzie ons niet.

Secretariaat SIMAVMeer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.